OSA's Digital Library

Applied Optics

Applied Optics

APPLICATIONS-CENTERED RESEARCH IN OPTICS

 • Forthcoming: Issue(s) in Progress | See FAQ for details

Optics InfoBase > Applied Optics > Issues in Progress

Click for help

Vol. 54, Iss. 4 -- February 1, 2015; pp: B1-B11

LIGHT AND COLOR IN THE OPEN AIR

 • Applied Optics Vol. 54, Iss. 4, pp. B1–B7 (2015)
 • Gunther P. Können, Jaap Tinbergen, and Piet Stammes

 • Applied Optics Vol. 54, Iss. 4, pp. B8–B11 (2015)
 • David K. Lynch

Editor: Joseph N. Mait • Vol. 53, Iss. 31 -- November 1, 2014 • pp: I1-I9

LASER INTERACTION WITH MATERIALS (INVITED ONLY)

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 31, pp. I1–I9 (2014)
 • Alexandra B. Artusio-Glimpse, Daniel G. Schuster, Mario W. Gomes, and Grover A. Swartzlander

Editor: Joseph N. Mait • Vol. 53, Iss. 29 -- October 10, 2014 • pp: H1-H219

OPTICAL DESIGN AND TESTING

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 29, pp. H1–H6 (2014)
 • Sukmock Lee, Byongoh Kim, Jiyeon Lee, and Jose Sasian

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 29, pp. H7–H13 (2014)
 • Bo-Wen Wu

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 29, pp. H14–H19 (2014)
 • Hsun-Ching Hsu and Pin Han

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 29, pp. H20–H26 (2014)
 • Wenjiang Guo, Liping Zhao, and I-Ming Chen

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 29, pp. H27–H34 (2014)
 • Mei-Lan Ko, Yin-Yuan Chen, Yuan Ouyang, Ting-Wei Huang, Bi-Shiou Tsuen, Wei-De Jeng, Jin-Chern Chiou, and Mang Ou-Yang

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 29, pp. H35–H43 (2014)
 • Kung-Jeng Wang, Hsi-Chi Chen, Xiao-Rong Wu, Pao-Hung Lin, Yi-Yung Chen, Chia-Min Lin, Yin-Ti Chen, Allen Jong-Woei Whang, and Chun-Han Chou

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 29, pp. H44–H50 (2014)
 • Pei-Ting Chou, Shang-Ping Ying, Tzung-Te Chen, Han-Kuei Fu, Chien-Ping Wang, and Chih-Kung Lee

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 29, pp. H51–H57 (2014)
 • Victor V. Belyaev, Alexey S. Solomatin, Alexander D. Kurilov, Denis N. Chausov, Vera G. Mazaeva, Vadim M. Shoshin, and Yuri P. Bobylev

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 29, pp. H58–H66 (2014)
 • Chaohsien Chen

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 29, pp. H67–H75 (2014)
 • Jyh-Cheng Yu, Zhi-Yao Chen, and Bang-De Kao

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 29, pp. H76–H84 (2014)
 • Wei-De Jeng, Yuan Ouyang, Ting-Wei Huang, Jeng-Ren Duann, Jin-Chern Chiou, Yu-Shun Tang, and Mang Ou-Yang

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 29, pp. H85–H90 (2014)
 • Jianying Yuan, Chun-Liu Zhao, Yumeng Zhou, Xiangdong Yu, Juan Kang, Jianfeng Wang, and Shangzhong Jin

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 29, pp. H91–H101 (2014)
 • Sivan Isaacs, Frank Placido, and Ibrahim Abdulhalim

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 29, pp. H102–H108 (2014)
 • Hung-Sheng Chang, Chao-Wen Liang, Po-Chih Lin, and Yi-Chun Chen

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 29, pp. H109–H113 (2014)
 • King Ung Hii and Kuan Hiang Kwek

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 29, pp. H114–H120 (2014)
 • Ming-Shiou Tsai, Xuan-Hao Lee, Yi-Chien Lo, and Ching-Cherng Sun

