OSA's Digital Library

Applied Optics

Applied Optics

APPLICATIONS-CENTERED RESEARCH IN OPTICS

 • Editor: Ronald Driggers
 • Vol. 54, Iss. 10 — Apr. 1, 2015
 • pp: 2558–3089

Optics InfoBase > Applied Optics > Volume 54 > Issue 10 > Table of Contents

Topics in this Issue

 
 • Atmospheric and Oceanic Optics
 • Diffraction and Gratings
 • Fiber Optics and Optical Communications
 • Holography
 • Image Processing
 • Imaging Systems
 • Instrumentation, Measurement, and Metrology
 • Interferometry
 • Lasers and Laser Optics
 • Machine Vision
 • Materials
 • Optical Design and Fabrication
 • Optical Devices
 • Optics at Surfaces
 • Optoelectronics
 • Photonic Crystal Fibers
 • Physical Optics
 • Plasmonics
 • Quantum Optics
 • Remote Sensing and Sensors
 • Scattering
 • Spectroscopy
 • Surface Plasmons
 • Ultrafast Optics
 • Vision and Visual Optics
Click for help

Sort By: Topics | Page Range

Editorial

 • Applied Optics Vol. 54, Iss. 10, pp. ED4–ED4 (2015)
 • Ron Driggers

Atmospheric and Oceanic Optics

 • Applied Optics Vol. 54, Iss. 10, pp. 2630–2638 (2015)
 • Zhihong Zeng, Xiujuan Luo, Aili Xia, Yu Zhang, and Bei Cao

 • Applied Optics Vol. 54, Iss. 10, pp. 2725–2737 (2015)
 • Alcide di Sarra, Damiano Sferlazzo, Daniela Meloni, Fabrizio Anello, Carlo Bommarito, Stefano Corradini, Lorenzo De Silvestri, Tatiana Di Iorio, Francesco Monteleone, Giandomenico Pace, Salvatore Piacentino, and Sergio Pugnaghi

Diffraction and Gratings

 • Applied Optics Vol. 54, Iss. 10, pp. 2584–2593 (2015)
 • Leonardo André Ambrosio and Michel Zamboni-Rached

 • Applied Optics Vol. 54, Iss. 10, pp. 2665–2671 (2015)
 • Yusuf Ziya Umul

Fiber Optics and Optical Communications

 • Applied Optics Vol. 54, Iss. 10, pp. 2620–2624 (2015)
 • Jingyi Yang, Xinyong Dong, Kai Ni, Chi Chu Chan, and Perry Ping Shun

 • Applied Optics Vol. 54, Iss. 10, pp. 2647–2652 (2015)
 • Pengbing Hu, Xinyong Dong, Wei Chang Wong, Li Han Chen, Kai Ni, and Chi Chiu Chan

 • Applied Optics Vol. 54, Iss. 10, pp. 2677–2687 (2015)
 • Piotr Kisała and Sławomir Cięszczyk

 • Applied Optics Vol. 54, Iss. 10, pp. 2738–2746 (2015)
 • Fuchuan Liu, Jianfeng Sun, Xiaoping Ma, Peipei Hou, Guangyu Cai, Zhiwei Sun, Zhiyong Lu, and Liren Liu

 • Applied Optics Vol. 54, Iss. 10, pp. 2880–2884 (2015)
 • Long Huang, Pengfei Ma, Rumao Tao, Chen Shi, Xiaolin Wang, and Pu Zhou

Holography

 • Applied Optics Vol. 54, Iss. 10, pp. 2615–2619 (2015)
 • Abbie T. Watnik and Paul S. Lebow

 • Applied Optics Vol. 54, Iss. 10, pp. 2857–2865 (2015)
 • U. Abeywickrema, P. P. Banerjee, and N. T. Banerjee

Image Processing

 • Applied Optics Vol. 54, Iss. 10, pp. 2565–2571 (2015)
 • Cheol-Joong Kim, Minho Chang, Muyoung Lee, Junoh Kim, and Yong Hyub Won

