OSA's Digital Library

Biomedical Optics Express

Biomedical Optics Express

  •  

Fiber optics and optical communications : Radio frequency photonics


<< Previous Results 1-20 of 460 Next >>
Export and save citations. Select articles then choose an action. Click for help
Select all       

  • Optics Letters, Vol. 39, Issue 15, pp. 4412-4415 (August 2014)
  • Ju Wang, Jinlong Yu, Wang Miao, Bin Sun, Shi Jia, Wenrui Wang, Qiong Wu

  • Optics Letters, Vol. 39, Issue 16, pp. 4667-4670 (August 2014)
  • David W. Grund, Shouyuan Shi, Garrett J. Schneider, Janusz Murakowski, Dennis W. Prather

  • Optics Letters, Vol. 39, Issue 16, pp. 4758-4761 (August 2014)
  • Wei Li, Wei Yu Wang, Wen Hui Sun, Wen Ting Wang, Jian Guo Liu, Ning Hua Zhu

  • Optics Letters, Vol. 39, Issue 17, pp. 4990-4993 (September 2014)
  • Tianwei Jiang, Song Yu, Qian Xie, Jian Li, Wanyi Gu

  • Optics Letters, Vol. 39, Issue 17, pp. 5014-5017 (September 2014)
  • Abdelkrim El Amili, Goulc’hen Loas, Lucien Pouget, Mehdi Alouini

  • Optics Letters, Vol. 39, Issue 18, pp. 5263-5266 (September 2014)
  • Jianyu Zheng, Jing Wang, Jian Yu, Ming Zhu, Ze Dong, Xin Wang, Ting Su, Jianguo Liu, Ninghua Zhu, Gee-Kung Chang

  • Optics Express, Vol. 22, Issue 16, pp. 19686-19691 (August 2014)
  • Zonglei Li, Lianshan Yan, Yulan Peng, Wei Pan, Bin Luo, Liyang Shao

  • Optics Express, Vol. 22, Issue 17, pp. 19838-19849 (August 2014)
  • David W. Grund, Garrett J. Schneider, Janusz Murakowski, Dennis W. Prather

  • Optics Express, Vol. 22, Issue 17, pp. 20982-20993 (August 2014)
  • Hao Chen, Jianqiang Li, Chunjing Yin, Kun Xu, Yitang Dai, Feifei Yin

  • Optics Express, Vol. 22, Issue 18, pp. 21227-21235 (September 2014)
  • A. O. J. Wiberg, D. J. Esman, E. Temprana, E. Myslivets, B. P.-P. Kuo, N. Alic, S. Radic

  • Optics Express, Vol. 22, Issue 18, pp. 21560-21566 (September 2014)
  • Anxu Zhang, Yitang Dai, Feifei Yin, Tianpeng Ren, Kun Xu, Jianqiang Li, Geshi Tang

  • Chinese Optics Letters, Vol. 12, Issue 8, pp. 080601- (August 2014)
  • Dan Zou, Xiaoping Zheng, Shangyuan Li, Hanyi Zhang, Bingkun Zhou

  • Photonics Research, Vol. 2, Issue 4, pp. B1-B4 (August 2014)
  • Hongchen Yu, Minghua Chen, Hongbiao Gao, Cheng Lei, Heng Zhang, Sigang Yang, Hongwei Chen, Shizhong Xie

  • Photonics Research, Vol. 2, Issue 4, pp. B18-B25 (August 2014)
  • Yonatan Stern, Kun Zhong, Thomas Schneider, Ru Zhang, Yossef Ben-Ezra, Moshe Tur, Avi Zadok

  • Photonics Research, Vol. 2, Issue 4, pp. B35-B39 (August 2014)
  • Ye Deng, Ming Li, Ningbo Huang, Hui Wang, Ninghua Zhu

  • Photonics Research, Vol. 2, Issue 4, pp. B5-B10 (August 2014)
  • Fangzheng Zhang, Xiaozhong Ge, Shilong Pan

  • Photonics Research, Vol. 2, Issue 4, pp. B54-B63 (August 2014)
  • Kun Xu, Ruixin Wang, Yitang Dai, Feifei Yin, Jianqiang Li, Yuefeng Ji, Jintong Lin

  • Photonics Research, Vol. 2, Issue 4, pp. B64-B69 (August 2014)
  • Tadao Nagatsuma, Hiroki Nishii, Toshiyuki Ikeo

  • Photonics Research, Vol. 2, Issue 4, pp. B80-B85 (August 2014)
  • Yamei Zhang, Fangzheng Zhang, Shilong Pan

  • Optica, Vol. 1, Issue 2, pp. 64-69 (August 2014)
  • Jiejun Zhang, Jianping Yao
Export and save citations. Select articles then choose an action. Click for help
Select all       
<< Previous Results 1-20 of 460 Next >>

Browse Journals / Lookup Meetings

Browse by Journal and Year


   


Lookup Conference Papers

Close Browse Journals / Lookup Meetings