OSA's Digital Library

Applied Optics

Applied Optics

APPLICATIONS-CENTERED RESEARCH IN OPTICS

 • Forthcoming: Issue(s) in Progress | See FAQ for details

Optics InfoBase > Applied Optics > Issues in Progress

Click for help

Editor: Joseph N. Mait • Vol. 53, Iss. 31 -- November 1, 2014 • pp: I1-I9

LASER INTERACTION WITH MATERIALS (INVITED ONLY)

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 31, pp. I1–I9 (2014)
 • Alexandra B. Artusio-Glimpse, Daniel G. Schuster, Mario W. Gomes, and Grover A. Swartzlander

Editor: Joseph N. Mait • Vol. 53, Iss. 29 -- October 10, 2014 • pp: H1-H139

OPTICAL DESIGN AND TESTING

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 29, pp. H1–H6 (2014)
 • Sukmock Lee, Byongoh Kim, Jiyeon Lee, and Jose Sasian

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 29, pp. H7–H13 (2014)
 • Bo-Wen Wu

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 29, pp. H14–H19 (2014)
 • Hsun-Ching Hsu and Pin Han

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 29, pp. H20–H26 (2014)
 • Wenjiang Guo, Liping Zhao, and I-Ming Chen

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 29, pp. H27–H34 (2014)
 • Mei-Lan Ko, Yin-Yuan Chen, Yuan Ouyang, Ting-Wei Huang, Bi-Shiou Tsuen, Wei-De Jeng, Jin-Chern Chiou, and Mang Ou-Yang

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 29, pp. H35–H43 (2014)
 • Kung-Jeng Wang, Hsi-Chi Chen, Xiao-Rong Wu, Pao-Hung Lin, Yi-Yung Chen, Chia-Min Lin, Yin-Ti Chen, Allen Jong-Woei Whang, and Chun-Han Chou

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 29, pp. H44–H50 (2014)
 • Pei-Ting Chou, Shang-Ping Ying, Tzung-Te Chen, Han-Kuei Fu, Chien-Ping Wang, and Chih-Kung Lee

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 29, pp. H51–H57 (2014)
 • Victor V. Belyaev, Alexey S. Solomatin, Alexander D. Kurilov, Denis N. Chausov, Vera G. Mazaeva, Vadim M. Shoshin, and Yuri P. Bobylev

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 29, pp. H58–H66 (2014)
 • Chaohsien Chen

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 29, pp. H76–H84 (2014)
 • Wei-De Jeng, Yuan Ouyang, Ting-Wei Huang, Jeng-Ren Duann, Jin-Chern Chiou, Yu-Shun Tang, and Mang Ou-Yang

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 29, pp. H85–H90 (2014)
 • Jianying Yuan, Chun-Liu Zhao, Yumeng Zhou, Xiangdong Yu, Juan Kang, Jianfeng Wang, and Shangzhong Jin

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 29, pp. H91–H101 (2014)
 • Sivan Isaacs, Frank Placido, and Ibrahim Abdulhalim

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 29, pp. H102–H108 (2014)
 • Hung-Sheng Chang, Chao-Wen Liang, Po-Chih Lin, and Yi-Chun Chen

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 29, pp. H109–H113 (2014)
 • King Ung Hii and Kuan Hiang Kwek

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 29, pp. H114–H120 (2014)
 • Ming-Shiou Tsai, Xuan-Hao Lee, Yi-Chien Lo, and Ching-Cherng Sun

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 29, pp. H121–H128 (2014)
 • Wei-Lun Liang and Guo-Dung J. Su

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 29, pp. H129–H139 (2014)
 • Rung-Sheng Chen

Optical Devices

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 29, pp. H67–H75 (2014)
 • Jyh-Cheng Yu, Zhi-Yao Chen, and Bang-De Kao

Editor: Joseph N. Mait • Vol. 53, Iss. 27 -- September 20, 2014 • pp: G1-G168

DIGITAL HOLOGRAPHY AND 3-D IMAGING 2013

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 27, pp. G1–G11 (2014)
 • Hangjian Ling and Joseph Katz

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 27, pp. G12–G18 (2014)
 • Jinsoo Jeong, Chang-Kun Lee, Keehoon Hong, Jiwoon Yeom, and Byoungho Lee

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 27, pp. G19–G24 (2014)
 • Yuji Tanaka, Yutaka Mori, and Takanori Nomura

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 27, pp. G25–G32 (2014)
 • Inbarasan Muniraj, Byoungho Kim, and Byung-Guen Lee

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 27, pp. G33–G43 (2014)
 • Chris Edwards, Renjie Zhou, Suk-Won Hwang, Steven J. McKeown, Kaiyuan Wang, Basanta Bhaduri, Raman Ganti, Peter J. Yunker, Arjun G. Yodh, John A. Rogers, Lynford L. Goddard, and Gabriel Popescu

