OSA's Digital Library

Chinese Optics Letters

Chinese Optics Letters

| PUBLISHED MONTHLY BY CHINESE LASER PRESS AND DISTRIBUTED BY OSA

 • Editor: Zhizhan Xu
 • Vol. 12, Iss. 11 — Nov. 1, 2014
 • pp: 110101–113302

Topics in this Issue

 
 • Atmospheric and Oceanic Optics
 • Fiber Optics and Optical Communications
 • Imaging Systems
 • Lasers and Laser Optics
 • Materials
 • Medical and biological imaging
 • Nonlinear Optics
 • Optical Devices
 • Optics at Surfaces
 • Optoelectronics
 • Quantum Optics
 • Ultrafast Optics
 • Vision, Color, and Visual Optics
Click for help

Sort By: Topics | Page Range

REGULAR PAPERS

Atmospheric and Oceanic Optics

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 11, pp. 110101– (2014)
 • Shengcheng Cui, Zhen Wang, and Shizhi Yang

Fiber Optics and Optical Communications

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 11, pp. 110601– (2014)
 • Jun Qin, Hongxiang Wang, Danshi Wang, Min Zhang, Yuefeng Ji, and Guo-Wei Lu

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 11, pp. 110602– (2014)
 • Yiming Yu, Yongli Zhao, Jie Zhang, Hui Li, Yuefeng Ji, and Wanyi Gu

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 11, pp. 110603– (2014)
 • Qingxiang Hou, Xueguang Yuan, Yangan Zhang, and Jinnan Zhang

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 11, pp. 110604– (2014)
 • Rui Ding, Tingting Zhang, and Fan Zhang

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 11, pp. 110605– (2014)
 • Biwei Pan, Liqiang Yu, Dan Lu, Limeng Zhang, and Lingjuan Zhao

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 11, pp. 110606– (2014)
 • Bingyan Yu, Hongming Zhang, and Hao Dong

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 11, pp. 110607– (2014)
 • Yaw-Dong Wu

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 11, pp. 110608– (2014)
 • Fujun Chen, Fengguang Luo, Gang Feng, Bin Li, and Cheng He

Imaging Systems

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 11, pp. 111101– (2014)
 • Zhu Luan, Jianfeng Sun, Yu Zhou, Lijuan Wang, Mei Yang, and Liren Liu

Lasers and Laser Optics

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 11, pp. 111401– (2014)
 • Yuting Li, Wentao Zhang, Zhaogang Wang, Hongbin Xu, Jing Han, and Fang Li

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 11, pp. 111402– (2014)
 • Wen Dai, Youjian Song, Bo Xu, Amos Martinez, Shinji Yamashita, Minglie Hu, and Chyingyue Wang

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 11, pp. 111403– (2014)
 • Peng Zhang, Wanzhuo Ma, Tianshu Wang, Qingsong Jia, and Chunming Wan

Materials

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 11, pp. 111601– (2014)
 • Ronghua Wan, Zhiguo Song, Yongjin Li, Qun Liu, Yuting Zhou, Jianbei Qiu, Zhengwen Yang, Zhaoyi Yin, Qi Wang, and Dacheng Zhou

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 11, pp. 111602– (2014)
 • Wensong Li, Can Yang, Bin Luo, Zhongyang Wang, Xiaozhong Wang, Yikun Bu, Sensen Li, Huiying Xu, and Lujian Chen

Medical and biological imaging

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 11, pp. 111701– (2014)
 • Ya Su, Zhuo Meng, Longzhi Wang, Haimin Yu, and Tiegen Liu

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 11, pp. 111702– (2014)
 • Ming Liu, Mengyu Jia, Huijuan Zhao, and Feng Gao

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 11, pp. 111703– (2014)
 • Chen Zhang and Yuanyuan Wang

Nonlinear Optics

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 11, pp. 111901– (2014)
 • Yan Li, Zhiyuan Zhou, Dongsheng Ding, and Baosen Shi

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 11, pp. 111902– (2014)
 • Lulu Wang, Ying Chen, and Guangcan Liu

Optical Devices

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 11, pp. 112301– (2014)
 • Ronghua Li, Sen Zhang, and Weixian Yan

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 11, pp. 112302– (2014)
 • Jianyi Zhao, Xin Chen, Ning Zhou, Xiaodong Huang, and Wen Liu

Optics at Surfaces

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 11, pp. 112401– (2014)
 • Hongbo Lv, Yumin Liu, Zhongyuan Yu, Chunwei Ye, and Jie Wang

Optoelectronics

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 11, pp. 112501– (2014)
 • Fengjun Wei and Qiuli Jia

Quantum Optics

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 11, pp. 112701– (2014)
 • Jing Qiu, Guoyong Xiang, Yongsheng Zhang, Shensheng Han, and Youzhen Gui

Ultrafast Optics

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 11, pp. 113201– (2014)
 • Huailiang Xu, Ali Azarm, and See-Leang Chin

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 11, pp. 113202– (2014)
 • Zian Cheak Tiu, Sin Jin Tan, Harith Ahmad, and Sulaiman Wadi Harun

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 11, pp. 113203– (2014)
 • Xin Jia, Yanhong Yuan, Dangqiang Yang, Tianqing Jia, and Zhenrong Sun

Vision, Color, and Visual Optics

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 11, pp. 113301– (2014)
 • Meimei Kong and Zhen Li

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 11, pp. 113302– (2014)
 • Xiandou Zhang, Qiang Wang, Genfu Yang, and Mengmeng Wang
Click for help

Sort By: Topics | Page Range

Browse Journals / Lookup Meetings

Browse by Journal and Year


   


Lookup Conference Papers

Close Browse Journals / Lookup Meetings