OSA's Digital Library

Chinese Optics Letters

Chinese Optics Letters

| PUBLISHED MONTHLY BY CHINESE LASER PRESS AND DISTRIBUTED BY OSA

 • Editor: Zhizhan Xu
 • Vol. 10, Iss. 3 — Mar. 1, 2012
 • pp: 030601–033301

Topics in this Issue

 
 • Fiber Optics and Optical Communications
 • Image Processing
 • Imaging Systems
 • Instrumentation, Measurement, and Metrology
 • Lasers and Laser Optics
 • Materials
 • Optical Design and Fabrication
 • Remote Sensing and Sensors
 • Spectroscopy
 • Ultrafast Optics
 • Vision, Color, and Visual Optics
Click for help

Sort By: Topics | Page Range

Fiber Optics and Optical Communications

 • Chinese Optics Letters Vol. 10, Iss. 3, pp. 030601– (2012)
 • Huixing Zhang and Wei Zhao

 • Chinese Optics Letters Vol. 10, Iss. 3, pp. 030602– (2012)
 • Weiwei Bian, Hongxiang Wang, and Yuefeng Ji

 • Chinese Optics Letters Vol. 10, Iss. 3, pp. 030603– (2012)
 • Deming Kong, Yan Li, Xia Wu, Hui Wang, Hongxiang Guo, Xiaobin Hong, Yong Zuo, Kun Xu, Wei Li, Jian Wu, and Jintong Lin

 • Chinese Optics Letters Vol. 10, Iss. 3, pp. 030604– (2012)
 • Qiangzhou Rong, Xueguang Qiao, Tuan Guo, Ruohui Wang, Jing Zhang, Manli Hu, Zhongyao Feng, Yinyan Weng, and Yue Ma

 • Chinese Optics Letters Vol. 10, Iss. 3, pp. 030605– (2012)
 • Ye Cao, Yinfei Yang, Xiufeng Yang, and Zhengrong Tong

 • Chinese Optics Letters Vol. 10, Iss. 3, pp. 030606– (2012)
 • Yuancheng Zhang, Hongming Zhang, and Minyu Yao

 • Chinese Optics Letters Vol. 10, Iss. 3, pp. 030607– (2012)
 • Jinnan Zhang, Yue Gu, Xueguang Yuan, Feng Tian, Xiaoguang Zhang, and Jinjing Tao

Image Processing

 • Chinese Optics Letters Vol. 10, Iss. 3, pp. 031001– (2012)
 • Zhuxin Zhao, Gongjian Wen, Bingwei Hui, and Deren Li

Imaging Systems

 • Chinese Optics Letters Vol. 10, Iss. 3, pp. 031101– (2012)
 • Hui Zhao and Yingcai Li

 • Chinese Optics Letters Vol. 10, Iss. 3, pp. 031102– (2012)
 • Deyang Duan and Yunjie Xia

Instrumentation, Measurement, and Metrology

 • Chinese Optics Letters Vol. 10, Iss. 3, pp. 031201– (2012)
 • Haihua Cui, Wenhe Liao, Ning Dai, and Xiaosheng Cheng

Lasers and Laser Optics

 • Chinese Optics Letters Vol. 10, Iss. 3, pp. 031401– (2012)
 • Youhua Jia, Biao Zhong, and Jianping Yin

 • Chinese Optics Letters Vol. 10, Iss. 3, pp. 031402– (2012)
 • Jiangming Xu, Rongtao Su, Hu Xiao, Pu Zhou, and Jing Hou

 • Chinese Optics Letters Vol. 10, Iss. 3, pp. 031403– (2012)
 • Yu Peng, Baike Lin, Qiang Wang, Yang Zhao, Ye Li, Jianping Cao, Zhanjun Fang, and Erjun Zang

 • Chinese Optics Letters Vol. 10, Iss. 3, pp. 031404– (2012)
 • Shengfu Yuan, Wei Luo, Baozhu Yan, and Qianjin Zou

Materials

 • Chinese Optics Letters Vol. 10, Iss. 3, pp. 031601– (2012)
 • Jingyue Fang, Shiqiao Qin, Xueao Zhang, and Shengli Chang

 • Chinese Optics Letters Vol. 10, Iss. 3, pp. 031602– (2012)
 • Yang Xu, Shuo Cui, Hengyi Fu, Jiangyun Qian, Qun Luo, Xusheng Qiao, Xianping Fan, and Xianghua Zhang

Optical Design and Fabrication

 • Chinese Optics Letters Vol. 10, Iss. 3, pp. 032201– (2012)
 • Yuanshen Huang, Dongyue Zhu, Baicheng Li, Dawei Zhang, Zhengji Ni, and Songlin Zhuang

Remote Sensing and Sensors

 • Chinese Optics Letters Vol. 10, Iss. 3, pp. 032801– (2012)
 • Zhengqi Zhao, Shulian Zhang, Peng Zhang, Zhaoli Zeng, Yidong Tan, and Yan Li

Spectroscopy

 • Chinese Optics Letters Vol. 10, Iss. 3, pp. 033001– (2012)
 • Rubin Qi, Zhenhui Du, Dongyu Gao, Jinyi Li, and Kexin Xu

Ultrafast Optics

 • Chinese Optics Letters Vol. 10, Iss. 3, pp. 033201– (2012)
 • Hongyu Yang, Aimin Wang, Yunfeng Ma, Zhongwei Fan, Gang Niu, Jin Yu, Yang Liu, Xue Zhang, and Zhigang Zhang

Vision, Color, and Visual Optics

 • Chinese Optics Letters Vol. 10, Iss. 3, pp. 033301– (2012)
 • Weige Lv, Haisong Xu, and M. Ronnier Luo
Click for help

Sort By: Topics | Page Range

Browse Journals / Lookup Meetings

Browse by Journal and Year


   


Lookup Conference Papers

Close Browse Journals / Lookup Meetings