OSA's Digital Library

Applied Optics

Applied Optics

APPLICATIONS-CENTERED RESEARCH IN OPTICS

 • Forthcoming: Issue(s) in Progress | See FAQ for details

Optics InfoBase > Applied Optics > Issues in Progress

Click for help

 • Applied Optics, Vol. 53, Iss. 26, pp. 5841–5849 (2014)
 • Zhichao Dong, Haobo Cheng, Xu Ye, and Hon-Yuen Tam
 • Published on: 09/02/14

 • Applied Optics, Vol. 53, Iss. 26, pp. 5850–5855 (2014)
 • G. Timothy Noe, Qi Zhang, Joseph Lee, Eiji Kato, Gary L. Woods, Hiroyuki Nojiri, and Junichiro Kono
 • Published on: 09/02/14

 • Applied Optics, Vol. 53, Iss. 25, pp. 5800–5806 (2014)
 • Matthew S. Warden
 • Published on: 08/29/14

 • Applied Optics, Vol. 53, Iss. 25, pp. 5807–5814 (2014)
 • Nabeel A. Riza and M. Junaid Amin
 • Published on: 08/29/14

 • Applied Optics, Vol. 53, Iss. 25, pp. 5815–5823 (2014)
 • Meiling Zheng, Xin Xie, Zhiying Zhang, Feng Shi, Xiuli Wang, Shencheng Fu, and Yichun Liu
 • Published on: 08/29/14

 • Applied Optics, Vol. 53, Iss. 25, pp. 5824–5840 (2014)
 • Andrew J. Stark, Pierre Isautier, Jie Pan, Sriharsha Kota Pavan, Mark Filer, Sorin Tibuleac, Robert Lingle, Richard de Salvo, and Stephen E. Ralph
 • Published on: 08/29/14

 • Applied Optics, Vol. 53, Iss. 27, pp. G198–G208 (2014)
 • Soon-gi Park, Jong-Young Hong, Chang-Kun Lee, Matheus Miranda, Youngmin Kim, and Byoungho Lee
 • Published on: 08/29/14

 • Applied Optics, Vol. 53, Iss. 29, pp. H160–H164 (2014)
 • Shang-Ping Ying, Han-Kuei Fu, and Huang-Zong Tu
 • Published on: 08/29/14

 • Applied Optics, Vol. 53, Iss. 25, pp. 5745–5749 (2014)
 • Surya Cheemalapati, Mikhail Ladanov, John Winskas, and Anna Pyayt
 • Published on: 08/28/14

 • Applied Optics, Vol. 53, Iss. 25, pp. 5750–5754 (2014)
 • Aiming Ge, Jinlin Cai, Dehua Chen, Hongyun Shu, Peng Qiu, Junwei Wang, and Ling Zhu
 • Published on: 08/28/14

 • Applied Optics, Vol. 53, Iss. 25, pp. 5755–5762 (2014)
 • Lei Zhang, Chao Tian, Dong Liu, Tu Shi, Yongying Yang, Hanshuo Wu, and Yibing Shen
 • Published on: 08/28/14

 • Applied Optics, Vol. 53, Iss. 25, pp. 5763–5768 (2014)
 • Yongzhi Cheng, Rongzhou Gong, Zhengze Cheng, and Yan Nie
 • Published on: 08/28/14

 • Applied Optics, Vol. 53, Iss. 25, pp. 5769–5774 (2014)
 • Zoltán Várallyay and Péter Dombi
 • Published on: 08/28/14

 • Applied Optics, Vol. 53, Iss. 25, pp. 5775–5783 (2014)
 • Yuan Zhou, Yafei Lu, Mo Hei, Guangcan Liu, and Dapeng Fan
 • Published on: 08/28/14

 • Applied Optics, Vol. 53, Iss. 25, pp. 5784–5790 (2014)
 • André Junker, Tim Stenau, and Karl-Heinz Brenner
 • Published on: 08/28/14

 • Applied Optics, Vol. 53, Iss. 25, pp. 5791–5799 (2014)
 • Mikala Johnson, Patrick Bowen, Nathan Kundtz, and Adam Bily
 • Published on: 08/28/14

