OSA's Digital Library

Chinese Optics Letters

Chinese Optics Letters

| PUBLISHED MONTHLY BY CHINESE LASER PRESS AND DISTRIBUTED BY OSA

 • Editor: Zhizhan Xu
 • Vol. 12, Iss. 1 — Jan. 1, 2014
 • pp: 010501–013401

Topics in this Issue

 
 • Diffraction and Gratings
 • Fiber Optics and Optical Communications
 • Imaging Systems
 • Lasers and Laser Optics
 • Materials
 • Optical Design and Fabrication
 • Optical Devices
 • Optics at Surfaces
 • Optoelectronics
 • Scattering
 • Vision, Color, and Visual Optics
 • X-ray Optics
Click for help

Sort By: Topics | Page Range

REGULAR PAPERS

Diffraction and Gratings

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 1, pp. 010501– (2014)
 • Haiyan Wang, Cheng Liu, Xingchen Pan, Jun Cheng, and Jianqiang Zhu

Fiber Optics and Optical Communications

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 1, pp. 010601– (2014)
 • Zhenbo Ren, Ping Su, Jianshe Ma, and Guofan Jin

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 1, pp. 010602– (2014)
 • Xiaoyan Wang, Fang Liu, Ao Liu, Boyu Fan, Kaiyu Cui, Xue Feng, Wei Zhang, and Yidong Huang

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 1, pp. 010603– (2014)
 • Lihong Han, Liming Liu, Zhongyuan Yu, Huijie Zhao, Xin Song, Jinhong Mu, Xiu Wu, Junjie Long, and Xi Liu

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 1, pp. 010604– (2014)
 • Sha Li, Chongxiu Yu, Zhe Kang, Gerald Farrell, and Qiang Wu

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 1, pp. 010605– (2014)
 • Nan Chi, Yuanquan Wang, Yiguang Wang, Xingxing Huang, and Xiaoyuan Lu

Imaging Systems

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 1, pp. 011101– (2014)
 • Wei Xie, Yazhou Wang, Huan Deng, and Qionghua Wang

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 1, pp. 011102– (2014)
 • Yinzuo Zhang, Jianhong Shi, Hu Li, and Guihua Zeng

Lasers and Laser Optics

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 1, pp. 011401– (2014)
 • Shuo Han, Xianlei Li, Honghao Xu, Yongguang Zhao, Haohai Yu, Huaijin Zhang, Yongzhong Wu, Zhengping Wang, Xiaopeng Hao, and Xinguang Xu

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 1, pp. 011402– (2014)
 • Tao Feng, Zhaoyang Jiao, Qiong Zhou, Mingying Sun, and Jianqiang Zhu

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 1, pp. 011403– (2014)
 • Mincheng Zhong, Xi Wang, Jinhua Zhou, Ziqiang Wang, and Yinmei Li

Materials

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 1, pp. 011601– (2014)
 • Tingming Jiang, Xue Yu, Xuhui Xu, Hongling Yu, Dacheng Zhou, and Jianbei Qiu

Optical Design and Fabrication

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 1, pp. 012201– (2014)
 • Allen Jong Woei Whang, Cheng-Ming Chang, Chun-Han Chou, Chia-Min Lin, Shih-Min Chao, Kai-Cyuan Jhan, and Ming Cheng Wang

Optical Devices

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 1, pp. 012301– (2014)
 • Yang Yu, Xueliang Zhang, Zhangqi Song, Zhengtong Wei, and Zhou Meng

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 1, pp. 012302– (2014)
 • Ju-An Yoon, You-Hyun Kim, Nam Ho Kim, Chul Gyu Jhun, Song Eun Lee, Young Kwan Kim, Fu Rong Zhu, and Woo Young Kim

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 1, pp. 012303– (2014)
 • Yanfeng Li, Yubao Sun, and Yanli Zhao

Optics at Surfaces

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 1, pp. 012401– (2014)
 • Shuiyan Cao, Weixing Yu, Cheng Wang, and Yongqi Fu

Optoelectronics

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 1, pp. 012501– (2014)
 • Mohammad Azim Karami, Armin Amiri-Sani, and Mohammad Hamzeh Ghormishi

Scattering

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 1, pp. 012901– (2014)
 • Xianming Sun and Haihua Wang

Vision, Color, and Visual Optics

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 1, pp. 013301– (2014)
 • Vinod Karar and Smarajit Ghosh

X-ray Optics

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 1, pp. 013401– (2014)
 • Shengzhen Yi, Baozhong Mu, Xin Wang, Jingtao Zhu, Li Jiang, Zhanshan Wang, and Pengfei He
Click for help

Sort By: Topics | Page Range

Browse Journals / Lookup Meetings

Browse by Journal and Year


   


Lookup Conference Papers

Close Browse Journals / Lookup Meetings