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 27, pp. G44–G63 (2014)
 • Wolfgang Osten, Ahmad Faridian, Peng Gao, Klaus Körner, Dinesh Naik, Giancarlo Pedrini, Alok Kumar Singh, Mitsuo Takeda, and Marc Wilke

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 27, pp. G64–G73 (2014)
 • Wen-Jyi Hwang, Hao-Tang Chan, and Chau-Jern Cheng

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 27, pp. G74–G83 (2014)
 • Varun Kumar, Manoj Kumar, and Chandra Shakher

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 27, pp. G84–G94 (2014)
 • Jinyang Liang and Michael F. Becker

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 27, pp. G95–G104 (2014)
 • P. W. M. Tsang, T.-C. Poon, J.-P. Liu, and W. C. Situ

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 27, pp. G105–G110 (2014)
 • Spozmai Panezai, Dayong Wang, Jie Zhao, Yunxin Wang, and Lu Rong

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 27, pp. G111–G122 (2014)
 • JaeHwang Jung, Kyoohyun Kim, HyeonSeung Yu, KyeoReh Lee, SeoEun Lee, SeungHoon Nahm, HyunJoo Park, and YongKeun Park

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 27, pp. G123–G129 (2014)
 • Peng Xia, Yasuhiro Awatsuji, Kenzo Nishio, Shogo Ura, and Osamu Matoba

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 27, pp. G130–G138 (2014)
 • Jian Gao, Daniel R. Guildenbecher, Luke Engvall, Phillip L. Reu, and Jun Chen

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 27, pp. G139–G146 (2014)
 • Hwi Kim, Chi-Young Hwang, Kwang-Soo Kim, Jinyoung Roh, Woonchan Moon, Sungmin Kim, Beom-Ryoel Lee, Seungtaik Oh, and Joonku Hahn

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 27, pp. G147–G156 (2014)
 • Nicolas Verrier, Corinne Fournier, Loic Méès, and Thierry Fournel

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 27, pp. G157–G162 (2014)
 • Yan-Shuo Chang, Chia-Hsin Lin, Ku-Hui Hsu, Wei-Feng Hsu, Li-Jen Hsiao, and Hoang Yan Lin

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 27, pp. G163–G168 (2014)
 • Chien-Yue Chen, Qing-Long Deng, Pei-Jung Wu, Bor-Shyh Lin, Hsuan T. Chang, Hone-Ene Hwang, and Guan-Syun Huang

Editor: Joseph N. Mait • Vol. 53, Iss. 25 -- September 1, 2014 • pp: 5576-5659

REGULAR PAPERS

Fiber Optics and Optical Communications

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 25, pp. 5649–5653 (2014)
 • Hui Cao, Javid Atai, Yu Yu, Bangyun Xiong, Yan Zhou, Jing Cai, and Xuewen Shu

Image Processing

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 25, pp. 5576–5584 (2014)
 • Kalyan Kumar Halder, Murat Tahtali, and Sreenatha G. Anavatti

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 25, pp. 5620–5631 (2014)
 • Satoshi Tomioka, Shusuke Nishiyama, and Samia Heshmat

Imaging Systems

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 25, pp. 5654–5659 (2014)
 • JianLei Zhang, XiaoRui Wang, YuJiao Chen, Shuo Yu, QiPing Zhang, and ZhaoHui Li

Instrumentation, Measurement, and Metrology

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 25, pp. 5598–5605 (2014)
 • Zhongming Yang, Zhishan Gao, Jiantai Dou, and Xinxing Wang

Integrated Optics

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 25, pp. 5615–5619 (2014)
 • C. Ozanam, M. Savanier, A. Lemaître, G. Almuneau, M. Carras, I. Favero, S. Ducci, and G. Leo

Materials

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 25, pp. 5593–5597 (2014)
 • Shing-Trong Wu and Andy Ying-Guey Fuh

Nonlinear Optics

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 25, pp. 5641–5648 (2014)
 • Yuri E. Geints and Alexander A. Zemlyanov

Optics at Surfaces

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 25, pp. 5606–5614 (2014)
 • David Nečas, Ivan Ohlídal, Daniel Franta, Miloslav Ohlídal, Vladimír Čudek, and Jiří Vodák

Physical Optics

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 25, pp. 5585–5592 (2014)
 • Asticio Vargas, Fabián A. Torres-Ruiz, Juan Campos, Ramiro Donoso, José Luis Martínez, and Ignacio Moreno

Errata

Instrumentation, Measurement, and Metrology

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 25, pp. 5640–5640 (2014)
 • Yia-Chung Chang, Li-Chuan Tang, and Chun-Yi Yin
Click for help

Browse Journals / Lookup Meetings

Browse by Journal and Year


   


Lookup Conference Papers

Close Browse Journals / Lookup Meetings

Announcements

More News