OSA's Digital Library

Chinese Optics Letters

Chinese Optics Letters

| PUBLISHED MONTHLY BY CHINESE LASER PRESS AND DISTRIBUTED BY OSA

 • Editor: Zhizhan Xu
 • Vol. 10, Iss. 9 — Sep. 1, 2012
 • pp: 090201–092501

Topics in this Issue

 
 • Atomic and Molecular Physics
 • Diffraction and Gratings
 • Fiber Optics and Optical Communications
 • Holography
 • Image Processing
 • Imaging Systems
 • Instrumentation, Measurement, and Metrology
 • Lasers and Laser Optics
 • Materials
 • Nonlinear Optics
 • Optical Devices
 • Optics at Surfaces
 • Optoelectronics
Click for help

Sort By: Topics | Page Range

REGULAR PAPERS

Atomic and Molecular Physics

 • Chinese Optics Letters Vol. 10, Iss. 9, pp. 090201–090201 (2012)
 • Wei Xiong, Yin Zhang, Zhaoyuan Ma, and Xuzong Chen

Diffraction and Gratings

 • Chinese Optics Letters Vol. 10, Iss. 9, pp. 090501–090501 (2012)
 • Qiushi Huang, Haochuan Li, Jingtao Zhu, Xiaoqiang Wang, Zhanshan Wang, Lingyan Chen, and Yongjian Tang

 • Chinese Optics Letters Vol. 10, Iss. 9, pp. 090502–090502 (2012)
 • Liangjin Ge, Xudi Wang, Huoyao Chen, Keqiang Qiu, and Shaojun Fu

Fiber Optics and Optical Communications

 • Chinese Optics Letters Vol. 10, Iss. 9, pp. 090601–090601 (2012)
 • Qi Liu and Qin Wang

 • Chinese Optics Letters Vol. 10, Iss. 9, pp. 090602–090602 (2012)
 • Yueying Zhan, Min Zhang, Lei Liu, Mingtao Liu, Zhuo Liu, and Xue Chen

Holography

 • Chinese Optics Letters Vol. 10, Iss. 9, pp. 090901–090901 (2012)
 • Hongzhen Jiang, Jianlin Zhao, and Jianglei Di

Image Processing

 • Chinese Optics Letters Vol. 10, Iss. 9, pp. 091001–091001 (2012)
 • Haihua Cui, Wenhe Liao, Ning Dai, and Xiaosheng Cheng

Imaging Systems

 • Chinese Optics Letters Vol. 10, Iss. 9, pp. 091101–091101 (2012)
 • Yi Yan, Jianfeng Sun, Xiaofeng Jin, Yu Zhou, Yanan Zhi, and Liren Liu

Instrumentation, Measurement, and Metrology

 • Chinese Optics Letters Vol. 10, Iss. 9, pp. 091201–091201 (2012)
 • Ruifang Fang, Aijun Zeng, Longhai Liu, Linglin Zhu, and Huijie Huang

Lasers and Laser Optics

 • Chinese Optics Letters Vol. 10, Iss. 9, pp. 091401–091401 (2012)
 • Jia Xu, Jianqiang Zhu, and Fang Liu

 • Chinese Optics Letters Vol. 10, Iss. 9, pp. 091402–091402 (2012)
 • Ren Zhu, Juntao Wang, Jun Zhou, Jiqiao Liu, and Weibiao Chen

 • Chinese Optics Letters Vol. 10, Iss. 9, pp. 091403–091403 (2012)
 • Liping Duo, Guofu Li, Haijun Yu, Jian Wang, Yuqi Jin, and Fengting Sang

 • Chinese Optics Letters Vol. 10, Iss. 9, pp. 091404–091404 (2012)
 • Yongzhen Huang, Jiandong Lin, Qifeng Yao, Xiaomeng Lv, Yuede Yang, Jinlong Xiao, and Yun Du

 • Chinese Optics Letters Vol. 10, Iss. 9, pp. 091405–091405 (2012)
 • Zhenglan Bian, Chongde Huang, Dijun Chen, Jiaobo Peng, Min Gao, Zuoren Dong, Jiqiao Liu, Haiwen Cai, Ronghui Qu, and Shangqing Gong

 • Chinese Optics Letters Vol. 10, Iss. 9, pp. 091406–091406 (2012)
 • Chengzheng Guo, Deyuan Shen, Jingyu Long, and Fei Wang

 • Chinese Optics Letters Vol. 10, Iss. 9, pp. 091407–091407 (2012)
 • Peng Guo, Cheng Zhang, Juhao Li, Weijian Yang, Devang Parekh, Connie J. Chang-Hasnain, Weiwei Hu, Anshi Xu, and Zhangyuan Chen

 • Chinese Optics Letters Vol. 10, Iss. 9, pp. 091408–091408 (2012)
 • Yanjun Cao, Kegui Xia, Yao Yao, Ken-ichi Ueda, and Jianlang Li

Materials

 • Chinese Optics Letters Vol. 10, Iss. 9, pp. 091601–091601 (2012)
 • Guoying Zhao, Ying Tian, Huiyan Fan, Junjie Zhang, and Lili Hu

 • Chinese Optics Letters Vol. 10, Iss. 9, pp. 091602–091602 (2012)
 • Qing Yi, Taiju Tsuboi, Shengming Zhou, Yosuke Nakai, Hui Lin, and Hao Teng

 • Chinese Optics Letters Vol. 10, Iss. 9, pp. 091603–091603 (2012)
 • Xiaowei Zhang, Tao Lin, Xiaofan Jiang, Jun Xu, Jianfeng Liu, Ling Xu, and Kunji Chen

Nonlinear Optics

 • Chinese Optics Letters Vol. 10, Iss. 9, pp. 091901–091901 (2012)
 • Ke Di, Xudong Yu, Fengyu Cheng, and Jing Zhang

 • Chinese Optics Letters Vol. 10, Iss. 9, pp. 091902–091902 (2012)
 • Hassan Kaatuzian and Hamed Ahmadi

Optical Devices

 • Chinese Optics Letters Vol. 10, Iss. 9, pp. 092301–092301 (2012)
 • Qiong Liu, Qing Ye, Zhengqing Pan, Haiwen Cai, Ronghui Qu, and Zujie Fang

Optics at Surfaces

 • Chinese Optics Letters Vol. 10, Iss. 9, pp. 092401–092401 (2012)
 • Gang Bi, Li Wang, Wei Xiong, Kosi Ueno, Hiroaki Misawa, and Jianrong Qiu

Optoelectronics

 • Chinese Optics Letters Vol. 10, Iss. 9, pp. 092501–092501 (2012)
 • Yunfei Yan, Chuantao Zheng, Xiaoqiang Sun, Fei Wang, and Daming Zhang
Click for help

Sort By: Topics | Page Range

Browse Journals / Lookup Meetings

Browse by Journal and Year


   


Lookup Conference Papers

Close Browse Journals / Lookup Meetings