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 29, pp. H121–H128 (2014)
 • Wei-Lun Liang and Guo-Dung J. Su

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 29, pp. H129–H139 (2014)
 • Rung-Sheng Chen

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 29, pp. H140–H145 (2014)
 • Nguyen Doan Quoc Anh, Min-Feng Lai, Hsin-Yi Ma, and Hsiao-Yi Lee

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 29, pp. H146–H152 (2014)
 • Chen-Hung Lin, Li-Jen Hsiao, Jing-Ting Hsaio, and Hoang Yan Lin

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 29, pp. H153–H159 (2014)
 • Yi-Chin Fang, Chih-Ta Yen, and Jui-Hsin Hsu

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 29, pp. H160–H164 (2014)
 • Shang-Ping Ying, Han-Kuei Fu, and Huang-Zong Tu

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 29, pp. H165–H169 (2014)
 • Chih-Hung Chang, Horng-Ching Hsiso, Cheng-Ming Chang, Chen-You Wang, Tzung-Han Lin, Yi-Yung Chen, Yi-Lung Lai, Cho-Jung Yen, Kuan-Yu Chen, and Allen Jong-Woei Whang

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 29, pp. H170–H176 (2014)
 • Shu-Chen Chang, Che-Chang Kuo, Chien-Hang Ni, Chin-Chuan Tsai, San-Fong Yen, Ya-Hui Chiu, Ang-Dao Qu, and Chih-Yu Wang

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 29, pp. H177–H185 (2014)
 • Haichao Peng, Dewen Cheng, Jian Han, Chen Xu, Weitao Song, Liuzhu Ha, Jian Yang, Quanxing Hu, and Yongtian Wang

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 29, pp. H186–H194 (2014)
 • Wen-Shing Sun, Chuen-Lin Tien, Chih-Hsuan Tsuei, and Jui-Wen Pan

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 29, pp. H195–H201 (2014)
 • Yi-Chin Fang, Ho-Lin Tsay, and Guo-Yi Huang

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 29, pp. H202–H212 (2014)
 • Chaohsien Chen

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 29, pp. H213–H219 (2014)
 • Chuen-Lin Tien, Kuo-Chang Yu, Tsung-Yo Tsai, Chern-Sheng Lin, and Chi-Yuan Li

Editor: Joseph N. Mait • Vol. 53, Iss. 27 -- September 20, 2014 • pp: 6119-6323  Feature pp: DH1-G231

DIGITAL HOLOGRAPHY AND 3-D IMAGING 2013

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 27, pp. DH1–DH1 (2014)
 • Myung K. Kim, Chau-Jern Cheng, Jinwoong Kim, Wolfgang Osten, Pascal Picart, and Hiroshi Yoshikawa

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 27, pp. G1–G11 (2014)
 • Hangjian Ling and Joseph Katz

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 27, pp. G12–G18 (2014)
 • Jinsoo Jeong, Chang-Kun Lee, Keehoon Hong, Jiwoon Yeom, and Byoungho Lee

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 27, pp. G19–G24 (2014)
 • Yuji Tanaka, Yutaka Mori, and Takanori Nomura

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 27, pp. G25–G32 (2014)
 • Inbarasan Muniraj, Byoungho Kim, and Byung-Guen Lee

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 27, pp. G33–G43 (2014)
 • Chris Edwards, Renjie Zhou, Suk-Won Hwang, Steven J. McKeown, Kaiyuan Wang, Basanta Bhaduri, Raman Ganti, Peter J. Yunker, Arjun G. Yodh, John A. Rogers, Lynford L. Goddard, and Gabriel Popescu

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 27, pp. G44–G63 (2014)
 • Wolfgang Osten, Ahmad Faridian, Peng Gao, Klaus Körner, Dinesh Naik, Giancarlo Pedrini, Alok Kumar Singh, Mitsuo Takeda, and Marc Wilke

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 27, pp. G64–G73 (2014)
 • Wen-Jyi Hwang, Hao-Tang Chan, and Chau-Jern Cheng

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 27, pp. G74–G83 (2014)
 • Varun Kumar, Manoj Kumar, and Chandra Shakher

