OSA's Digital Library

Chinese Optics Letters

Chinese Optics Letters

| PUBLISHED MONTHLY BY CHINESE LASER PRESS AND DISTRIBUTED BY OSA

 • Editor: Zhizhan Xu
 • Vol. 10, Iss. 12 — Dec. 1, 2012
 • pp: 120101–123401

Topics in this Issue

 
 • Atmospheric and Oceanic Optics
 • Detectors
 • Diffraction and Gratings
 • Fiber Optics and Optical Communications
 • Imaging Systems
 • Instrumentation, Measurement, and Metrology
 • Lasers and Laser Optics
 • Medical Optics and Biotechnology
 • Nonlinear Optics
 • Optical Data Storage
 • Optical Design and Fabrication
 • Optical Devices
 • Optoelectronics
 • Quantum Optics
 • Remote Sensing and Sensors
 • Ultrafast Optics
 • X-ray Optics
Click for help

Sort By: Topics | Page Range

REGULAR PAPERS

Atmospheric and Oceanic Optics

 • Chinese Optics Letters Vol. 10, Iss. 12, pp. 120101–120101 (2012)
 • Jie Mu, Wenjia Zheng, Mei Li, and Changhui Rao

Detectors

 • Chinese Optics Letters Vol. 10, Iss. 12, pp. 120401–120401 (2012)
 • Shuang Liu, Zuping Qian, Rong Wang, Tao Pu, and Tao Fang

Diffraction and Gratings

 • Chinese Optics Letters Vol. 10, Iss. 12, pp. 120501–120501 (2012)
 • Lei Shi, Linghao Tian, and Xianfeng Chen

 • Chinese Optics Letters Vol. 10, Iss. 12, pp. 120502–120502 (2012)
 • Yilei Hua, Ziqiang Wang, Hailiang Li, Nan Gao, and Yuchan Du

Fiber Optics and Optical Communications

 • Chinese Optics Letters Vol. 10, Iss. 12, pp. 120601–120601 (2012)
 • Yaojun Qiao, Yanfei Xu, Lujiao Li, and Yuefeng Ji

 • Chinese Optics Letters Vol. 10, Iss. 12, pp. 120602–120602 (2012)
 • Bangjiang Lin, Juhao Li, Hui Yang, Lixin Zhu, Yongqi He, and Zhangyuan Chen

 • Chinese Optics Letters Vol. 10, Iss. 12, pp. 120603–120603 (2012)
 • Haihuan Chen, Zilun Chen, Xuanfeng Zhou, and Jing Hou

Imaging Systems

 • Chinese Optics Letters Vol. 10, Iss. 12, pp. 121101–121101 (2012)
 • Huiqiang Liu, Yuqi Ren, Han Guo, Yanling Xue, Honglan Xie, Tiqiao Xiao, and Xizeng Wu

Instrumentation, Measurement, and Metrology

 • Chinese Optics Letters Vol. 10, Iss. 12, pp. 121201–121201 (2012)
 • Can Feng, Lifeng Li, and Lijiang Zeng

 • Chinese Optics Letters Vol. 10, Iss. 12, pp. 121202–121202 (2012)
 • Dongbo Xu, Xiangzhao Wang, Yang Bu, Lifeng Duan, Guanyong Yan, Jishuo Yang, and Anatoly Y. Burov

Lasers and Laser Optics

 • Chinese Optics Letters Vol. 10, Iss. 12, pp. 121401–121401 (2012)
 • A. W. Al-Alimi, A. F. Abas, M. A. Mahdi, M. H. Al-Mansoori, and M. Mokhtar

 • Chinese Optics Letters Vol. 10, Iss. 12, pp. 121402–121402 (2012)
 • Jian Yun, Cunxiao Gao, Shaolan Zhu, Chuandong Sun, Haodong He, Li Feng, Lijun Dong, and Linquan Niu

 • Chinese Optics Letters Vol. 10, Iss. 12, pp. 121403–121403 (2012)
 • Jiangfeng Zhu, Zhaohua Wang, Qing Wang, Zhiguo Zhang, Qiuhong Yang, Junhong Yang, Yunfeng Ma, and Zhiyi Wei

 • Chinese Optics Letters Vol. 10, Iss. 12, pp. 121404–121404 (2012)
 • Zhaoli Zeng, Shulian Zhang, Shoushen Zhu, Wenxue Chen, and Yan Li

Medical Optics and Biotechnology

 • Chinese Optics Letters Vol. 10, Iss. 12, pp. 121701–121701 (2012)
 • Shuoqi Ye, Junyu Yang, Jianzhong Xi, Qiushi Ren, and Changhui Li

Nonlinear Optics

 • Chinese Optics Letters Vol. 10, Iss. 12, pp. 121901–121901 (2012)
 • M. Dezhkam and A. Zakery

Optical Data Storage

 • Chinese Optics Letters Vol. 10, Iss. 12, pp. 122101–122101 (2012)
 • Xiaochun Li, Dengxue Qu, Wenjie Wang, Xuejiao Zhao, Lingling Zhang, and Xuejuan Meng

Optical Design and Fabrication

 • Chinese Optics Letters Vol. 10, Iss. 12, pp. 122201–122201 (2012)
 • Wei Huang

Optical Devices

 • Chinese Optics Letters Vol. 10, Iss. 12, pp. 122301–122301 (2012)
 • Daobin Wang, Jie Zhang, Yongli Zhao, Sai Chen, Lihua Yuan, Jingli Lei, Cairong Zhang, and Shanglin Hou

Optoelectronics

 • Chinese Optics Letters Vol. 10, Iss. 12, pp. 122501–122501 (2012)
 • Changling Yan, Yun Deng, Peng Li, Xiaomao Song, and Jianwei Shi

Quantum Optics

 • Chinese Optics Letters Vol. 10, Iss. 12, pp. 122701–122701 (2012)
 • Hongju Guo, Hongjun Zhang, Chunfang Wang, and Yu Chen

Remote Sensing and Sensors

 • Chinese Optics Letters Vol. 10, Iss. 12, pp. 122801–122801 (2012)
 • Yingyu Yu, Lan Jiang, Benye Li, Sumei Wang, and Hongbin Wu

 • Chinese Optics Letters Vol. 10, Iss. 12, pp. 122802–122802 (2012)
 • Long Wu, Yong Zhang, Lu Cao, Ning Zhao, Jie Wu, and Yuan Zhao

Ultrafast Optics

 • Chinese Optics Letters Vol. 10, Iss. 12, pp. 123201–123201 (2012)
 • Yujie Dou, Hongming Zhang, and Minyu Yao

 • Chinese Optics Letters Vol. 10, Iss. 12, pp. 123202–123202 (2012)
 • Canhua Xu, Chuang Li, Liwei Song, Ding Wang, and Yuxin Leng

X-ray Optics

 • Chinese Optics Letters Vol. 10, Iss. 12, pp. 123401–123401 (2012)
 • Qiushi Huang, Haochuan Li, Jingtao Zhu, Zhanshan Wang, and Yongjian Tang
Click for help

Sort By: Topics | Page Range

Browse Journals / Lookup Meetings

Browse by Journal and Year


   


Lookup Conference Papers

Close Browse Journals / Lookup Meetings