 • Applied Optics, Vol. 53, Iss. 27, pp. G192–G197 (2014)
 • Chung-Hsin Wu, Xin-Ji Lai, Chau-Jern Cheng, Yu-Chen Yu, and Chun-Yen Chang
 • Published on: 08/28/14

 • Applied Optics, Vol. 53, Iss. 29, pp. H153–H159 (2014)
 • Yi-Chin Fang, Chih-Ta Yen, and Jui-Hsin Hsu
 • Published on: 08/28/14

 • Applied Optics, Vol. 53, Iss. 25, pp. 5672–5676 (2014)
 • Wenxiang Cong, Chao Wang, and Ge Wang
 • Published on: 08/27/14

 • Applied Optics, Vol. 53, Iss. 25, pp. 5677–5684 (2014)
 • Hang Yang, Ming Zhu, Xiaotian Wu, Zhongbo Zhang, and Heyan Huang
 • Published on: 08/27/14

 • Applied Optics, Vol. 53, Iss. 25, pp. 5685–5693 (2014)
 • Jianxin Zhu and Yufang Wang
 • Published on: 08/27/14

 • Applied Optics, Vol. 53, Iss. 25, pp. 5694–5700 (2014)
 • Dali Liu, Yun Wang, Lirong Qiu, Xinyue Mao, and Weiqian Zhao
 • Published on: 08/27/14

 • Applied Optics, Vol. 53, Iss. 25, pp. 5701–5711 (2014)
 • Ronan J. Mahon and J. Anthony Murphy
 • Published on: 08/27/14

 • Applied Optics, Vol. 53, Iss. 25, pp. 5712–5719 (2014)
 • Rabin Dhakal and Jaeyoun Kim
 • Published on: 08/27/14

 • Applied Optics, Vol. 53, Iss. 25, pp. 5720–5725 (2014)
 • Yuan Wen-quan, Shang Hong-bo, and Zhang Wei
 • Published on: 08/27/14

 • Applied Optics, Vol. 53, Iss. 25, pp. 5726–5732 (2014)
 • Nobuhiro Umemura, Daisuke Matsuda, Takuma Mizuno, and Kiyoshi Kato
 • Published on: 08/27/14

 • Applied Optics, Vol. 53, Iss. 25, pp. 5733–5739 (2014)
 • Tatsuya Nishizaki, Osamu Matoba, and Kouichi Nitta
 • Published on: 08/27/14

 • Applied Optics, Vol. 53, Iss. 25, pp. 5740–5744 (2014)
 • Nikolai I. Petrov, Vladislav G. Nikitin, Viktor A. Danilov, Vladimir V. Popov, and Boris A. Usievich
 • Published on: 08/27/14

 • Applied Optics, Vol. 53, Iss. 27, pp. G169–G176 (2014)
 • Hee-Jin Choi, Junkyu Yim, Youngmin Kim, Sung-Wook Min, Joonku Hahn, Kwang-Mo Jung, and Byoungho Lee
 • Published on: 08/27/14

 • Applied Optics, Vol. 53, Iss. 27, pp. G177–G183 (2014)
 • Thomas G. Dimiduk, Rebecca W. Perry, Jerome Fung, and Vinothan N. Manoharan
 • Published on: 08/27/14

 • Applied Optics, Vol. 53, Iss. 27, pp. G184–G191 (2014)
 • Yang-Kun Chew, Min-Tzung Shiu, Je-Chung Wang, and Chi-Ching Chang
 • Published on: 08/27/14

 • Applied Optics, Vol. 53, Iss. 29, pp. H140–H145 (2014)
 • Nguyen Doan Quoc Anh, Min-Feng Lai, Hsin-Yi Ma, and Hsiao-Yi Lee
 • Published on: 08/27/14

 • Applied Optics, Vol. 53, Iss. 29, pp. H146–H152 (2014)
 • Chen-Hung Lin, Li-Jen Hsiao, Jing-Ting Hsaio, and Hoang Yan Lin
 • Published on: 08/27/14

 • Applied Optics, Vol. 53, Iss. 25, pp. 5640–5640 (2014)
 • Yia-Chung Chang, Li-Chuan Tang, and Chun-Yi Yin
 • Published on: 08/25/14

