OSA's Digital Library

Chinese Optics Letters

Chinese Optics Letters

| PUBLISHED MONTHLY BY CHINESE LASER PRESS AND DISTRIBUTED BY OSA

 • Editor: Zhizhan Xu
 • Vol. 11, Iss. 9 — Sep. 1, 2013
 • pp: 090101–093201

Topics in this Issue

 
 • Atmospheric and Oceanic Optics
 • Fiber Optics and Optical Communications
 • Geometric Optics
 • Holography
 • Instrumentation, Measurement, and Metrology
 • Lasers and Laser Optics
 • Materials
 • Medical Optics and Biotechnology
 • Optical Devices
 • Quantum Optics
 • Spectroscopy
 • Ultrafast Optics
Click for help

Sort By: Topics | Page Range

REGULAR PAPERS

Atmospheric and Oceanic Optics

 • Chinese Optics Letters Vol. 11, Iss. 9, pp. 090101– (2013)
 • Feng Tang and Bing Zhu

Fiber Optics and Optical Communications

 • Chinese Optics Letters Vol. 11, Iss. 9, pp. 090601– (2013)
 • Rui Lu, Xiaoping Zheng, Nan Hua, Wangyang Liu, and Xiaohui Chen

 • Chinese Optics Letters Vol. 11, Iss. 9, pp. 090602– (2013)
 • Wan Meng, Lixia Xi, Xiaoguang Zhang, Jiachuan Lin, Feng Tian, Hao Tu, and Xia Zhang

 • Chinese Optics Letters Vol. 11, Iss. 9, pp. 090603– (2013)
 • Jing Liu, Lixin Xu, Anting Wang, Chun Gu, Qing Liu, Ankun Wei, Teng Xu, and Hai Ming

 • Chinese Optics Letters Vol. 11, Iss. 9, pp. 090604– (2013)
 • Xiaokang Zhang, Zhuoyong Deng, and Hanlang Xu

Geometric Optics

 • Chinese Optics Letters Vol. 11, Iss. 9, pp. 090801– (2013)
 • Shiqiang Xia, Daohong Song, Liqin Tang, Cibo Lou, and Yigang Li

 • Chinese Optics Letters Vol. 11, Iss. 9, pp. 090802– (2013)
 • Hongbo Shang, Wei Huang, Chunlai Liu, Weicai Xu, and Wang Yang

Holography

 • Chinese Optics Letters Vol. 11, Iss. 9, pp. 090901– (2013)
 • Jun Ma, Caojin Yuan, Guohai Situ, Giancarlo Pedrini, and Wolfgang Osten

Instrumentation, Measurement, and Metrology

 • Chinese Optics Letters Vol. 11, Iss. 9, pp. 091201– (2013)
 • Chao Shen, Yujun Zhang, and Jiazheng Ni

 • Chinese Optics Letters Vol. 11, Iss. 9, pp. 091202– (2013)
 • Jie Li and Shibin Wu

 • Chinese Optics Letters Vol. 11, Iss. 9, pp. 091203– (2013)
 • Zhen Huang, Chengwei Li, and Xiaogang Sun

 • Chinese Optics Letters Vol. 11, Iss. 9, pp. 091204– (2013)
 • Jingjing Zhang, Tao Zhang, Shishen Liu, Shidong Yuan, Yafang Jin, and Sheng Yang

Lasers and Laser Optics

 • Chinese Optics Letters Vol. 11, Iss. 9, pp. 091401– (2013)
 • Hao Wu, Lijun Wang, Fengqi Liu, Hangyu Peng, Jun Zhang, Cunzhu Tong, Yongqiang Ning, and Lijun Wang

 • Chinese Optics Letters Vol. 11, Iss. 9, pp. 091402– (2013)
 • Songtao Du, Ziwei Wang, Zhaokun Wang, Jing He, Jun Zhou, and Qihong Lou

 • Chinese Optics Letters Vol. 11, Iss. 9, pp. 091403– (2013)
 • Wenbin Li, Xiaoying Ma, Xiaoyue Yang, and Zhanshan Wang

 • Chinese Optics Letters Vol. 11, Iss. 9, pp. 091404– (2013)
 • Gang Li, Yuqiu Gu, Baoquan Yao, Lianqiang Shan, and Yuezhu Wang

Materials

 • Chinese Optics Letters Vol. 11, Iss. 9, pp. 091601– (2013)
 • Wentao Li, Qinling Zhou, Lei Zhang, Shikai Wang, Meng Wang, Chunlei Yu, Suya Feng, Danping Chen, and Lili Hu

 • Chinese Optics Letters Vol. 11, Iss. 9, pp. 091602– (2013)
 • Tinghua Li, Ming Huang, Jingjing Yang, Yun Feng, and Yan Liang

 • Chinese Optics Letters Vol. 11, Iss. 9, pp. 091603– (2013)
 • Haydar Aboud, H. Wagiran, R. Hussin, Saad Saber, and M. A. Saeed

Medical Optics and Biotechnology

 • Chinese Optics Letters Vol. 11, Iss. 9, pp. 091701– (2013)
 • Jie Yu, Xunliang Tong, Chengbin Li, Yining Huang, and Anpei Ye

 • Chinese Optics Letters Vol. 11, Iss. 9, pp. 091702– (2013)
 • Cheng Wen and Anpei Ye

Optical Devices

 • Chinese Optics Letters Vol. 11, Iss. 9, pp. 092301– (2013)
 • Qiang Jiang, Xuan Wang, Yue Wang, and Zhiyuan Li

Quantum Optics

 • Chinese Optics Letters Vol. 11, Iss. 9, pp. 092701– (2013)
 • Anning Zhang, Min Li, and Yahui Feng

Spectroscopy

 • Chinese Optics Letters Vol. 11, Iss. 9, pp. 093001– (2013)
 • Mustafa Yuksek, Huseyin Ertap, Mevlut Karabulut, and Gasan M. Mamedov

Ultrafast Optics

 • Chinese Optics Letters Vol. 11, Iss. 9, pp. 093201– (2013)
 • Xiaochang Ni, Anoop K.K., Mario Bianco, Salvatore Amoruso, Xuan Wang, Tong Li, Minglie Hu, and Zhenming Song
Click for help

Sort By: Topics | Page Range

Browse Journals / Lookup Meetings

Browse by Journal and Year


   


Lookup Conference Papers

Close Browse Journals / Lookup Meetings