OSA's Digital Library

Applied Optics

Applied Optics

APPLICATIONS-CENTERED RESEARCH IN OPTICS

 • Forthcoming: Issue(s) in Progress | See FAQ for details

Optics InfoBase > Applied Optics > Issues in Progress

Click for help

 • Applied Optics, Vol. 54, Iss. 13, pp. 4061–4069 (2015)
 • Peng-Wang Zhai, Yongxiang Hu, Charles R. Trepte, David M. Winker, Patricia L. Lucker, Zhongping Lee, and Damien B. Josset
 • Published on: 04/27/15

 • Applied Optics, Vol. 54, Iss. 13, pp. 4070–4076 (2015)
 • A. Lapchuk, V. Yurlov, A. Kryuchyn, G. A. Pashkevich, V. Klymenko, and O. Bogdan
 • Published on: 04/27/15

 • Applied Optics, Vol. 54, Iss. 13, pp. 4077–4083 (2015)
 • M. Massari, G. Ruffato, M. Gintoli, F. Ricci, and F. Romanato
 • Published on: 04/27/15

 • Applied Optics, Vol. 54, Iss. 13, pp. 4084–4088 (2015)
 • Chao Yang, Xiaotian Li, Haili Yu, Hongzhu Yu, Jiwei Zhu, Shanwen Zhang, Jianxiang Gao, Bayanheshig, and Yuguo Tang
 • Published on: 04/27/15

 • Applied Optics, Vol. 54, Iss. 13, pp. 4089–4096 (2015)
 • Meng-Wei Lin, Ming-Wei Lee, Erik C. Chang, and Yi-Chun Chen
 • Published on: 04/27/15

 • Applied Optics, Vol. 54, Iss. 13, pp. 4097–4103 (2015)
 • Chong Fan, Guanda Li, and Chao Tao
 • Published on: 04/27/15

 • Applied Optics, Vol. 54, Iss. 13, pp. 4104–4108 (2015)
 • Ryan Toole and Mable P. Fok
 • Published on: 04/27/15

 • Applied Optics, Vol. 54, Iss. 13, pp. 4109–4115 (2015)
 • Yuki Maeda, Daisuke Miyazaki, and Satoshi Maekawa
 • Published on: 04/27/15

 • Applied Optics, Vol. 54, Iss. 13, pp. 4116–4119 (2015)
 • Karl A. Stetson
 • Published on: 04/27/15

 • Applied Optics, Vol. 54, Iss. 13, pp. 3986–3990 (2015)
 • Sergey L. Prosvirnin, Victor A. Dmitriev, Yeugenii M. Kuleshov, and Vyacheslav V. Khardikov
 • Published on: 04/24/15

 • Applied Optics, Vol. 54, Iss. 13, pp. 3991–4000 (2015)
 • Yang Wu, James P. Ryle, Shi Liu, Damien P. Kelly, and Adrian Stern
 • Published on: 04/24/15

 • Applied Optics, Vol. 54, Iss. 13, pp. 4001–4005 (2015)
 • Lan Li, Mingjiang Zhang, Yi Liu, Yunting Li, and Yuncai Wang
 • Published on: 04/24/15

 • Applied Optics, Vol. 54, Iss. 13, pp. 4006–4015 (2015)
 • Catherine C. Cooksey, Maria E. Nadal, David W. Allen, Kai-Olaf Hauer, and Andreas Höpe
 • Published on: 04/24/15

 • Applied Optics, Vol. 54, Iss. 13, pp. 4016–4022 (2015)
 • Yongchao Dong, Xueying Jin, and Keyi Wang
 • Published on: 04/24/15

 • Applied Optics, Vol. 54, Iss. 13, pp. 4023–4032 (2015)
 • Huili Zhai, Bulan Wang, Jiankun Zhang, and Anhong Dang
 • Published on: 04/24/15

 • Applied Optics, Vol. 54, Iss. 13, pp. 4033–4041 (2015)
 • Jiantao Peng, Jianyue Ren, Xingxiang Zhang, and Zhe Chen
 • Published on: 04/24/15

 • Applied Optics, Vol. 54, Iss. 13, pp. 4042–4048 (2015)
 • Partha Sona Maji and Partha Roy Chaudhuri
 • Published on: 04/24/15

