OSA's Digital Library

Chinese Optics Letters

Chinese Optics Letters

| PUBLISHED MONTHLY BY CHINESE LASER PRESS AND DISTRIBUTED BY OSA

 • Editor: Zhizhan Xu
 • Vol. 12, Iss. 9 — Sep. 1, 2014
 • pp: 090501–093401

Topics in this Issue

 
 • Diffraction and Gratings
 • Fiber Optics and Optical Communications
 • Imaging Systems
 • Lasers and Laser Optics
 • Materials
 • Optical Devices
 • Optics at Surfaces
 • Quantum Optics
 • Scattering
 • Spectroscopy
 • Thin Films
 • X-ray Optics
Click for help

Sort By: Topics | Page Range

REGULAR PAPERS

Diffraction and Gratings

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 9, pp. 090501– (2014)
 • Jingjing Hao, Zhongliang Yu, Zhaozhong Chen, Hao Chen, and Jianping Ding

Fiber Optics and Optical Communications

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 9, pp. 090601– (2014)
 • Wenchao Dong, Jue Wei, Xuehai Wang, Zhihui Kang, and Xiaofeng Xu

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 9, pp. 090602– (2014)
 • Pankil Butala, Hany Elgala, and Thomas D. C. Little

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 9, pp. 090603– (2014)
 • Hui Cao, Xuewen Shu, Javid Atai, Qian Dong, Jun Zuo, GuoJie Chen, and Yu Yu

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 9, pp. 090604– (2014)
 • Guoyu Tang, Jue Wei, Wei Zhou, Ruiqin Fan, Mingyu Wu, and Xiaofeng Xu

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 9, pp. 090605– (2014)
 • Jiancun Ren, Renlai Zhou, Shuli Lou, Wenbo Hou, Youlun Ju, and Yuezhu Wang

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 9, pp. 090606– (2014)
 • Zhangqi Song, Yang Yu, Xueliang Zhang, Zhengtong Wei, and Zhou Meng

Imaging Systems

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 9, pp. 091101– (2014)
 • Zhilong Zhao, Jin Wu, Yuanyuan Su, Na Liang, and Hongcheng Duan

Lasers and Laser Optics

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 9, pp. 091401– (2014)
 • Huanhuan Li, Xiaolei Zhu, Xiuhuan Ma, Shiguang Li, Chongde Huang, Junxuan Zhang, and Weibiao Chen

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 9, pp. 091402– (2014)
 • Liangshun Han, Song Liang, Can Zhang, Liqiang Yu, Lingjuan Zhao, Hongliang Zhu, Baojun Wang, Chen Ji, and Wei Wang

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 9, pp. 091403– (2014)
 • Yu Miao, Hanwei Zhang, Hu Xiao, and Pu Zhou

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 9, pp. 091404– (2014)
 • R. Z. R. R. Rosdin, F. Ahmad, N. M. Ali, S. W. Harun, and H. Arof

Materials

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 9, pp. 091601– (2014)
 • Juan Yi, Yu'an Wang, Dacheng Zhou, and Jianbei Qiu

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 9, pp. 091602– (2014)
 • Yonghong Gu, Congzhong Cai, Qing Feng, and Yanhua Li

Optical Devices

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 9, pp. 092301– (2014)
 • Hongjuan Huang, Dawei Yan, Guosheng Wang, Feng Xie, Guofeng Yang, Shaoqing Xiao, and Xiaofeng Gu

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 9, pp. 092302– (2014)
 • Liangliang Wang, Junming An, Jiashun Zhang, Yuanda Wu, Jianguang Li, Hongjie Wang, Yue Wang, Pan Pan, Fei Zhong, Qiang Zha, Xiaojie Yin, Xiongwei Hu, and Degang Zhao

Optics at Surfaces

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 9, pp. 092401– (2014)
 • Xiaolan Zhong, Ju Liu, and Zhiyuan Li

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 9, pp. 092402– (2014)
 • Chunwei Ye, Yumin Liu, Jie Wang, Hongbo Lv, and Zhongyuan Yu

Quantum Optics

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 9, pp. 092701– (2014)
 • Haonan Chen, Kang Ying, Yafan Duan, Yueping Niu, and Shangqing Gong

Scattering

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 9, pp. 092901– (2014)
 • Keding Yan, Shouyu Wang, Shu Jiang, Liang Xue, Yuanyuan Song, Zhengang Yan, and Zhenhua Li

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 9, pp. 092902– (2014)
 • Yuliang Zhou, Zhan Sui, Yuanchao Geng, Lixin Xu, and Hai Ming

Spectroscopy

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 9, pp. 093001– (2014)
 • Xianwei Hu, Zongxin Yu, Bingliang Gao, Zhongning Shi, Jiangyu Yu, and Zhaowen Wang

Thin Films

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 9, pp. 093101– (2014)
 • Zhou Wang, Dongyun Wan, Fuqiang Huang, and Fangfang Xu

X-ray Optics

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 9, pp. 093401– (2014)
 • Shengzhen Yi, Baozhong Mu, Xin Wang, Li Jiang, Jingtao Zhu, Zhanshan Wang, Pengfei He, Zhiheng Fang, Wei Wang, and Sizu Fu
Click for help

Sort By: Topics | Page Range

Browse Journals / Lookup Meetings

Browse by Journal and Year


   


Lookup Conference Papers

Close Browse Journals / Lookup Meetings

Announcements

More News