 • Applied Optics, Vol. 53, Iss. 25, pp. 5641–5648 (2014)
 • Yuri E. Geints and Alexander A. Zemlyanov
 • Published on: 08/25/14

 • Applied Optics, Vol. 53, Iss. 25, pp. 5649–5653 (2014)
 • Hui Cao, Javid Atai, Yu Yu, Bangyun Xiong, Yan Zhou, Jing Cai, and Xuewen Shu
 • Published on: 08/25/14

 • Applied Optics, Vol. 53, Iss. 25, pp. 5654–5659 (2014)
 • JianLei Zhang, XiaoRui Wang, YuJiao Chen, Shuo Yu, QiPing Zhang, and ZhaoHui Li
 • Published on: 08/25/14

 • Applied Optics, Vol. 53, Iss. 25, pp. 5660–5671 (2014)
 • P. D. Dragic, C. Kucera, J. Ballato, D. Litzkendorf, J. Dellith, and K. Schuster
 • Published on: 08/25/14

 • Applied Optics, Vol. 53, Iss. 31, pp. I1–I9 (2014)
 • Alexandra B. Artusio-Glimpse, Daniel G. Schuster, Mario W. Gomes, and Grover A. Swartzlander
 • Published on: 08/25/14

 • Applied Optics, Vol. 53, Iss. 25, pp. 5593–5597 (2014)
 • Shing-Trong Wu and Andy Ying-Guey Fuh
 • Published on: 08/22/14

 • Applied Optics, Vol. 53, Iss. 25, pp. 5598–5605 (2014)
 • Zhongming Yang, Zhishan Gao, Jiantai Dou, and Xinxing Wang
 • Published on: 08/22/14

 • Applied Optics, Vol. 53, Iss. 25, pp. 5606–5614 (2014)
 • David Nečas, Ivan Ohlídal, Daniel Franta, Miloslav Ohlídal, Vladimír Čudek, and Jiří Vodák
 • Published on: 08/22/14

 • Applied Optics, Vol. 53, Iss. 25, pp. 5615–5619 (2014)
 • C. Ozanam, M. Savanier, A. Lemaître, G. Almuneau, M. Carras, I. Favero, S. Ducci, and G. Leo
 • Published on: 08/22/14

 • Applied Optics, Vol. 53, Iss. 25, pp. 5620–5631 (2014)
 • Satoshi Tomioka, Shusuke Nishiyama, and Samia Heshmat
 • Published on: 08/22/14

 • Applied Optics, Vol. 53, Iss. 25, pp. 5632–5639 (2014)
 • Huaidong Zhang, Afzal Muhammmad, Jun Luo, Qing Tong, Yu Lei, Xinyu Zhang, Hongshi Sang, and Changsheng Xie
 • Published on: 08/22/14

 • Applied Optics, Vol. 53, Iss. 29, pp. H129–H139 (2014)
 • Rung-Sheng Chen
 • Published on: 08/22/14

 • Applied Optics, Vol. 53, Iss. 25, pp. 5576–5584 (2014)
 • Kalyan Kumar Halder, Murat Tahtali, and Sreenatha G. Anavatti
 • Published on: 08/21/14

 • Applied Optics, Vol. 53, Iss. 25, pp. 5585–5592 (2014)
 • Asticio Vargas, Fabián A. Torres-Ruiz, Juan Campos, Ramiro Donoso, José Luis Martínez, and Ignacio Moreno
 • Published on: 08/21/14

 • Applied Optics, Vol. 53, Iss. 29, pp. H121–H128 (2014)
 • Wei-Lun Liang and Guo-Dung J. Su
 • Published on: 08/21/14

 • Applied Optics, Vol. 53, Iss. 29, pp. H102–H108 (2014)
 • Hung-Sheng Chang, Chao-Wen Liang, Po-Chih Lin, and Yi-Chun Chen
 • Published on: 08/20/14

 • Applied Optics, Vol. 53, Iss. 29, pp. H109–H113 (2014)
 • King Ung Hii and Kuan Hiang Kwek
 • Published on: 08/20/14

 • Applied Optics, Vol. 53, Iss. 29, pp. H114–H120 (2014)
 • Ming-Shiou Tsai, Xuan-Hao Lee, Yi-Chien Lo, and Ching-Cherng Sun
 • Published on: 08/20/14