 • Applied Optics Vol. 54, Iss. 10, pp. 2814–2823 (2015)
 • Jinlong Shi, Zhengxing Sun, and Suqin Bai

 • Applied Optics Vol. 54, Iss. 10, pp. 2897–2907 (2015)
 • Bendu Bai, Ying Li, Jiulun Fan, Chris Price, and Qiang Shen

 • Applied Optics Vol. 54, Iss. 10, pp. 2939–2952 (2015)
 • S. Dehaeck, Y. Tsoumpas, and P. Colinet

 • Applied Optics Vol. 54, Iss. 10, pp. 2963–2980 (2015)
 • Guang-Hua Hu, Qing-Hui Wang, and Guo-Hui Zhang

 • Applied Optics Vol. 54, Iss. 10, pp. 3010–3017 (2015)
 • Mohammadreza Salehi Moghaddam, H. Latifi, Hamidreza Shahraki, and Mohammad Sadegh Cheri

Imaging Systems

 • Applied Optics Vol. 54, Iss. 10, pp. 2798–2805 (2015)
 • Xiaohu Guo, Liquan Dong, Yuejin Zhao, Wei Jia, Lingqin Kong, Yijian Wu, and Bing Li

 • Applied Optics Vol. 54, Iss. 10, pp. 2832–2837 (2015)
 • Minyoung Park, Seihyoung Lee, Byung-Tak Lee, and Hee-Jin Choi

 • Applied Optics Vol. 54, Iss. 10, pp. 3072–3082 (2015)
 • J. A. Gregory, A. M. Smith, E. C. Pearce, R. L. Lambour, R. Y. Shah, H. R. Clark, K. Warner, R. M. Osgood, D. F. Woods, A. E. DeCew, S. E. Forman, L. Mendenhall, C. M. DeFranzo, V. S. Dolat, and A. H. Loomis

Instrumentation, Measurement, and Metrology

 • Applied Optics Vol. 54, Iss. 10, pp. 2558–2564 (2015)
 • Huawei Zhuang, Fanmin Kong, Kang Li, and Shiwei Sheng

 • Applied Optics Vol. 54, Iss. 10, pp. 2577–2583 (2015)
 • M. P. Valdivia, D. Stutman, and M. Finkenthal

 • Applied Optics Vol. 54, Iss. 10, pp. 2715–2719 (2015)
 • Zhendong Shi, Liang Fang, Bin Fan, and Chongxi Zhou

 • Applied Optics Vol. 54, Iss. 10, pp. 2776–2785 (2015)
 • E. Garcia-Caurel, A. Lizana, G. Ndong, B. Al-Bugami, C. Bernon, E. Al-Qahtani, F. Rengnez, and A. de Martino

 • Applied Optics Vol. 54, Iss. 10, pp. 2838–2844 (2015)
 • Yongying Yang, Lei Zhang, Tu Shi, Dong Liu, Shiyao Chong, Yibing Shen, and Jian Bai

 • Applied Optics Vol. 54, Iss. 10, pp. 2885–2890 (2015)
 • Ming-Hung Chiu, Wei-Chou Chen, and Chen-Tai Tan

 • Applied Optics Vol. 54, Iss. 10, pp. 2991–2998 (2015)
 • Lianhua Jin, Syouki Kasuga, Eiichi Kondoh, and Bernard Gelloz

 • Applied Optics Vol. 54, Iss. 10, pp. 3018–3023 (2015)
 • César D. Perciante, Marija Strojnik, Gonzalo Paez, J. Matias Di Martino, Gastón A. Ayubi, Jorge L. Flores, and José A. Ferrari

 • Applied Optics Vol. 54, Iss. 10, pp. 3051–3063 (2015)
 • Klaus Thurner, Francesca Paola Quacquarelli, Pierre-François Braun, Claudio Dal Savio, and Khaled Karrai

 • Applied Optics Vol. 54, Iss. 10, pp. 3064–3071 (2015)
 • Catherine C. Cooksey, David W. Allen, Benjamin K. Tsai, and Howard W. Yoon

