OSA's Digital Library

Applied Optics

Applied Optics

APPLICATIONS-CENTERED RESEARCH IN OPTICS

 •  

Lasers and laser optics : Laser materials


<< Previous Results 1-20 of 470 Next >>
Export and save citations. Select articles then choose an action. Click for help
Select all       

 • JOSA B, Vol. 31, Issue 5, pp. 1137-1144 (May 2014)
 • Feifei Huang, Weiwei Li, Lili Hu, Danping Chen

 • JOSA B, Vol. 31, Issue 8, pp. 1777-1785 (August 2014)
 • Devin Pugh-Thomas

 • Optics Letters, Vol. 39, Issue 7, pp. 1737-1739 (April 2014)
 • Z. P. Qin, G. Q. Xie, J. Ma, W. Y. Ge, P. Yuan, L. J. Qian, L. B. Su, D. P. Jiang, F. K. Ma, Q. Zhang, Y. X. Cao, J. Xu

 • Optics Letters, Vol. 39, Issue 7, pp. 1965-1967 (April 2014)
 • Yu Shen, Wen-bin Liu, Nan Zong, Jiang Li, Yong Bo, Xi-qi Feng, Fang-qin Li, Yu-bai Pan, Ya-ding Guo, Peng-yuan Wang, Wei Tu, Qin-jun Peng, Jing-yuan Zhang, Wenqiang Lei, Da-fu Cui, Zu-yan Xu

 • Optics Letters, Vol. 39, Issue 9, pp. 2649-2651 (May 2014)
 • H. N. Zhang, X. H. Chen, Q. P. Wang, X. Y. Zhang, J. Chang, L. Gao, H. B. Shen, Z. H. Cong, Z. J. Liu, X. T. Tao, P. Li

 • Optics Letters, Vol. 39, Issue 9, pp. 2707-2710 (May 2014)
 • S. C. Xu, B. Y. Man, S. Z. Jiang, D. J. Feng, S. B. Gao, C. S. Chen, M. Liu, C. Yang, C. Zhang, D. Bi, F. Y. Liu, X. Meng

 • Optics Letters, Vol. 39, Issue 10, pp. 2884-2887 (May 2014)
 • Hiroaki Nakao, Akira Shirakawa, Ken-ichi Ueda, Hideki Yagi, Takagimi Yanagitani, Birgit Weichelt, Katrin Wentsch, Marwan Abdou Ahmed, Thomas Graf

 • Optics Letters, Vol. 39, Issue 13, pp. 3942-3945 (July 2014)
 • Peixiong Zhang, Jigang Yin, Baitao Zhang, Lianhan Zhang, Jiaqi Hong, Jingliang He, Yin Hang

 • Optics Letters, Vol. 39, Issue 14, pp. 4152-4155 (July 2014)
 • Robert J. Williams, Ondrej Kitzler, Aaron McKay, Richard P. Mildren

 • Optics Letters, Vol. 39, Issue 15, pp. 4450-4453 (August 2014)
 • Western Bolaños, Gurvan Brasse, Florent Starecki, Alain Braud, Jean-Louis Doualan, Richard Moncorgé, Patrice Camy

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 6, pp. 6577-6585 (March 2014)
 • Jin-Long Xu, Yue-Xia Ji, Ye-Qing Wang, Zhen-Yu You, Hong-Yan Wang, Chao-Yang Tu

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 7, pp. 8333-8338 (April 2014)
 • Yujin Chen, Jianhua Huang, Yuqi Zou, Yanfu Lin, Xinghong Gong, Zundu Luo, Yidong Huang

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 7, pp. 8473-8489 (April 2014)
 • P. Weis, J. L. Garcia-Pomar, M. Rahm

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 9, pp. 11331-11339 (May 2014)
 • Duck-Lae Kim, Byung-Tai Kim

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 12, pp. 14305-14310 (June 2014)
 • Anderson S. L. Gomes, Mariana T. Carvalho, Christian T. Dominguez, Cid B. de Araújo, Paras N. Prasad

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 13, pp. 16130-16138 (June 2014)
 • Ja-Hon Lin, Yin-Wen Lee, Ting-Chun Lin, Beng-Cheng Lai, Mrinmay Pal, Shyamal Das, Anirban Dhar, Mukul Chandra Paul

 • Applied Optics, Vol. 53, Issue 18, pp. 4039-4043 (June 2014)
 • Huanian Zhang, Ping Li, Xiaohan Chen, Qingpu Wang, Liang Gao, Xingyu Zhang, Jun Chang, Xutang Tao

 • Optics and Photonics News, Vol. 25, Issue 5, pp. 36-43 (May 2014)
 • William T. Silfvast

 • Optical Materials Express, Vol. 4, Issue 4, pp. 739-752 (April 2014)
 • W. Ryba-Romanowski, A. Strzęp, R. Lisiecki, M. Berkowski, H. Rodriguez-Rodriguez, I.R. Martin

 • Optical Materials Express, Vol. 4, Issue 6, pp. 1104-1111 (June 2014)
 • Yan Wang, Jianfu Li, Zhaojie Zhu, Zhenyu You, Jinlong Xu, Chaoyang Tu
Export and save citations. Select articles then choose an action. Click for help
Select all       
<< Previous Results 1-20 of 470 Next >>

Browse Journals / Lookup Meetings

Browse by Journal and Year


   


Lookup Conference Papers

Close Browse Journals / Lookup Meetings