OSA's Digital Library

Chinese Optics Letters

Chinese Optics Letters

| PUBLISHED MONTHLY BY CHINESE LASER PRESS AND DISTRIBUTED BY OSA

 • Editor: Zhizhan Xu
 • Vol. 10, Iss. 6 — Jun. 10, 2012
 • pp: 060401–063501

Topics in this Issue

 
 • Detectors
 • Diffraction and Gratings
 • Fiber Optics and Optical Communications
 • Holography
 • Image Processing
 • Imaging Systems
 • Instrumentation, Measurement, and Metrology
 • Lasers and Laser Optics
 • Nonlinear Optics
 • Optical Devices
 • Other Areas of Optics
 • Physical Optics
 • Remote Sensing and Sensors
 • Thin Films
Click for help

Sort By: Topics | Page Range

REGULAR PAPERS

Detectors

 • Chinese Optics Letters Vol. 10, Iss. 6, pp. 060401– (2012)
 • Dongxu Cui, Ling Ren, Feng Shi, Jifang Shi, Yunsheng Qian, Honggang Wang, and Benkang Chang

Diffraction and Gratings

 • Chinese Optics Letters Vol. 10, Iss. 6, pp. 060501– (2012)
 • Hujie Zhang, Shenlei Zhou, Youen Jiang, Jinghui Li, Wei Feng, and Zunqi Lin

Fiber Optics and Optical Communications

 • Chinese Optics Letters Vol. 10, Iss. 6, pp. 060601– (2012)
 • Fuchang Chen, Jiacheng Hu, Chengtao Zhang, and Zunqi Lin

 • Chinese Optics Letters Vol. 10, Iss. 6, pp. 060602– (2012)
 • Feng Liu, Delan Cao, Xuan Guo, and Xin Lu

Holography

 • Chinese Optics Letters Vol. 10, Iss. 6, pp. 060901– (2012)
 • Zhifang Chai, Ya'nan Zhi, and Qiang Zhao

 • Chinese Optics Letters Vol. 10, Iss. 6, pp. 060902– (2012)
 • Lu Rong, Feng Pan, Wen Xiao, Yan Li, and Fanjing Wang

Image Processing

 • Chinese Optics Letters Vol. 10, Iss. 6, pp. 061001– (2012)
 • Ning Guan, Xu Zhang, and Hongda Chen

Imaging Systems

 • Chinese Optics Letters Vol. 10, Iss. 6, pp. 061101– (2012)
 • Yuan Gao, Yong Deng, Xiliang Tong, Hui Wang, Zilin Deng, Xiaoquan Yang, Yanyan Liu, Hui Gong, and Qingming Luo

 • Chinese Optics Letters Vol. 10, Iss. 6, pp. 061102– (2012)
 • Huan Deng, Qionghua Wang, and Dahai Li

Instrumentation, Measurement, and Metrology

 • Chinese Optics Letters Vol. 10, Iss. 6, pp. 061201– (2012)
 • Linglin Zhu, Aijun Zeng, Fanyue Li, and Huijie Huang

 • Chinese Optics Letters Vol. 10, Iss. 6, pp. 061202– (2012)
 • Fan Wang, Hailiang Lu, Qingyun Zhang, and Anatoly Burov

Lasers and Laser Optics

 • Chinese Optics Letters Vol. 10, Iss. 6, pp. 061401– (2012)
 • Jianxin Zhang, Lei Liu, Wei Chen, Anjin Liu, Wenjun Zhou, and Wanhua Zheng

 • Chinese Optics Letters Vol. 10, Iss. 6, pp. 061402– (2012)
 • Peng Zhang, Youen Jiang, Wei Wang, and Xuechun Li

 • Chinese Optics Letters Vol. 10, Iss. 6, pp. 061403– (2012)
 • Zhenfang Fan, Hui Luo, Guangfeng Lu, and Shaomin Hu

 • Chinese Optics Letters Vol. 10, Iss. 6, pp. 061404– (2012)
 • Zhiguo Wang, Xingwu Long, and Fei Wang

 • Chinese Optics Letters Vol. 10, Iss. 6, pp. 061405– (2012)
 • Saeed Ghavami Sabouri and Alireza Khorsandi

Nonlinear Optics

 • Chinese Optics Letters Vol. 10, Iss. 6, pp. 061901– (2012)
 • Yuanyuan Guo, Yuan Wu, and Yuncai Wang

Optical Devices

 • Chinese Optics Letters Vol. 10, Iss. 6, pp. 062301– (2012)
 • Bin Zhang, Liang Zhang, Xuefeng Pan, Weidong Tao, Jianguo Pan, Jianfeng Dong, and Changqing Xu

 • Chinese Optics Letters Vol. 10, Iss. 6, pp. 062302– (2012)
 • Jun Chen, Guanghan Fan, Wei Pang, Shuwen Zheng, and Yunyan Zhang

Physical Optics

 • Chinese Optics Letters Vol. 10, Iss. 6, pp. 062601– (2012)
 • Qiongge Sun, Ailan Li, Keya Zhou, Zhengjun Liu, Guangyu Fang, and Shutian Liu

Remote Sensing and Sensors

 • Chinese Optics Letters Vol. 10, Iss. 6, pp. 062801– (2012)
 • Yunfeng Lv, Zhongqiu Sun, and Yunsheng Zhao

Thin Films

 • Chinese Optics Letters Vol. 10, Iss. 6, pp. 063101– (2012)
 • Miao Zhang, Yong Ren, Danchen Cheng, and Ming Lu

 • Chinese Optics Letters Vol. 10, Iss. 6, pp. 063102– (2012)
 • Liwei Yang, Yulan Wang, and Li Zhao

Other Areas of Optics

 • Chinese Optics Letters Vol. 10, Iss. 6, pp. 063501– (2012)
 • Yuchi Wu, Zongqing Zhao, Bin Zhu, Kegong Dong, Xianlun Wen, Yingling He, Yuqiu Gu, and Baohan Zhang
Click for help

Sort By: Topics | Page Range

Browse Journals / Lookup Meetings

Browse by Journal and Year


   


Lookup Conference Papers

Close Browse Journals / Lookup Meetings

Announcements

More News