 • Applied Optics, Vol. 53, Iss. 29, pp. H91–H101 (2014)
 • Sivan Isaacs, Frank Placido, and Ibrahim Abdulhalim
 • Published on: 08/18/14

 • Applied Optics, Vol. 53, Iss. 27, pp. G163–G168 (2014)
 • Chien-Yue Chen, Qing-Long Deng, Pei-Jung Wu, Bor-Shyh Lin, Hsuan T. Chang, Hone-Ene Hwang, and Guan-Syun Huang
 • Published on: 08/15/14

 • Applied Optics, Vol. 53, Iss. 29, pp. H85–H90 (2014)
 • Jianying Yuan, Chun-Liu Zhao, Yumeng Zhou, Xiangdong Yu, Juan Kang, Jianfeng Wang, and Shangzhong Jin
 • Published on: 08/15/14

 • Applied Optics, Vol. 53, Iss. 27, pp. G157–G162 (2014)
 • Yan-Shuo Chang, Chia-Hsin Lin, Ku-Hui Hsu, Wei-Feng Hsu, Li-Jen Hsiao, and Hoang Yan Lin
 • Published on: 08/14/14

 • Applied Optics, Vol. 53, Iss. 29, pp. H76–H84 (2014)
 • Wei-De Jeng, Yuan Ouyang, Ting-Wei Huang, Jeng-Ren Duann, Jin-Chern Chiou, Yu-Shun Tang, and Mang Ou-Yang
 • Published on: 08/14/14

 • Applied Optics, Vol. 53, Iss. 29, pp. H67–H75 (2014)
 • Jyh-Cheng Yu, Zhi-Yao Chen, and Bang-De Kao
 • Published on: 08/12/14

 • Applied Optics, Vol. 53, Iss. 27, pp. G139–G146 (2014)
 • Hwi Kim, Chi-Young Hwang, Kwang-Soo Kim, Jinyoung Roh, Woonchan Moon, Sungmin Kim, Beom-Ryoel Lee, Seungtaik Oh, and Joonku Hahn
 • Published on: 08/11/14

 • Applied Optics, Vol. 53, Iss. 27, pp. G147–G156 (2014)
 • Nicolas Verrier, Corinne Fournier, Loic Méès, and Thierry Fournel
 • Published on: 08/11/14

 • Applied Optics, Vol. 53, Iss. 29, pp. H58–H66 (2014)
 • Chaohsien Chen
 • Published on: 08/08/14

 • Applied Optics, Vol. 53, Iss. 27, pp. G130–G138 (2014)
 • Jian Gao, Daniel R. Guildenbecher, Luke Engvall, Phillip L. Reu, and Jun Chen
 • Published on: 08/07/14

 • Applied Optics, Vol. 53, Iss. 27, pp. G123–G129 (2014)
 • Peng Xia, Yasuhiro Awatsuji, Kenzo Nishio, Shogo Ura, and Osamu Matoba
 • Published on: 08/06/14

 • Applied Optics, Vol. 53, Iss. 29, pp. H44–H50 (2014)
 • Pei-Ting Chou, Shang-Ping Ying, Tzung-Te Chen, Han-Kuei Fu, Chien-Ping Wang, and Chih-Kung Lee
 • Published on: 08/04/14

 • Applied Optics, Vol. 53, Iss. 29, pp. H51–H57 (2014)
 • Victor V. Belyaev, Alexey S. Solomatin, Alexander D. Kurilov, Denis N. Chausov, Vera G. Mazaeva, Vadim M. Shoshin, and Yuri P. Bobylev
 • Published on: 08/04/14

 • Applied Optics, Vol. 53, Iss. 27, pp. G105–G110 (2014)
 • Spozmai Panezai, Dayong Wang, Jie Zhao, Yunxin Wang, and Lu Rong
 • Published on: 08/01/14

 • Applied Optics, Vol. 53, Iss. 27, pp. G111–G122 (2014)
 • JaeHwang Jung, Kyoohyun Kim, HyeonSeung Yu, KyeoReh Lee, SeoEun Lee, SeungHoon Nahm, HyunJoo Park, and YongKeun Park
 • Published on: 08/01/14

