OSA's Digital Library

Chinese Optics Letters

Chinese Optics Letters

| PUBLISHED MONTHLY BY CHINESE LASER PRESS AND DISTRIBUTED BY OSA

 • Editor: Zhizhan Xu
 • Vol. 10, Iss. 4 — Apr. 1, 2012
 • pp: 040101–043201

Topics in this Issue

 
 • Atmospheric and Oceanic Optics
 • Fiber Optics and Optical Communications
 • Lasers and Laser Optics
 • Materials
 • Optical Devices
 • Optics at Surfaces
 • Optoelectronics
 • Quantum Optics
 • Remote Sensing and Sensors
 • Spectroscopy
 • Ultrafast Optics
Click for help

Sort By: Topics | Page Range

REGULAR PAPERS

Atmospheric and Oceanic Optics

 • Chinese Optics Letters Vol. 10, Iss. 4, pp. 040101– (2012)
 • Jose Maria Garrido Balsells, Antonio Jurado-Navas, Miguel Castillo-Vazquez, Ana Belen Moreno-Garrido, and Antonio Puerta-Notario

Fiber Optics and Optical Communications

 • Chinese Optics Letters Vol. 10, Iss. 4, pp. 040601– (2012)
 • Hui Wang, Deming Kong, Yan Li, Junyi Zhang, Jian Wu, and Jintong Lin

 • Chinese Optics Letters Vol. 10, Iss. 4, pp. 040602– (2012)
 • Yueming Lu and Lianxing Hou

 • Chinese Optics Letters Vol. 10, Iss. 4, pp. 040603– (2012)
 • Hongxia Zhang, Wenting Ye, Dagong Jia, and Yimo Zhang

 • Chinese Optics Letters Vol. 10, Iss. 4, pp. 040604– (2012)
 • Lidong Lv, Yuejiang Song, Fan Zhu, and Xuping Zhang

 • Chinese Optics Letters Vol. 10, Iss. 4, pp. 040605– (2012)
 • Tao Wei, Jianfeng Li, and Jianhua Zhu

Lasers and Laser Optics

 • Chinese Optics Letters Vol. 10, Iss. 4, pp. 041401– (2012)
 • Fengying Zhang, Hua Tan, and Jing Chen

 • Chinese Optics Letters Vol. 10, Iss. 4, pp. 041402– (2012)
 • Fang Liu, Jianqiang Zhu, Jia Xu, Quanyuan Shan, Kun Xiao, and Xuejie Zhang

 • Chinese Optics Letters Vol. 10, Iss. 4, pp. 041403– (2012)
 • Junjiang Hu, Lei Zhang, Wei Chen, Changhe Zhou, and Lili Hu

 • Chinese Optics Letters Vol. 10, Iss. 4, pp. 041404– (2012)
 • Yuanyuan Tang, Wenqing Liu, Ruifeng Kan, Yujun Zhang, Dong Chen, Shuai Zhang, and Jun Ruan

 • Chinese Optics Letters Vol. 10, Iss. 4, pp. 041405– (2012)
 • Y. K. Yap, Richard M. De La Rue, C. H. Pua, S. W. Harun, and H. Ahmad

 • Chinese Optics Letters Vol. 10, Iss. 4, pp. 041406– (2012)
 • Shiguo Li, Qian Gong, Xinzhong Wang, Li Yue, Oingbo Liu, and Hailong Wang

Materials

 • Chinese Optics Letters Vol. 10, Iss. 4, pp. 041601– (2012)
 • Weibin Qiu and Jiaxian Wang

 • Chinese Optics Letters Vol. 10, Iss. 4, pp. 041602– (2012)
 • Shuang Wang, Gang Jia, Xiuhuan Liu, Shipeng Chi, Jingcheng Zhu, Yanjun Gao, Pingwei Zhou, and Zhanguo Chen

Optical Devices

 • Chinese Optics Letters Vol. 10, Iss. 4, pp. 042301– (2012)
 • Yuntao Wan, Haoyang Hu, Haiping Xia, Yuepin Zhang, Haochuan Jiang, and Hongbing Chen

 • Chinese Optics Letters Vol. 10, Iss. 4, pp. 042302– (2012)
 • Jiangnan Zhao, Guoxing Zheng, Song Li, Hui Zhou, Yue Ma, Ruiying Zhang, Yan Shi, and Ping'an He

Optics at Surfaces

 • Chinese Optics Letters Vol. 10, Iss. 4, pp. 042401– (2012)
 • Kang Jiang, Kai Yu, and Yongchao Zhao

Optoelectronics

 • Chinese Optics Letters Vol. 10, Iss. 4, pp. 042501– (2012)
 • Yu Ji, Yan Li, Fangzheng Zhang, Jian Wu, Xiaobing Hong, Kun Xu, Wei Li, and Jintong Lin

Quantum Optics

 • Chinese Optics Letters Vol. 10, Iss. 4, pp. 042701– (2012)
 • Yuanyuan Xu, Xunli Feng, and Zhiming Zhang

Remote Sensing and Sensors

 • Chinese Optics Letters Vol. 10, Iss. 4, pp. 042801– (2012)
 • Guojie Tu, Yu Wang, Fengzhong Dong, Hua Xia, Tao Pang, Zhirong Zhang, and Bian Wu

 • Chinese Optics Letters Vol. 10, Iss. 4, pp. 042802– (2012)
 • Liming Wang, Yujun Zhang, Hongbin Li, Yi Zhou, Kun You, Ying He, and Wenqing Liu

Spectroscopy

 • Chinese Optics Letters Vol. 10, Iss. 4, pp. 043001– (2012)
 • Chiajen Lin, Ichen Ho, and X. C. Zhang

Ultrafast Optics

 • Chinese Optics Letters Vol. 10, Iss. 4, pp. 043201– (2012)
 • Hongbing Yao, Zhusheng Zhou, Bo Xing, Guilin Ding, Yanqun Tong, Jie Ping, Liangwan Li, and Yongkang Zhang
Click for help

Sort By: Topics | Page Range

Browse Journals / Lookup Meetings

Browse by Journal and Year


   


Lookup Conference Papers

Close Browse Journals / Lookup Meetings

Announcements

More News