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 27, pp. G84–G94 (2014)
 • Jinyang Liang and Michael F. Becker

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 27, pp. G95–G104 (2014)
 • P. W. M. Tsang, T.-C. Poon, J.-P. Liu, and W. C. Situ

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 27, pp. G105–G110 (2014)
 • Spozmai Panezai, Dayong Wang, Jie Zhao, Yunxin Wang, and Lu Rong

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 27, pp. G111–G122 (2014)
 • JaeHwang Jung, Kyoohyun Kim, HyeonSeung Yu, KyeoReh Lee, SeoEun Lee, SeungHoon Nahm, HyunJoo Park, and YongKeun Park

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 27, pp. G123–G129 (2014)
 • Peng Xia, Yasuhiro Awatsuji, Kenzo Nishio, Shogo Ura, and Osamu Matoba

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 27, pp. G130–G138 (2014)
 • Jian Gao, Daniel R. Guildenbecher, Luke Engvall, Phillip L. Reu, and Jun Chen

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 27, pp. G139–G146 (2014)
 • Hwi Kim, Chi-Young Hwang, Kwang-Soo Kim, Jinyoung Roh, Woonchan Moon, Sungmin Kim, Beom-Ryoel Lee, Seungtaik Oh, and Joonku Hahn

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 27, pp. G147–G156 (2014)
 • Nicolas Verrier, Corinne Fournier, Loic Méès, and Thierry Fournel

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 27, pp. G157–G162 (2014)
 • Yan-Shuo Chang, Chia-Hsin Lin, Ku-Hui Hsu, Wei-Feng Hsu, Li-Jen Hsiao, and Hoang Yan Lin

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 27, pp. G163–G168 (2014)
 • Chien-Yue Chen, Qing-Long Deng, Pei-Jung Wu, Bor-Shyh Lin, Hsuan T. Chang, Hone-Ene Hwang, and Guan-Syun Huang

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 27, pp. G169–G176 (2014)
 • Hee-Jin Choi, Junkyu Yim, Youngmin Kim, Sung-Wook Min, Joonku Hahn, Kwang-Mo Jung, and Byoungho Lee

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 27, pp. G177–G183 (2014)
 • Thomas G. Dimiduk, Rebecca W. Perry, Jerome Fung, and Vinothan N. Manoharan

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 27, pp. G184–G191 (2014)
 • Yang-Kun Chew, Min-Tzung Shiu, Je-Chung Wang, and Chi-Ching Chang

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 27, pp. G192–G197 (2014)
 • Chung-Hsin Wu, Xin-Ji Lai, Chau-Jern Cheng, Yu-Chen Yu, and Chun-Yen Chang

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 27, pp. G198–G208 (2014)
 • Soon-gi Park, Jong-Young Hong, Chang-Kun Lee, Matheus Miranda, Youngmin Kim, and Byoungho Lee

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 27, pp. G209–G213 (2014)
 • Pengcheng Zhou, Yong Bi, Minyuan Sun, Hao Wang, Fang Li, and Yan Qi

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 27, pp. G214–G221 (2014)
 • Yan-Shuo Chang, Wei-Feng Hsu, Ku-Hui Hsu, and Hoang Yan Lin

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 27, pp. G222–G231 (2014)
 • Junchang Li, Han-Yen Tu, Wei-Chieh Yeh, Jinbin Gui, and Chau-Jern Cheng

REGULAR PAPERS

Atmospheric and Oceanic Optics

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 27, pp. 6168–6174 (2014)
 • Itay Naeh and Abraham Katzir

Detectors

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 27, pp. 6140–6147 (2014)
 • Mohamed M. Hilali, Sayan Saha, Emmanuel Onyegam, Rajesh Rao, Leo Mathew, and Sanjay K. Banerjee

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 27, pp. 6230–6236 (2014)
 • Honggang Wang, Xiaoqian Fu, Xuehong Ji, Yujie Du, Jian Liu, Yunsheng Qian, and Benkang Chang

