OSA's Digital Library

Biomedical Optics Express

Biomedical Optics Express

  •  

Lasers and laser optics : Ultrafast lasers


<< Previous Results 1-20 of 1000 Next >>
Export and save citations. Select articles then choose an action. Click for help
Select all       

  • JOSA B, Vol. 32, Issue 4, pp. 633-638 (April 2015)
  • E. Gagnon, J. K. Krebs, A. L. Lytle

  • JOSA B, Vol. 32, Issue 5, pp. 812-817 (May 2015)
  • Julijanas Želudevičius, Rokas Danilevičius, Kęstutis Regelskis

  • Optics Letters, Vol. 40, Issue 6, pp. 1065-1068 (March 2015)
  • Zhiqiang Wang, Li Zhan, Asif Majeed, Zhixin Zou

  • Optics Letters, Vol. 40, Issue 7, pp. 1366-1369 (April 2015)
  • Zhanwei Liu, Shumin Zhang, F. W. Wise

  • Optics Letters, Vol. 40, Issue 7, pp. 1532-1535 (April 2015)
  • E. Caracciolo, M. Kemnitzer, M. Rumpel, A. Guandalini, F. Pirzio, F. Kienle, T. Graf, M. Abdou Ahmed, J. Aus der Au, A. Agnesi

  • Optics Letters, Vol. 40, Issue 8, pp. 1627-1630 (April 2015)
  • Jinwei Zhang, Jonathan Brons, Nikolai Lilienfein, Elena Fedulova, Vladimir Pervak, Dominik Bauer, Dirk Sutter, Zhiyi Wei, Alexander Apolonski, Oleg Pronin, Ferenc Krausz

  • Optics Letters, Vol. 40, Issue 9, pp. 2045-2048 (May 2015)
  • Qianqian Yang, Xin Li, Lan Jiang, Ning Zhang, Guangming Zhang, Xuesong Shi, Kaihu Zhang, Jie Hu, Yongfeng Lu

  • Optics Express, Vol. 23, Issue 6, pp. 7000-7006 (March 2015)
  • Zhaochen Cheng, Huihui Li, Hongxing Shi, Jun Ren, Quan-Hong Yang, Pu Wang

  • Optics Express, Vol. 23, Issue 6, pp. 7442-7462 (March 2015)
  • Tong Zhou, John Ruppe, Cheng Zhu, I-Ning Hu, John Nees, Almantas Galvanauskas

  • Optics Express, Vol. 23, Issue 7, pp. 8731-8739 (April 2015)
  • Wenlong Tian, Zhaohua Wang, Jiaxing Liu, Jiangfeng Zhu, Lihe Zheng, Xiaodong Xu, Jun Xu, Zhiyi Wei

  • Optics Express, Vol. 23, Issue 8, pp. 10117-10125 (April 2015)
  • Joohyung Lee, Seung-Woo Kim, Young-Jin Kim

  • Optics Express, Vol. 23, Issue 8, pp. 9710-9716 (April 2015)
  • Benjamin Döpke, Rouven H. Pilny, Carsten Brenner, Andreas Klehr, Götz Erbert, Günther Tränkle, Jan C. Balzer, Martin R. Hofmann

  • Optics Express, Vol. 23, Issue 8, pp. 9790-9795 (April 2015)
  • Federico Pirzio, Samuele D. Di Dio Cafiso, Matthias Kemnitzer, Annalisa Guandalini, Florian Kienle, Stefano Veronesi, Mauro Tonelli, Juerg Aus der Au, Antonio Agnesi

  • Optics Express, Vol. 23, Issue 8, pp. 9947-9958 (April 2015)
  • Jinzhang Wang, Zhiping Cai, Ping Xu, Geguo Du, Fengqiu Wang, Shuangchen Ruan, Zhipei Sun, Tawfique Hasan

  • Applied Optics, Vol. 54, Issue 9, pp. 2489-2494 (March 2015)
  • Hongyan Xu, Feng Yang, Ying Chen, Ke Liu, Shifeng Du, Nan Zong, Jing Yang, Yong Bo, Qinjun Peng, Jingyuan Zhang, Dafu Cui, Zuyan Xu

  • Applied Optics, Vol. 54, Issue 11, pp. 3216-3217 (April 2015)
  • Yonggang Shen, Yong Gan, Wanjun Qi, Yaogen Shen, Zhen Chen

  • Chinese Optics Letters, Vol. 13, Issue 5, pp. 051403-051403 (May 2015)
  • Zhi Luo, Ji’an Duan, Cong Wang, Xiaoyan Sun, Kai Yin

  • Optical Materials Express, Vol. 5, Issue 5, pp. 1129-1136 (May 2015)
  • Daniel J Heath, Matthias Feinaeugle, James A Grant-Jacob, Ben Mills, Robert W Eason

  • Photonics Research, Vol. 3, Issue 3, pp. 72-76 (June 2015)
  • Ke Yin, Bin Zhang, Lei Li, Tian Jiang, Xuanfeng Zhou, Jing Hou

  • Optica, Vol. 2, Issue 4, pp. 329-334 (April 2015)
  • Yang Liao, Jielei Ni, Lingling Qiao, Min Huang, Yves Bellouard, Koji Sugioka, Ya Cheng
Export and save citations. Select articles then choose an action. Click for help
Select all       
<< Previous Results 1-20 of 1000 Next >>

Browse Journals / Lookup Meetings

Browse by Journal and Year


   


Lookup Conference Papers

Close Browse Journals / Lookup Meetings