OSA's Digital Library

Chinese Optics Letters

Chinese Optics Letters

| PUBLISHED MONTHLY BY CHINESE LASER PRESS AND DISTRIBUTED BY OSA

 • Editor: Zhizhan Xu
 • Vol. 10, Iss. 8 — Aug. 1, 2012
 • pp: 080201–083301

Topics in this Issue

 
 • Atomic and Molecular Physics
 • Fiber Optics and Optical Communications
 • Geometric Optics
 • Image Processing
 • Imaging Systems
 • Instrumentation, Measurement, and Metrology
 • Lasers and Laser Optics
 • Materials
 • Nonlinear Optics
 • Optical Devices
 • Quantum Optics
 • Remote Sensing and Sensors
 • Scattering
 • Spectroscopy
 • Vision, Color, and Visual Optics
Click for help

Sort By: Topics | Page Range

REGULAR PAPERS

Atomic and Molecular Physics

 • Chinese Optics Letters Vol. 10, Iss. 8, pp. 080201– (2012)
 • Xucheng Wang, Huadong Cheng, Ling Xiao, Benchang Zheng, Yanling Meng, Liang Liu, and Yuzhu Wang

Fiber Optics and Optical Communications

 • Chinese Optics Letters Vol. 10, Iss. 8, pp. 080601– (2012)
 • Wen Ji, Shufen Chen, Lei Fu, and Zhengfeng Zou

 • Chinese Optics Letters Vol. 10, Iss. 8, pp. 080602– (2012)
 • Yanjun Shi and Zhengtian Gu

Geometric Optics

 • Chinese Optics Letters Vol. 10, Iss. 8, pp. 080801– (2012)
 • Jerry T. Barretto, Clark Kendrick C. Go, and Stein Alec C. Baluyot

Image Processing

 • Chinese Optics Letters Vol. 10, Iss. 8, pp. 081001– (2012)
 • Cheng Li, Jianzhong Wang, Qingshun Han, and Duyan Bi

Imaging Systems

 • Chinese Optics Letters Vol. 10, Iss. 8, pp. 081101– (2012)
 • Shaoshu Gao, Weiqi Jin, and Lingxue Wang

Instrumentation, Measurement, and Metrology

 • Chinese Optics Letters Vol. 10, Iss. 8, pp. 081201– (2012)
 • Guo Xia, Bixiang Qu, Peng Liu, and Feihong Yu

Remote Sensing and Sensors

 • Chinese Optics Letters Vol. 10, Iss. 8, pp. 081301– (2012)
 • Yingcai Wu and Zhengtian Gu

Lasers and Laser Optics

 • Chinese Optics Letters Vol. 10, Iss. 8, pp. 081401– (2012)
 • Rugang Wang, Yuejiang Song, and Xuping Zhang

 • Chinese Optics Letters Vol. 10, Iss. 8, pp. 081402– (2012)
 • Xiaohua Wang, Qiang Fu, Linhai Huang, Feng Shen, and Changhui Rao

 • Chinese Optics Letters Vol. 10, Iss. 8, pp. 081403– (2012)
 • Tingting Lu, Juntao Wang, Minjie Huang, Dan Liu, and Xiaolei Zhu

 • Chinese Optics Letters Vol. 10, Iss. 8, pp. 081404– (2012)
 • Pengfei Ma, Pu Zhou, Yanxing Ma, Rongtao Su, and Zejin Liu

Materials

 • Chinese Optics Letters Vol. 10, Iss. 8, pp. 081601– (2012)
 • Shaojun Liu, Haiyuan Li, Yongxing Tang, and Lili Hu

 • Chinese Optics Letters Vol. 10, Iss. 8, pp. 081602– (2012)
 • Zhenlong Li, Baoshu Wang, Licheng Xing, Shaolong Liu, Na Tan, Siguo Xiao, and Jianwen Ding

Nonlinear Optics

 • Chinese Optics Letters Vol. 10, Iss. 8, pp. 081901– (2012)
 • Masoud Mohebbi and Saeed Batebi

Optical Devices

 • Chinese Optics Letters Vol. 10, Iss. 8, pp. 082301– (2012)
 • Jingcheng Zhu, Zhanguo Chen, Xiuhuan Liu, Jinbo Mu, Yanjun Gao, Wei Han, and Gang Jia

Quantum Optics

 • Chinese Optics Letters Vol. 10, Iss. 8, pp. 082701– (2012)
 • Liyun Hu and Zhiming Zhang

Scattering

 • Chinese Optics Letters Vol. 10, Iss. 8, pp. 082901– (2012)
 • Ke Yao, Guoying Feng, Liling Yang, Jiayu Yi, Yingsong Song, and Shouhuan Zhou

Spectroscopy

 • Chinese Optics Letters Vol. 10, Iss. 8, pp. 083001– (2012)
 • Zhaojun Liu, Ligang Han, and Yujun Mo

 • Chinese Optics Letters Vol. 10, Iss. 8, pp. 083002– (2012)
 • Wanjie Zhang, Rong Liu, Wen Zhang, Jiaxiang Zheng, and Kexin Xu

Vision, Color, and Visual Optics

 • Chinese Optics Letters Vol. 10, Iss. 8, pp. 083301– (2012)
 • Kaida Xiao, Ningfang Liao, Faraedon Zardawi, Haoxue Liu, Richard Van Noort, Zhixiong Yang, Min Huang, and Julian M Yates
Click for help

Sort By: Topics | Page Range

Browse Journals / Lookup Meetings

Browse by Journal and Year


   


Lookup Conference Papers

Close Browse Journals / Lookup Meetings