 • Applied Optics, Vol. 53, Iss. 27, pp. G74–G83 (2014)
 • Varun Kumar, Manoj Kumar, and Chandra Shakher
 • Published on: 07/31/14

 • Applied Optics, Vol. 53, Iss. 27, pp. G84–G94 (2014)
 • Jinyang Liang and Michael F. Becker
 • Published on: 07/31/14

 • Applied Optics, Vol. 53, Iss. 27, pp. G95–G104 (2014)
 • P. W. M. Tsang, T.-C. Poon, J.-P. Liu, and W. C. Situ
 • Published on: 07/31/14

 • Applied Optics, Vol. 53, Iss. 27, pp. G44–G63 (2014)
 • Wolfgang Osten, Ahmad Faridian, Peng Gao, Klaus Körner, Dinesh Naik, Giancarlo Pedrini, Alok Kumar Singh, Mitsuo Takeda, and Marc Wilke
 • Published on: 07/30/14

 • Applied Optics, Vol. 53, Iss. 27, pp. G64–G73 (2014)
 • Wen-Jyi Hwang, Hao-Tang Chan, and Chau-Jern Cheng
 • Published on: 07/30/14

 • Applied Optics, Vol. 53, Iss. 29, pp. H35–H43 (2014)
 • Kung-Jeng Wang, Hsi-Chi Chen, Xiao-Rong Wu, Pao-Hung Lin, Yi-Yung Chen, Chia-Min Lin, Yin-Ti Chen, Allen Jong-Woei Whang, and Chun-Han Chou
 • Published on: 07/29/14

 • Applied Optics, Vol. 53, Iss. 27, pp. G33–G43 (2014)
 • Chris Edwards, Renjie Zhou, Suk-Won Hwang, Steven J. McKeown, Kaiyuan Wang, Basanta Bhaduri, Raman Ganti, Peter J. Yunker, Arjun G. Yodh, John A. Rogers, Lynford L. Goddard, and Gabriel Popescu
 • Published on: 07/28/14

 • Applied Optics, Vol. 53, Iss. 29, pp. H20–H26 (2014)
 • Wenjiang Guo, Liping Zhao, and I-Ming Chen
 • Published on: 07/28/14

 • Applied Optics, Vol. 53, Iss. 29, pp. H27–H34 (2014)
 • Mei-Lan Ko, Yin-Yuan Chen, Yuan Ouyang, Ting-Wei Huang, Bi-Shiou Tsuen, Wei-De Jeng, Jin-Chern Chiou, and Mang Ou-Yang
 • Published on: 07/28/14

 • Applied Optics, Vol. 53, Iss. 27, pp. G25–G32 (2014)
 • Inbarasan Muniraj, Byoungho Kim, and Byung-Guen Lee
 • Published on: 07/25/14

 • Applied Optics, Vol. 53, Iss. 29, pp. H14–H19 (2014)
 • Hsun-Ching Hsu and Pin Han
 • Published on: 07/25/14

 • Applied Optics, Vol. 53, Iss. 27, pp. G12–G18 (2014)
 • Jinsoo Jeong, Chang-Kun Lee, Keehoon Hong, Jiwoon Yeom, and Byoungho Lee
 • Published on: 07/22/14

 • Applied Optics, Vol. 53, Iss. 27, pp. G19–G24 (2014)
 • Yuji Tanaka, Yutaka Mori, and Takanori Nomura
 • Published on: 07/22/14

 • Applied Optics, Vol. 53, Iss. 29, pp. H7–H13 (2014)
 • Bo-Wen Wu
 • Published on: 07/16/14

 • Applied Optics, Vol. 53, Iss. 27, pp. G1–G11 (2014)
 • Hangjian Ling and Joseph Katz
 • Published on: 07/07/14

 • Applied Optics, Vol. 53, Iss. 29, pp. H1–H6 (2014)
 • Sukmock Lee, Byongoh Kim, Jiyeon Lee, and Jose Sasian
 • Published on: 07/01/14
Click for help

Browse Journals / Lookup Meetings

Browse by Journal and Year


   


Lookup Conference Papers

Close Browse Journals / Lookup Meetings

Announcements

More News