OSA's Digital Library

Applied Optics

Applied Optics

APPLICATIONS-CENTERED RESEARCH IN OPTICS

 • Editor: Joseph N. Mait
 • Vol. 53, Iss. 19 — Jul. 1, 2014
 • pp: 4089–4362

Optics InfoBase > Applied Optics > Volume 53 > Issue 19 > Table of Contents

Topics in this Issue

 
 • Atmospheric and Oceanic Optics
 • Fiber Optics and Optical Communications
 • Fourier Optics and Signal Processing
 • Geometric Optics
 • Holography
 • Image Processing
 • Imaging Systems
 • Instrumentation, Measurement, and Metrology
 • Lasers and Laser Optics
 • Optical Data Storage
 • Optical Design and Fabrication
 • Optical Devices
 • Physical Optics
 • Remote Sensing and Sensors
 • Scattering
 • Spectroscopy
 • Thin Films
Click for help

Sort By: Topics | Page Range

Atmospheric and Oceanic Optics

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 19, pp. 4100–4116 (2014)
 • Chester S. Gardner and Fabio A. Vargas

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 19, pp. 4282–4296 (2014)
 • Vivian Issa and Zahir A. Daya

Fiber Optics and Optical Communications

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 19, pp. 4094–4099 (2014)
 • Yi Qin, Zhipeng Wang, and Qiong Gong

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 19, pp. 4123–4127 (2014)
 • H. Ahmad, N. F. Razak, M. Z. Zulkifli, F. D. Muhammad, Y. Munajat, and S. W. Harun

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 19, pp. 4200–4205 (2014)
 • Jun Lou, Hong-zhi Xu, Ben Xu, Jie Huang, Ben-chong Li, and Wei-min Shen

Fourier Optics and Signal Processing

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 19, pp. 4297–4300 (2014)
 • Zhi Zhong, Pengjun Gao, Mingguang Shan, Ying Wang, and Yabin Zhang

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 19, pp. 4301–4312 (2014)
 • Iftach Klapp, Asi Solodar, and Ibrahim Abdulhalim

Geometric Optics

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 19, pp. 4248–4255 (2014)
 • Likai Li, Thomas W. Raasch, Ingo Sieber, Erik Beckert, Ralf Steinkopf, Ulrich Gengenbach, and Allen Y. Yi

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 19, pp. 4343–4348 (2014)
 • Shuma Horiuchi, Shuhei Yoshida, and Manabu Yamamoto

Holography

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 19, pp. 4150–4157 (2014)
 • Rahul G. Waghmare, Deepak Mishra, G. R. K. Sai Subrahmanyam, Earu Banoth, and Sai Siva Gorthi

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 19, pp. 4206–4210 (2014)
 • Yi Xie, Ming-Wu Kang, and Bao-Ping Wang

Image Processing

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 19, pp. 4141–4149 (2014)
 • Wenda Zhao, Zhijun Xu, Jian Zhao, Fan Zhao, and Xizhen Han

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 19, pp. 4164–4171 (2014)
 • Roberto Reif, Utku Baran, and Ruikang K. Wang

Imaging Systems

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 19, pp. 4228–4232 (2014)
 • Alexis Matwyschuk

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 19, pp. 4327–4333 (2014)
 • Alex Côté, Simon Levasseur, Sylvain Boudreau, and Jérôme Genest

Instrumentation, Measurement, and Metrology

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 19, pp. 4216–4227 (2014)
 • Bing Pan, Liping Yu, and Dafang Wu

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 19, pp. 4256–4263 (2014)
 • Yan Gao, Yanguang Yu, Jiangtao Xi, and Qinghua Guo

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 19, pp. 4313–4319 (2014)
 • Saulius Nevas, Julian Gröbner, Luca Egli, and Mario Blumthaler

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 19, pp. 4334–4342 (2014)
 • Peter J. de Groot

Lasers and Laser Optics

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 19, pp. 4089–4093 (2014)
 • Duanduan Wu, Fengfu Xiong, Cankun Zhang, Shanshan Chen, Huiying Xu, Zhiping Cai, Weiwei Cai, Kaijun Che, and Zhengqian Luo

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 19, pp. 4180–4186 (2014)
 • Wei Zhang, You Wang, He Cai, Liangping Xue, Juhong Han, Hongyuan Wang, and Zhiye Liao

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 19, pp. 4195–4199 (2014)
 • Yanxiong Niu, Haisha Niu, Ning Liu, and Jiang Li

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 19, pp. 4233–4238 (2014)
 • Richard M. Carter, Jianyong Chen, Jonathan D. Shephard, Robert R. Thomson, and Duncan P. Hand

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 19, pp. 4349–4358 (2014)
 • Guangzhi Zhu, Xiao Zhu, Yan Huang, Hailin Wang, and Changhong Zhu

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 19, pp. 4359–4362 (2014)
 • Yanxiong Niu, Caili Wang, Wenwen Liu, Haisha Niu, Bing Xu, and Da Man

Optical Data Storage

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 19, pp. 4136–4140 (2014)
 • Yusuke Saita and Takanori Nomura

Optical Design and Fabrication

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 19, pp. 4266–4274 (2014)
 • Wenlin Liao, Yifan Dai, Xuhui Xie, and Lin Zhou

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 19, pp. 4275–4281 (2014)
 • Wenlin Liao, Yifan Dai, Xuhui Xie, and Lin Zhou

Optical Devices

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 19, pp. 4158–4163 (2014)
 • Kunhua Wen, Yihua Hu, Li Chen, Liang Lei, and Zhen Guo

Physical Optics

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 19, pp. 4172–4179 (2014)
 • Yi Tian, Gang Sun, Hui Yan, Li Zhang, and Zhuo Li

Remote Sensing and Sensors

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 19, pp. 4187–4194 (2014)
 • Gerard van Harten, Frans Snik, Jeroen H. H. Rietjens, J. Martijn Smit, and Christoph U. Keller

Scattering

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 19, pp. 4239–4247 (2014)
 • Grzegorz Świrniak, Grzegorz Głomb, and Janusz Mroczka

Spectroscopy

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 19, pp. 4117–4122 (2014)
 • Sébastien B. Morales, Edouard Pangui, Xavier Landsheere, Ha Tran, and Jean-Michel Hartmann

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 19, pp. 4128–4135 (2014)
 • Yedhu Krishna, Sean O’Byrne, and Joseph John Kurtz

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 19, pp. 4320–4326 (2014)
 • V. K. Saini, P. Kumar, S. K. Dixit, and S. V. Nakhe

Thin Films

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 19, pp. 4211–4215 (2014)
 • Guoying Yan, Zilong Bai, Shufang Wang, Liqing Sun, Jianglong Wang, and Guangsheng Fu

Errata

Physical Optics

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 19, pp. 4264–4265 (2014)
 • Thomas Essinger-Hileman
Click for help

Sort By: Topics | Page Range

Browse Journals / Lookup Meetings

Browse by Journal and Year


   


Lookup Conference Papers

Close Browse Journals / Lookup Meetings