OSA's Digital Library

Applied Optics

Applied Optics

APPLICATIONS-CENTERED RESEARCH IN OPTICS

 • Forthcoming: Issue(s) in Progress | See FAQ for details

Optics InfoBase > Applied Optics > Issues in Progress

Click for help

Editor: Joseph N. Mait • Vol. 53, Iss. 29 -- October 10, 2014 • pp: H1-H43

OPTICAL DESIGN AND TESTING

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 29, pp. H1–H6 (2014)
 • Sukmock Lee, Byongoh Kim, Jiyeon Lee, and Jose Sasian

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 29, pp. H7–H13 (2014)
 • Bo-Wen Wu

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 29, pp. H14–H19 (2014)
 • Hsun-Ching Hsu and Pin Han

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 29, pp. H20–H26 (2014)
 • Wenjiang Guo, Liping Zhao, and I-Ming Chen

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 29, pp. H27–H34 (2014)
 • Mei-Lan Ko, Yin-Yuan Chen, Yuan Ouyang, Ting-Wei Huang, Bi-Shiou Tsuen, Wei-De Jeng, Jin-Chern Chiou, and Mang Ou-Yang

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 29, pp. H35–H43 (2014)
 • Kung-Jeng Wang, Hsi-Chi Chen, Xiao-Rong Wu, Pao-Hung Lin, Yi-Yung Chen, Chia-Min Lin, Yin-Ti Chen, Allen Jong-Woei Whang, and Chun-Han Chou

Editor: Joseph N. Mait • Vol. 53, Iss. 27 -- September 20, 2014 • pp: G1-G104

DIGITAL HOLOGRAPHY AND 3-D IMAGING 2013

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 27, pp. G1–G11 (2014)
 • Hangjian Ling and Joseph Katz

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 27, pp. G12–G18 (2014)
 • Jinsoo Jeong, Chang-Kun Lee, Keehoon Hong, Jiwoon Yeom, and Byoungho Lee

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 27, pp. G19–G24 (2014)
 • Yuji Tanaka, Yutaka Mori, and Takanori Nomura

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 27, pp. G25–G32 (2014)
 • Inbarasan Muniraj, Byoungho Kim, and Byung-Guen Lee

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 27, pp. G33–G43 (2014)
 • Chris Edwards, Renjie Zhou, Suk-Won Hwang, Steven J. McKeown, Kaiyuan Wang, Basanta Bhaduri, Raman Ganti, Peter J. Yunker, Arjun G. Yodh, John A. Rogers, Lynford L. Goddard, and Gabriel Popescu

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 27, pp. G44–G63 (2014)
 • Wolfgang Osten, Ahmad Faridian, Peng Gao, Klaus Körner, Dinesh Naik, Giancarlo Pedrini, Alok Kumar Singh, Mitsuo Takeda, and Marc Wilke

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 27, pp. G64–G73 (2014)
 • Wen-Jyi Hwang, Hao-Tang Chan, and Chau-Jern Cheng

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 27, pp. G74–G83 (2014)
 • Varun Kumar, Manoj Kumar, and Chandra Shakher

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 27, pp. G84–G94 (2014)
 • Jinyang Liang and Michael F. Becker

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 27, pp. G95–G104 (2014)
 • P. W. M. Tsang, T.-C. Poon, J.-P. Liu, and W. C. Situ

Editor: Joseph N. Mait • Vol. 53, Iss. 22 -- August 1, 2014 • pp: 4811-5063

DISPLAY TECHNOLOGY

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 22, pp. DT1–DT5 (2014)
 • Andy Y.-G. Fuh, Iam Choon Khoo, Tsung-Hsien Lin, Yi-Pai Huang, Liang-Chy Chien, Vladimir G. Chigrinov, and Tsung-Hsun Yang

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 22, pp. E1–E6 (2014)
 • Yi-Lin Wu, Chien-Yu Chen, Yi-Hsiang Huang, Yin-Jui Lu, Cheng-Hsu Chou, and Chung-Chih Wu

