OSA's Digital Library

Chinese Optics Letters

Chinese Optics Letters

| PUBLISHED MONTHLY BY CHINESE LASER PRESS AND DISTRIBUTED BY OSA

 • Editor: Zhizhan Xu
 • Vol. 12, Iss. 2 — Feb. 1, 2014
 • pp: 020501–023401

Topics in this Issue

 
 • Diffraction and Gratings
 • Fiber Optics and Optical Communications
 • Holography
 • Lasers and Laser Optics
 • Materials
 • Optical Devices
 • Vision, Color, and Visual Optics
 • X-ray Optics
Click for help

Sort By: Topics | Page Range

REGULAR PAPERS

Diffraction and Gratings

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 2, pp. 020501– (2014)
 • Ting Ma, Xiaodong Yuan, Weimin Ye, Wei Xu, Shiqiao Qin, and Zhihong Zhu

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 2, pp. 020502– (2014)
 • Rui Zhang, Yufei Wang, Yejin Zhang, Zhigang Feng, Fan Qi, Lei Liu, and Wanhua Zheng

Fiber Optics and Optical Communications

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 2, pp. 020601– (2014)
 • Jianrui Li, Lixia Xi, Xianfeng Tang, Jiachuan Lin, Xia Zhang, Hongqiao Cheng, and Xiaoguang Zhang

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 2, pp. 020602– (2014)
 • Chao Zhang, Dongning Sun, Weilin Xie, Zongyang Xia, Siwei Wang, Hongxiao Shi, Yitian Tong, Yi Dong, and Weisheng Hu

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 2, pp. 020603– (2014)
 • Ali H. Abdulhadi, Sun-jie Qiu, and A. Hadi Al-Janabi

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 2, pp. 020604– (2014)
 • Ben Xu, Jianqing Li, Yuanyuan Pan, Yi Li, and Xinyong Dong

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 2, pp. 020605– (2014)
 • Khurram Karim Qureshi

Holography

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 2, pp. 020901– (2014)
 • Yan Li, Wen Xiao, Feng Pan, and Lu Rong

Lasers and Laser Optics

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 2, pp. 021401– (2014)
 • Yun Long, Zhuanxian Xiong, Xi Zhang, Mengjiao Zhang, Baolong Lv, and Lingxiang He

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 2, pp. 021402– (2014)
 • Yunxiang Wang, Qi Qiu, Shuangjin Shi, Jun Su, Yun Liao, and Caidong Xiong

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 2, pp. 021403– (2014)
 • Azlan Sulaiman, Sulaiman Wadi Harun, and Harith Ahmad

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 2, pp. 021404– (2014)
 • Mingwei Gao, Fuyong Yue, Tie Feng, Jialong Li, and Chunqing Gao

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 2, pp. 021405– (2014)
 • Liqiang Zhang, Zhuang Zhuo, Rusheng Wei, Yunzheng Wang, Xiufang Chen, and Xiangang Xu

Materials

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 2, pp. 021601– (2014)
 • Shanshan Li, Peiyuan Wang, Haiping Xia, Jiangtao Peng, Lei Tang, Yuepin Zhang, and Haochuan Jiang

Optical Devices

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 2, pp. 022301– (2014)
 • Chaoping Chen, Hongjing Li, Yong Zhang, Changbum Moon, Woo Young Kim, and Chul Gyu Jhun

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 2, pp. 022302– (2014)
 • Xiuyun Ren, Zhaoshuo Tian, Min Yang, Yanfeng Zhang, and Shiyou Fu

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 2, pp. 022303– (2014)
 • Ke Yao, Guoying Feng, and Shouhuan Zhou

Vision, Color, and Visual Optics

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 2, pp. 023301– (2014)
 • Zhehong Wang and Haisong Xu

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 2, pp. 023302– (2014)
 • Kun Yuan, Huimin Yan, and Shangzhong Jin

X-ray Optics

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 2, pp. 023401– (2014)
 • Wenhao Chen, Yudan Wang, Huiqiang Liu, Biao Deng, Yushuang Yang, and Tiqiao Xiao
Click for help

Sort By: Topics | Page Range

Browse Journals / Lookup Meetings

Browse by Journal and Year


   


Lookup Conference Papers

Close Browse Journals / Lookup Meetings

Announcements

More News