OSA's Digital Library

Chinese Optics Letters

Chinese Optics Letters

| PUBLISHED MONTHLY BY CHINESE LASER PRESS AND DISTRIBUTED BY OSA

 • Vol. 12, Iss. 9 — Sep. 1, 2014
Click for help

Articles Sorted by Page Range

 • Chinese Optics Letters, Vol. 12, Iss. 9, pp. 090501– (2014)
 • Jingjing Hao, Zhongliang Yu, Zhaozhong Chen, Hao Chen, and Jianping Ding

 • Chinese Optics Letters, Vol. 12, Iss. 9, pp. 090601– (2014)
 • Wenchao Dong, Jue Wei, Xuehai Wang, Zhihui Kang, and Xiaofeng Xu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 12, Iss. 9, pp. 090603– (2014)
 • Hui Cao, Xuewen Shu, Javid Atai, Qian Dong, Jun Zuo, GuoJie Chen, and Yu Yu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 12, Iss. 9, pp. 090605– (2014)
 • Jiancun Ren, Renlai Zhou, Shuli Lou, Wenbo Hou, Youlun Ju, and Yuezhu Wang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 12, Iss. 9, pp. 091101– (2014)
 • Zhilong Zhao, Jin Wu, Yuanyuan Su, Na Liang, and Hongcheng Duan

 • Chinese Optics Letters, Vol. 12, Iss. 9, pp. 091402– (2014)
 • Liangshun Han, Song Liang, Can Zhang, Liqiang Yu, Lingjuan Zhao, Hongliang Zhu, Baojun Wang, Chen Ji, and Wei Wang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 12, Iss. 9, pp. 091404– (2014)
 • R. Z. R. R. Rosdin, F. Ahmad, N. M. Ali, S. W. Harun, and H. Arof

 • Chinese Optics Letters, Vol. 12, Iss. 9, pp. 091601– (2014)
 • Juan Yi, Yu'an Wang, Dacheng Zhou, and Jianbei Qiu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 12, Iss. 9, pp. 092301– (2014)
 • Hongjuan Huang, Dawei Yan, Guosheng Wang, Feng Xie, Guofeng Yang, Shaoqing Xiao, and Xiaofeng Gu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 12, Iss. 9, pp. 092302– (2014)
 • Liangliang Wang, Junming An, Jiashun Zhang, Yuanda Wu, Jianguang Li, Hongjie Wang, Yue Wang, Pan Pan, Fei Zhong, Qiang Zha, Xiaojie Yin, Xiongwei Hu, and Degang Zhao

 • Chinese Optics Letters, Vol. 12, Iss. 9, pp. 092401– (2014)
 • Xiaolan Zhong, Ju Liu, and Zhiyuan Li

 • Chinese Optics Letters, Vol. 12, Iss. 9, pp. 092901– (2014)
 • Keding Yan, Shouyu Wang, Shu Jiang, Liang Xue, Yuanyuan Song, Zhengang Yan, and Zhenhua Li

 • Chinese Optics Letters, Vol. 12, Iss. 9, pp. 093001– (2014)
 • Xianwei Hu, Zongxin Yu, Bingliang Gao, Zhongning Shi, Jiangyu Yu, and Zhaowen Wang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 12, Iss. 9, pp. 093101– (2014)
 • Zhou Wang, Dongyun Wan, Fuqiang Huang, and Fangfang Xu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 12, Iss. 9, pp. 093401– (2014)
 • Shengzhen Yi, Baozhong Mu, Xin Wang, Li Jiang, Jingtao Zhu, Zhanshan Wang, Pengfei He, Zhiheng Fang, Wei Wang, and Sizu Fu
Click for help

Browse Journals / Lookup Meetings

Browse by Journal and Year


   


Lookup Conference Papers

Close Browse Journals / Lookup Meetings

Announcements

More News