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 22, pp. E7–E13 (2014)
 • Ching-Hwa Ho and Chia-Chi Pan

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 22, pp. E14–E18 (2014)
 • Jia-Nan Li, Xi-Kui Hu, Bing-Yan Wei, Zi-Jian Wu, Shi-Jun Ge, Wei Ji, Wei Hu, and Yan-Qing Lu

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 22, pp. E19–E25 (2014)
 • Manuel Martínez-Corral, Adrián Dorado, Héctor Navarro, Genaro Saavedra, and Bahram Javidi

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 22, pp. E26–E32 (2014)
 • Wei-Feng Hsu and Min-Chun Chou

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 22, pp. E33–E37 (2014)
 • Cheng-Chang Li, Heng-Yi Tseng, Tsung-Wei Pai, Yu-Ching Wu, Wen-Hao Hsu, Hung-Chang Jau, Chun-Wei Chen, and Tsung-Hsien Lin

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 22, pp. E38–E46 (2014)
 • Shih-Yu Tu, Hoang Yan Lin, and Min-Ching Lin

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 22, pp. E47–E50 (2014)
 • Bor-Wen Yang, Hong-You Chen, Yu-Siang Huang, Hong-Wei Chen, Hing-Yang Yu, and D. C Yeh

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 22, pp. E51–E55 (2014)
 • Chun-Hong Lee, Chih-Wei Wu, Chun-Wei Chen, Hung-Chang Jau, and Tsung-Hsien Lin

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 22, pp. E56–E60 (2014)
 • Bor-Wen Yang, Yu-Yen Wang, Yu-Min Lin, Yu-Shan Juan, Hung-Te Chen, and Shang-Ping Ying

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 22, pp. E61–E68 (2014)
 • Meng-Wei Lin, Pin-Hsuan Hsieh, Erik C. Chang, and Yi-Chun Chen

REGULAR PAPERS

Atmospheric and Oceanic Optics

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 22, pp. 4833–4849 (2014)
 • P. Jeremy Werdell, Collin S. Roesler, and Joaquim I. Goes

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 22, pp. 5008–5015 (2014)
 • Zhang Yu, Tang Qiuyan, Wang Jin, and Sun Quan

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 22, pp. 5016–5023 (2014)
 • B. Hafizi, J. Peñano, R. Fischer, G. DiComo, and A. Ting

Detectors

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 22, pp. 4922–4929 (2014)
 • Yanjun Du, Yanjun Ding, Yufeng Liu, Lijuan Lan, and Zhimin Peng

Diffraction and Gratings

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 22, pp. 4859–4864 (2014)
 • Fanyu Kong, Yunxia Jin, Heyuan Guan, Shijie Liu, Jianbo Wu, Ying Du, and Hongbo He

Fiber Optics and Optical Communications

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 22, pp. 4811–4816 (2014)
 • Kaikai Guo, Xiutao Lou, Chunsheng Yan, and Liang Mei

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 22, pp. 5037–5041 (2014)
 • Jixuan Wu, Yinping Miao, Binbin Song, Kailiang Zhang, Wei Lin, Hao Zhang, Bo Liu, and Jianquan Yao

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 22, pp. 5053–5057 (2014)
 • Xuanfeng Zhou, Zilun Chen, Hang Zhou, and Jing Hou

Geometric Optics

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 22, pp. 4957–4967 (2014)
 • Jinkai Zhang, Xiaobo Chen, Juntong Xi, and Zhuoqi Wu

Holography

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 22, pp. 4817–4824 (2014)
 • Anh-Hoang Phan, Mei-lan Piao, Sang-Keun Gil, and Nam Kim

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 22, pp. 4850–4858 (2014)
 • M. Mihailescu, R. C. Popescu, A. Matei, A. Acasandrei, I. A. Paun, and M. Dinescu