 • Applied Optics, Vol. 54, Iss. 13, pp. 4049–4060 (2015)
 • Pal Toth, Teri Draper, Arpad B. Palotas, Terry A. Ring, and Eric G. Eddings
 • Published on: 04/24/15

 • Applied Optics, Vol. 54, Iss. 13, pp. IS1–IS2 (2015)
 • Edmund Y. Lam, Gisele Bennett, Christy Fernandez-Cull, David Gerwe, Michael Kriss, and Zeev Zalevsky
 • Published on: 04/24/15

 • Applied Optics, Vol. 54, Iss. 13, pp. 3933–3936 (2015)
 • Rodrigo Acuna Herrera
 • Published on: 04/22/15

 • Applied Optics, Vol. 54, Iss. 13, pp. 3937–3942 (2015)
 • Tomohiro Harada and Hajime Sakata
 • Published on: 04/22/15

 • Applied Optics, Vol. 54, Iss. 13, pp. 3943–3947 (2015)
 • Zhi Luo, Cong Wang, Ji’an Duan, Xiaoyan Sun, Youwang Hu, and Kai Yin
 • Published on: 04/22/15

 • Applied Optics, Vol. 54, Iss. 13, pp. 3948–3955 (2015)
 • Guohui Mei, Jiu Zhang, Xu Wang, Shumao Zhao, and Zhi Xie
 • Published on: 04/22/15

 • Applied Optics, Vol. 54, Iss. 13, pp. 3956–3962 (2015)
 • Yuan Mei, Tao Jin, Hao Chi, Shilie Zheng, Xiaofeng Jin, and Xianmin Zhang
 • Published on: 04/22/15

 • Applied Optics, Vol. 54, Iss. 13, pp. 3963–3978 (2015)
 • Matthew Montanaro, Aaron Gerace, and Scott Rohrbach
 • Published on: 04/22/15

 • Applied Optics, Vol. 54, Iss. 13, pp. 3979–3985 (2015)
 • Manoj Kumar Sharma, Charu Gaur, Paramasivam Senthilkumaran, and Kedar Khare
 • Published on: 04/22/15

 • Applied Optics, Vol. 54, Iss. 13, pp. D74–D81 (2015)
 • Amirhossein Ahadi and M. Ziad Saghir
 • Published on: 04/22/15

 • Applied Optics, Vol. 54, Iss. 13, pp. 3817–3825 (2015)
 • S. Maidul Haque, Pankaj R. Sagdeo, Archna Sagdeo, S. N. Jha, D. Bhattacharyya, and N. K. Sahoo
 • Published on: 04/21/15

 • Applied Optics, Vol. 54, Iss. 13, pp. 3826–3833 (2015)
 • Marcin Kowalski, Mariusz Kastek, Michal Walczakowski, Norbert Palka, and Mieczyslaw Szustakowski
 • Published on: 04/21/15

 • Applied Optics, Vol. 54, Iss. 13, pp. 3834–3841 (2015)
 • Song Zhang
 • Published on: 04/21/15

 • Applied Optics, Vol. 54, Iss. 13, pp. 3842–3848 (2015)
 • Xin Wu and Jianqi Zhang
 • Published on: 04/21/15

 • Applied Optics, Vol. 54, Iss. 13, pp. 3849–3854 (2015)
 • Steve Gilbertson, Scott I. Jackson, Samuel W. Vincent, and George Rodriguez
 • Published on: 04/21/15

 • Applied Optics, Vol. 54, Iss. 13, pp. 3855–3862 (2015)
 • Bin Hu, Jianqi Shen, and Tianxiong Duan
 • Published on: 04/21/15

 • Applied Optics, Vol. 54, Iss. 13, pp. 3863–3867 (2015)
 • Y. S. Ong, W. Kam, S. W. Harun, and R. Zakaria
 • Published on: 04/21/15

 • Applied Optics, Vol. 54, Iss. 13, pp. 3868–3872 (2015)
 • Jie Cui, Xue-Cheng Cui, Hui Xu, Ying Liu, Jun Zheng, and Zhi-Cheng Ye
 • Published on: 04/21/15

