OSA's Digital Library

Chinese Optics Letters

Chinese Optics Letters

| PUBLISHED MONTHLY BY CHINESE LASER PRESS AND DISTRIBUTED BY OSA

 • Editor: Zhizhan Xu
 • Vol. 13, Iss. 1 — Jan. 1, 2015
 • pp: 010604–013001

Topics in this Issue

 
 • Coherence and Statistical Optics
 • Detectors
 • Fiber Optics and Optical Communications
 • Holography
 • Image Processing
 • Lasers and Laser Optics
 • Nonlinear Optics
 • Optical Devices
 • Physical Optics
 • Quantum Optics
 • Spectroscopy
Click for help

Sort By: Topics | Page Range

REGULAR PAPERS

Fiber Optics and Optical Communications

 • Chinese Optics Letters Vol. 13, Iss. 1, pp. 010604–010604 (2015)
 • Chao Gao, Shanguo Huang, Jinghua Xiao, Xinlu Gao, Qian Wang, Yongfeng Wei, Wensheng Zhai, Wenjing Xu, and Wanyi Gu

 • Chinese Optics Letters Vol. 13, Iss. 1, pp. 010601–010601 (2015)
 • Jun Qin, Yuefeng Ji, Hongxiang Wang, Danshi Wang, Min Zhang, and Guo-Wei Lu

 • Chinese Optics Letters Vol. 13, Iss. 1, pp. 010602–010602 (2015)
 • Xi Liu, Lihong Han, Xiaoyu Jia, Jinlong Wang, Fangyong Yu, and Zhongyuan Yu

 • Chinese Optics Letters Vol. 13, Iss. 1, pp. 010603–010603 (2015)
 • In-Ho Lee and Myungjin Cho

 • Chinese Optics Letters Vol. 13, Iss. 1, pp. 010605–010605 (2015)
 • Jianrui Li, Jiachuan Lin, Xiaoguang Zhang, Lixia Xi, Xianfeng Tang, and Yaojun Qiao

 • Chinese Optics Letters Vol. 13, Iss. 1, pp. 010606–010606 (2015)
 • Aiying Yang, Chaochao Liu, and Lihui Feng

Coherence and Statistical Optics

 • Chinese Optics Letters Vol. 13, Iss. 1, pp. 010301–010301 (2015)
 • Xuri Yao, Xuefeng Liu, Wenkai Yu, and Guangjie Zhai

Detectors

 • Chinese Optics Letters Vol. 13, Iss. 1, pp. 010401–010401 (2015)
 • Jiehui Xie, Fuyin Wang, Yao Pan, Zhengliang Hu, and Yongming Hu

Holography

 • Chinese Optics Letters Vol. 13, Iss. 1, pp. 010901–010901 (2015)
 • Xiao Ma, Juan Liu, Zhao Zhang, Xin Li, Jia Jia, Bin Hu, and Yongtian Wang

Image Processing

 • Chinese Optics Letters Vol. 13, Iss. 1, pp. 011001–011001 (2015)
 • Tianqi Zhao, Xinzhu Sang, Xunbo Yu, Xin Gao, Peng Wang, Yangdong Liu, Songlin Xie, Binbin Yan, Chongxiu Yu, and Daxiong Xu

Lasers and Laser Optics

 • Chinese Optics Letters Vol. 13, Iss. 1, pp. 011401–011401 (2015)
 • Wei Yang, Lin Zhou, Shitong Long, Wencui Peng, Jin Wang, and Mingsheng Zhan

 • Chinese Optics Letters Vol. 13, Iss. 1, pp. 011402–011402 (2015)
 • Zeqin Cui, Wenxian Wang, Chenghsiang Lin, and Bingshe Xu

 • Chinese Optics Letters Vol. 13, Iss. 1, pp. 011403–011403 (2015)
 • Jinfeng Li, Peng Gao, Lihe Zheng, Liangbi Su, Jun Xu, and Xiaoyan Liang

Nonlinear Optics

 • Chinese Optics Letters Vol. 13, Iss. 1, pp. 011901–011901 (2015)
 • Wenlong Tian, Jiangfeng Zhu, Zhaohua Wang, and Zhiyi Wei

Optical Devices

 • Chinese Optics Letters Vol. 13, Iss. 1, pp. 012301–012301 (2015)
 • Jian Deng1;2 Yan Wang, Bing Yang, and Yuguang Ma

 • Chinese Optics Letters Vol. 13, Iss. 1, pp. 012302–012302 (2015)
 • Sixing Xi, Xiaolei Wang, Qiang Wang, Shuai Huang, Shengjiang Chang, and Lie Lin

 • Chinese Optics Letters Vol. 13, Iss. 1, pp. 012303–012303 (2015)
 • Xiao Wu, Huayue Li, Shixiong Liang, Jianjun Liu, Zhanghua Han, and Zhi Hong

Physical Optics

 • Chinese Optics Letters Vol. 13, Iss. 1, pp. 012601–012601 (2015)
 • Wei Wang, Jianzhong Chen, and Zhongbo Liu

Quantum Optics

 • Chinese Optics Letters Vol. 13, Iss. 1, pp. 012701–012701 (2015)
 • Xiaotian Song, Hongwei Li, Chunmei Zhang, Dong Wang, Shuang Wang, Zhenqiang Yin, Wei Chen, and Zhengfu Han

 • Chinese Optics Letters Vol. 13, Iss. 1, pp. 012702– (2015)
 • Saibal Mitra and Sourangshu Mukhopadhyay

Spectroscopy

 • Chinese Optics Letters Vol. 13, Iss. 1, pp. 013001–013001 (2015)
 • Chuanliang Li, Lulu Liu, Xuanbing Qiu, Jilin Wei, Lunhua Deng, and Yangqin Chen
Click for help

Sort By: Topics | Page Range

Browse Journals / Lookup Meetings

Browse by Journal and Year


   


Lookup Conference Papers

Close Browse Journals / Lookup Meetings

Announcements

More News