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 27, pp. 6274–6279 (2014)
 • Chang Songtao, Zhang Yaoyu, Sun Zhiyuan, and Li Min

Fiber Optics and Optical Communications

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 27, pp. 6175–6180 (2014)
 • Mei Yin, Qingzhong Deng, Yanping Li, Xingjun Wang, and Hongbin Li

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 27, pp. 6206–6211 (2014)
 • Changrong Lv, Fajie Duan, En Bo, Xiaojie Duan, Fan Feng, and Xiao Fu

Geometric Optics

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 27, pp. 6123–6132 (2014)
 • Jinkai Zhang, Xiaobo Chen, Juntong Xi, and Zhuoqi Wu

Holography

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 27, pp. 6287–6293 (2014)
 • Jia Jia, Juan Liu, Guofan Jin, and Yongtian Wang

Image Processing

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 27, pp. 6194–6205 (2014)
 • Huanlong Zhang, Shiqiang Hu, and Xiaoyu Zhang

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 27, pp. 6268–6273 (2014)
 • Shimpei Sawada, Yukio Ueda, and Hideki Kakeya

Imaging Systems

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 27, pp. 6222–6229 (2014)
 • Chenxing Wang and Feipeng Da

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 27, pp. 6317–6323 (2014)
 • Alexis Matwyschuk

Instrumentation, Measurement, and Metrology

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 27, pp. 6212–6215 (2014)
 • R. M. A. Azzam

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 27, pp. 6216–6221 (2014)
 • Jisoo Hwang

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 27, pp. 6243–6255 (2014)
 • Ji Zhou, Zhihong He, Yu Ma, and Shikui Dong

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 27, pp. 6280–6286 (2014)
 • Ke Kou, Xingfei Li, Li Li, and Hongbiao Xiang

Lasers and Laser Optics

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 27, pp. 6119–6122 (2014)
 • T. Feng, K. Yang, S. Zhao, J. Zhao, W. Qiao, T. Li, L. Zheng, and J. Xu

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 27, pp. 6155–6161 (2014)
 • Haomin Yao, Malcolm W. Wright, and John R. Marciante

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 27, pp. 6181–6184 (2014)
 • Emre Yüce, Oğuzhan Gürlü, Graham J. Thursby, and Ali Serpengüzel

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 27, pp. 6237–6242 (2014)
 • Zhongyao Feng, Qiangzhou Rong, Xueguang Qiao, Zhihua Shao, and Dan Su

Optical Design and Fabrication

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 27, pp. 6294–6301 (2014)
 • Jinjin Zhang, Zuobin Wang, Xu Di, Le Zhao, and Dapeng Wang

Optical Devices

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 27, pp. 6302–6306 (2014)
 • Yan Liu, Jing Yan, and Genquan Han

Optics at Surfaces

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 27, pp. 6307–6316 (2014)
 • M. Tahmasebpour, M. Bahrami, and A. Asgari

Scattering

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 27, pp. 6133–6139 (2014)
 • Mahesh Kumar Swami, Harishankar Patel, Madhura R. Somyaji, Pankaj Kumar Kushwaha, and Pradeep Kumar Gupta

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 27, pp. 6185–6193 (2014)
 • Lijun Xu, Tianxiao Wei, Jiayi Zhou, and Zhang Cao

Spectroscopy

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 27, pp. 6148–6154 (2014)
 • Ying Tian, Tao Wei, Muzhi Cai, Fangze Chen, Fengchao Wang, Xufeng Jing, Junjie Zhang, Qinyuan Zhang, and Shiqing Xu

Ultrafast Optics

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 27, pp. 6162–6167 (2014)
 • Changjun Zhu, Guoqing Zhang, Bing Xue, and Xuejun Zhai

X-ray Optics

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 27, pp. 6256–6267 (2014)
 • Xiaoli Wang, Peter Knapp, S. Vaynman, M. E. Graham, Jian Cao, and M. P. Ulmer
Click for help

Browse Journals / Lookup Meetings

Browse by Journal and Year


   


Lookup Conference Papers

Close Browse Journals / Lookup Meetings

Announcements

More News