OSA's Digital Library

Chinese Optics Letters

Chinese Optics Letters

| PUBLISHED MONTHLY BY CHINESE LASER PRESS AND DISTRIBUTED BY OSA

 • Editor: Zhizhan Xu
 • Vol. 11, Iss. 10 — Oct. 1, 2013
 • pp: 100101–103101

Topics in this Issue

 
 • Atmospheric and Oceanic Optics
 • Atomic and Molecular Physics
 • Fiber Optics and Optical Communications
 • Imaging Systems
 • Lasers and Laser Optics
 • Machine Vision
 • Materials
 • Microscopy
 • Nonlinear Optics
 • Optical Design and Fabrication
 • Optical Devices
 • Physical Optics
 • Thin Films
Click for help

Sort By: Topics | Page Range

REGULAR PAPERS

Atmospheric and Oceanic Optics

 • Chinese Optics Letters Vol. 11, Iss. 10, pp. 100101– (2013)
 • Xinglong Xiong, Meng Li, Lihui Jiang, and Shuai Feng

Atomic and Molecular Physics

 • Chinese Optics Letters Vol. 11, Iss. 10, pp. 100201– (2013)
 • Guoqing Yang, Yunfei Xu, Qiang Lin, and Han Zhang

 • Chinese Optics Letters Vol. 11, Iss. 10, pp. 100202– (2013)
 • Zhiming Tao, Yanfei Wang, Shengnan Zhang, Dongying Wang, Yelong Hong, Wei Zhuang, and Jingbiao Chen

Fiber Optics and Optical Communications

 • Chinese Optics Letters Vol. 11, Iss. 10, pp. 100601– (2013)
 • Yan Zhang, Lilin Yi, Tao Zhang, Zhengxuan Li, and Weisheng Hu

 • Chinese Optics Letters Vol. 11, Iss. 10, pp. 100602– (2013)
 • K. Sripimanwat, J. Wongpoom, and O. Sangaroon

 • Chinese Optics Letters Vol. 11, Iss. 10, pp. 100603– (2013)
 • Fangdong Zhu, Dongsheng Zhang, Peng Fan, Litong Li, and Yongxing Guo

 • Chinese Optics Letters Vol. 11, Iss. 10, pp. 100604– (2013)
 • Hai Yu, Hongwei Chen, Minghua Chen, and Shizhong Xie

 • Chinese Optics Letters Vol. 11, Iss. 10, pp. 100605– (2013)
 • Tiago M. F. Alves, Maria Morant, Adolfo V. T. Cartaxo, Roberto Llorente, Pierre Cluzeaud, and Rakesh Sambaraju

 • Chinese Optics Letters Vol. 11, Iss. 10, pp. 100606– (2013)
 • Yongfeng Wei, Chaowei Yuan, Shanguo Huang, Xinlu Gao, Jing Zhou, Xi Han, and Wanyi Gu

Imaging Systems

 • Chinese Optics Letters Vol. 11, Iss. 10, pp. 101101– (2013)
 • Zhitao Xiao, Zhenbei Xu, Fang Zhang, Lei Geng, Jun Wu, Quan Yuan, and Jiangtao Xi

Lasers and Laser Optics

 • Chinese Optics Letters Vol. 11, Iss. 10, pp. 101401– (2013)
 • Guoqiang Gu, Lujian Chen, Hongyan Fu, Kaijun Che, Zhiping Cai, and Huiying Xu

 • Chinese Optics Letters Vol. 11, Iss. 10, pp. 101402– (2013)
 • Siqing Wu, Jinsong Liu, Shenglie Wang, and Yanan Zeng

Machine Vision

 • Chinese Optics Letters Vol. 11, Iss. 10, pp. 101501– (2013)
 • Haoting Liu, Wei Wang, Xinfeng Li, and Feng Gao

Materials

 • Chinese Optics Letters Vol. 11, Iss. 10, pp. 101601– (2013)
 • Min Zhong

Microscopy

 • Chinese Optics Letters Vol. 11, Iss. 10, pp. 101801– (2013)
 • Aparna Thankappan, Sheenu Thomas, and V. P. N. Nampoori

Nonlinear Optics

 • Chinese Optics Letters Vol. 11, Iss. 10, pp. 101901– (2013)
 • Haozhi Yin, Yumin Liu, Zhongyuan Yu, Qiang Shi, Hui Gong, Xiu Wu, and Xin Song

Optical Design and Fabrication

 • Chinese Optics Letters Vol. 11, Iss. 10, pp. 102201– (2013)
 • Jinguo Quan, Weihao Liu, Shuang Jin, and Yan Zhang

Optical Devices

 • Chinese Optics Letters Vol. 11, Iss. 10, pp. 102301– (2013)
 • Xuewen Long, Jing Bai, Xin Liu, Wei Zhao, and Guanghua Cheng

 • Chinese Optics Letters Vol. 11, Iss. 10, pp. 102302– (2013)
 • Fanyu Kong, Yunxia Jin, Shijie Liu, Shunli Chen, Heyuan Guan, Kai He, Ying Du, and Hongbo He

 • Chinese Optics Letters Vol. 11, Iss. 10, pp. 102303– (2013)
 • Somayeh Raf iee Dastjerdi, Majid Ghanaatshoar, and Toshiaki Hattori

 • Chinese Optics Letters Vol. 11, Iss. 10, pp. 102304– (2013)
 • Junqin Zhang, Yintang Yang, and Hujun Jia

Physical Optics

 • Chinese Optics Letters Vol. 11, Iss. 10, pp. 102601– (2013)
 • Yidong Tan, ZhaoLi Zeng, ShuLian Zhang, Peng Zhang, and Hao Chen

Thin Films

 • Chinese Optics Letters Vol. 11, Iss. 10, pp. 103101– (2013)
 • Yongqiang Hou, Hongji Qi, Kui Yi, and Jianda Shao
Click for help

Sort By: Topics | Page Range

Browse Journals / Lookup Meetings

Browse by Journal and Year


   


Lookup Conference Papers

Close Browse Journals / Lookup Meetings