Instrumentation, Measurement, and Metrology

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 22, pp. 4825–4832 (2014)
 • Renaud Bastaits, David Alaluf, Edoardo Belloni, Gonçalo Rodrigues, and André Preumont

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 22, pp. 4873–4880 (2014)
 • Silvano Donati and Giuseppe Martini

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 22, pp. 4881–4885 (2014)
 • Lyle E. Roberts, Robert L. Ward, Andrew J. Sutton, Roland Fleddermann, Glenn de Vine, Emmanuel A. Malikides, Danielle M. R. Wuchenich, David E. McClelland, and Daniel A. Shaddock

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 22, pp. 4947–4956 (2014)
 • Junzheng Peng, Yingjie Yu, and Haifeng Xu

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 22, pp. 4997–5007 (2014)
 • Zhichao Dong, Haobo Cheng, Xu Ye, and Hon-Yuen Tam

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 22, pp. 5029–5036 (2014)
 • Pierre Tihon, Olivier Verlinden, Patric Mégret, and Marc Wuilpart

Lasers and Laser Optics

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 22, pp. 4968–4971 (2014)
 • Jia Hou, Baitao Zhang, Jingliang He, Zhaowei Wang, Fei Lou, Jian Ning, Ruwei Zhao, and Xiancui Su

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 22, pp. 4972–4977 (2014)
 • Jinmeng Hu, Lei Zhang, Hongli Liu, Kangkang Liu, Zhen Xu, and Yan Feng

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 22, pp. 4987–4996 (2014)
 • Gang Li, Hongjie Liu, Feng Lu, Xianlun Wen, Yuqiu Gu, and Yuezhu Wang

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 22, pp. 5058–5063 (2014)
 • Xiang Zhang, Yi Wang, Bin Liu, Chunhua Wang, Zhen Xiang, and Chong Liu

Machine Vision

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 22, pp. 4865–4872 (2014)
 • Doo-Chul Choi, Yong-Ju Jeon, Sang Jun Lee, Jong Pil Yun, and Sang Woo Kim

Nonlinear Optics

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 22, pp. 4886–4893 (2014)
 • Linliang An, Hongjun Liu, Qibing Sun, Nan Huang, and Zhaolu Wang

Optical Design and Fabrication

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 22, pp. 4939–4946 (2014)
 • Gabriel Castillo-Santiago, Maximino Avendaño-Alejo, Rufino Díaz-Uribe, and Luis Castañeda

Optical Devices

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 22, pp. 4903–4909 (2014)
 • Denis Brousseau, Simon Thibault, Ermanno F. Borra, and Simon F. Boivin

Optics at Surfaces

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 22, pp. 4894–4902 (2014)
 • Davide Bleiner, Sergiy Yulin, Julia Martynczuk, Mabel Ruiz-Lopez, Yunieski Arbelo, Jürg E. Balmer, and Detlef Günther

Remote Sensing and Sensors

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 22, pp. 5042–5052 (2014)
 • Larry B. Stotts and Lawrence E. Hoff

Spectroscopy

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 22, pp. 4910–4913 (2014)
 • Federico Sanjuan, Alexander Bockelt, and Borja Vidal

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 22, pp. 4930–4938 (2014)
 • Corey Stambaugh, Mathieu Durand, Utku Kemiktarak, and John Lawall

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 22, pp. 4978–4986 (2014)
 • Jason Mudge and Theodore Tarbell

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 22, pp. 5024–5028 (2014)
 • Jiu-sheng Li, Han Liu, and Le Zhang

Vision, Color, and Visual Optics

 • Applied Optics Vol. 53, Iss. 22, pp. 4914–4921 (2014)
 • Jing Yu, Zhongjun Qiu, and Fengzhou Fang
Click for help

Browse Journals / Lookup Meetings

Browse by Journal and Year


   


Lookup Conference Papers

Close Browse Journals / Lookup Meetings

Announcements

More News