 • Applied Optics, Vol. 54, Iss. 13, pp. 3873–3876 (2015)
 • Xin Gu, Shenglong Fan, Xihong Bao, Xiaoli Zhou, Lixin Wang, and Muqing Liu
 • Published on: 04/21/15

 • Applied Optics, Vol. 54, Iss. 13, pp. 3877–3885 (2015)
 • Xiaoyu Chen, Yongying Yang, Chen Wang, Dong Liu, Jian Bai, and Yibing Shen
 • Published on: 04/21/15

 • Applied Optics, Vol. 54, Iss. 13, pp. 3886–3893 (2015)
 • X. C. Li, J. M. Zhao, L. H. Liu, and J. Y. Tan
 • Published on: 04/21/15

 • Applied Optics, Vol. 54, Iss. 13, pp. 3894–3901 (2015)
 • Kainan Yao, Jianli Wang, Xinyue Liu, Hongwen Li, Minghao Wang, Bochuan Cui, and Shuhai Yu
 • Published on: 04/21/15

 • Applied Optics, Vol. 54, Iss. 13, pp. 3902–3912 (2015)
 • Stanislaw Tryka
 • Published on: 04/21/15

 • Applied Optics, Vol. 54, Iss. 13, pp. 3913–3917 (2015)
 • Jiaming Li, Ji Liu, Leonardo de Melo, Le Luo, Tianshu Lai, and Zixin Wang
 • Published on: 04/21/15

 • Applied Optics, Vol. 54, Iss. 13, pp. 3918–3924 (2015)
 • Huaiqing Liu, Guobin Ren, Yixiao Gao, Yudong Lian, Yang Qi, and Shuisheng Jian
 • Published on: 04/21/15

 • Applied Optics, Vol. 54, Iss. 13, pp. 3925–3932 (2015)
 • Tatiana Latychevskaia and Hans-Werner Fink
 • Published on: 04/21/15

 • Applied Optics, Vol. 54, Iss. 13, pp. D68–D73 (2015)
 • David R. Gerwe, Carlos E. Luna, and Brandoch Calef
 • Published on: 04/16/15

 • Applied Optics, Vol. 54, Iss. 13, pp. D61–D67 (2015)
 • H. Pourhassan, M. H. Kermani, and E. Safari
 • Published on: 04/14/15

 • Applied Optics, Vol. 54, Iss. 13, pp. D51–D60 (2015)
 • Omer Wagner, Ariel Schwarz, Amir Shemer, Carlos Ferreira, Javier García, and Zeev Zalevsky
 • Published on: 04/13/15

 • Applied Optics, Vol. 54, Iss. 13, pp. D15–D24 (2015)
 • Jia Eckhard, Timo Eckhard, Eva M. Valero, Juan Luis Nieves, and Estibaliz Garrote Contreras
 • Published on: 04/03/15

 • Applied Optics, Vol. 54, Iss. 13, pp. D25–D32 (2015)
 • Kaleel Mahmood, Pedro Latorre Carmona, Sina Shahbazmohamadi, Filiberto Pla, and Bahram Javidi
 • Published on: 04/03/15

 • Applied Optics, Vol. 54, Iss. 13, pp. D33–D37 (2015)
 • Prateek Jain
 • Published on: 04/03/15

 • Applied Optics, Vol. 54, Iss. 13, pp. D38–D42 (2015)
 • Mikael Lassen, Anders Brusch, David Balslev-Harder, and Jan C. Petersen
 • Published on: 04/03/15

 • Applied Optics, Vol. 54, Iss. 13, pp. D43–D50 (2015)
 • Jaehong Aum, Ji-hyun Kim, and Jichai Jeong
 • Published on: 04/03/15

 • Applied Optics, Vol. 54, Iss. 13, pp. D1–D7 (2015)
 • Ming-Hung Chiu, Chen-Tai Tan, and Ji-Yuan Li
 • Published on: 04/02/15

 • Applied Optics, Vol. 54, Iss. 13, pp. D8–D14 (2015)
 • A. V. Gitin and M. P. Kalashnikov
 • Published on: 04/02/15
Click for help

Browse Journals / Lookup Meetings

Browse by Journal and Year


   


Lookup Conference Papers

Close Browse Journals / Lookup Meetings