Interferometry

 • Applied Optics Vol. 54, Iss. 10, pp. 2703–2709 (2015)
 • Yan Gao, Yanguang Yu, Jiangtao Xi, Qinghua Guo, Jun Tong, and Sheng Tong

Lasers and Laser Optics

 • Applied Optics Vol. 54, Iss. 10, pp. 2688–2692 (2015)
 • Qi Song, Guoju Wang, Bingyuan Zhang, Wenjun Wang, Minghong Wang, Qingli Zhang, Guihua Sun, Yong Bo, and Qinjun Peng

 • Applied Optics Vol. 54, Iss. 10, pp. 2693–2702 (2015)
 • Bing Tang, Tangjian Zhou, Dan Wang, and Mi Li

 • Applied Optics Vol. 54, Iss. 10, pp. 2806–2813 (2015)
 • Grzegorz Dudzik, Janusz Rzepka, and Krzysztof M. Abramski

 • Applied Optics Vol. 54, Iss. 10, pp. 3024–3031 (2015)
 • Guangzhi Zhu, Xiao Zhu, Zhongxiong Dai, Zexiong Wang, and Changhong Zhu

 • Applied Optics Vol. 54, Iss. 10, pp. 3032–3042 (2015)
 • Atsushi Sato, Shimpei Okubo, Kazuhiro Asai, Shoken Ishii, Kohei Mizutani, and Nobuo Sugimoto

Machine Vision

 • Applied Optics Vol. 54, Iss. 10, pp. 2929–2938 (2015)
 • Yong Luo and Ye-Peng Guan

Materials

 • Applied Optics Vol. 54, Iss. 10, pp. 2762–2768 (2015)
 • Stavros G. Demos, Paul R. Ehrmann, S. Roger Qiu, Kathleen I. Schaffers, and Tayyab I. Suratwala

 • Applied Optics Vol. 54, Iss. 10, pp. 3043–3050 (2015)
 • Mickaël Gilliot, Aomar Hadjadj, and Aotmane En Naciri

Optical Design and Fabrication

 • Applied Optics Vol. 54, Iss. 10, pp. 2658–2664 (2015)
 • Hongshen Zhao, Xiaojin Li, Bin Fan, and Zhige Zeng

 • Applied Optics Vol. 54, Iss. 10, pp. 2720–2724 (2015)
 • David George, Jeff Lutkenhaus, Jun Ding, Hualiang Zhang, Jingbiao Cui, Usha Philipose, and Yuankun Lin

 • Applied Optics Vol. 54, Iss. 10, pp. 2747–2756 (2015)
 • Zhichao Dong, Haobo Cheng, and Hon-Yuen Tam

 • Applied Optics Vol. 54, Iss. 10, pp. 2870–2879 (2015)
 • J. Salinas-Luna, J. M. Nuñez-Alfonso, J. H. Castro-Chacón, A. Nava-Vega, A. Regalado-Méndez, and E. Peralta-Reyes

 • Applied Optics Vol. 54, Iss. 10, pp. 2922–2928 (2015)
 • Fengzhao Dai, Xiangzhao Wang, and Osami Sasaki

 • Applied Optics Vol. 54, Iss. 10, pp. 2981–2990 (2015)
 • Tianquan Su, Alejandro Maldonado, Peng Su, and James H. Burge

Optical Devices

 • Applied Optics Vol. 54, Iss. 10, pp. 2653–2657 (2015)
 • Markus Häyrinen, Matthieu Roussey, Antti Säynätjoki, Markku Kuittinen, and Seppo Honkanen

 • Applied Optics Vol. 54, Iss. 10, pp. 2672–2676 (2015)
 • Chao Liu, Di Wang, Li-Xiao Yao, Lei Li, and Qiong-Hua Wang

 • Applied Optics Vol. 54, Iss. 10, pp. 2866–2869 (2015)
 • Brian Geist, Reginald Ronningen, Andreas Stolz, Georg Bollen, and Vladimir Kochergin

Optics at Surfaces

 • Applied Optics Vol. 54, Iss. 10, pp. 2953–2962 (2015)
 • Linas Smalakys, Gintarė Batavičiūtė, Egidijus Pupka, and Andrius Melninkaitis

Optoelectronics

 • Applied Optics Vol. 54, Iss. 10, pp. 2757–2761 (2015)
 • Bo Li, Shuqin Lou, and José Azaña

 • Applied Optics Vol. 54, Iss. 10, pp. 2790–2797 (2015)
 • K. Sheikhi, N. Granpayeh, V. Ahmadi, and S. Pahlavan

Photonic Crystal Fibers

 • Applied Optics Vol. 54, Iss. 10, pp. 2786–2789 (2015)
 • Md. Selim Habib and Emran Khandker

Physical Optics

 • Applied Optics Vol. 54, Iss. 10, pp. 2769–2775 (2015)
 • Kyosuke Saito, Tadao Tanabe, and Yutaka Oyama

 • Applied Optics Vol. 54, Iss. 10, pp. 2851–2856 (2015)
 • Hui Li, Shu-guang Li, Jian-She Li, Wan Zhang, and Guo-Wen An

Plasmonics

 • Applied Optics Vol. 54, Iss. 10, pp. 2710–2714 (2015)
 • Kwang-Hyon Kim, Song-Hyok Kim, and Myong-Chol Bae

Quantum Optics

 • Applied Optics Vol. 54, Iss. 10, pp. 2606–2614 (2015)
 • A. Soltani, R. Nasehi, S. H. Asadpour, M. Mahmoudi, and H. Rahimpour Soleimani

Remote Sensing and Sensors

 • Applied Optics Vol. 54, Iss. 10, pp. 2594–2605 (2015)
 • Simon Lambert-Girard, Martin Allard, Michel Piché, and François Babin

Scattering

 • Applied Optics Vol. 54, Iss. 10, pp. 2824–2831 (2015)
 • Shanshan Gao, Jin Shen, John C. Thomas, Zuoming Yin, Xuemin Wang, Yajing Wang, Wei Liu, and Xianming Sun

 • Applied Optics Vol. 54, Iss. 10, pp. 3083–3089 (2015)
 • S. Grabarnik

Spectroscopy

 • Applied Optics Vol. 54, Iss. 10, pp. 2572–2576 (2015)
 • Guanghui Hao, Feng Shi, Hongchang Cheng, Bin Ren, and Benkang Chang

 • Applied Optics Vol. 54, Iss. 10, pp. 2639–2646 (2015)
 • Myoung-Kyu Oh, Hoonsoo Kang, Nan Ei Yu, Bok Hyeon Kim, JoonHeon Kim, JoonSeok Lee, and Gi Woo Hyung

 • Applied Optics Vol. 54, Iss. 10, pp. 2908–2921 (2015)
 • Patrick I. Buckley, David A. Bowdle, M. J. Newchurch, Barkley C. Sive, and George H. Mount

 • Applied Optics Vol. 54, Iss. 10, pp. 2999–3009 (2015)
 • Naum K. Berger

Surface Plasmons

 • Applied Optics Vol. 54, Iss. 10, pp. 2625–2629 (2015)
 • Quansheng Chen, Yuanchao Sun, and Yueke Wang

Ultrafast Optics

 • Applied Optics Vol. 54, Iss. 10, pp. 2891–2896 (2015)
 • Xiurong Ma, Song Wang, Yuqing Liang, and Yunlong Shan

Vision and Visual Optics

 • Applied Optics Vol. 54, Iss. 10, pp. 2845–2850 (2015)
 • Zhenyue Luo, Haiwei Chen, Yifan Liu, Su Xu, and Shin-Tson Wu
Click for help

Sort By: Topics | Page Range

Browse Journals / Lookup Meetings

Browse by Journal and Year


   


Lookup Conference Papers

Close Browse Journals / Lookup Meetings