OSA's Digital Library

Chinese Optics Letters

Chinese Optics Letters

| PUBLISHED MONTHLY BY CHINESE LASER PRESS AND DISTRIBUTED BY OSA

 • Editor: Zhizhan Xu
 • Vol. 12, Iss. 4 — Apr. 1, 2014
 • pp: 040201–043002

Topics in this Issue

 
 • Atomic and Molecular Physics
 • Coherence and Statistical Optics
 • Detectors
 • Fiber Optics and Optical Communications
 • Imaging Systems
 • Lasers and Laser Optics
 • Materials
 • Nonlinear Optics
 • Physical Optics
 • Remote Sensing and Sensors
 • Spectroscopy
Click for help

Sort By: Topics | Page Range

REGULAR PAPERS

Atomic and Molecular Physics

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 4, pp. 040201– (2014)
 • Jing Miao, Pengfei Wei, Zhinan Zeng, Chuang Li, Xiaochun Ge, Ruxin Li, and Zhizhan Xu

Coherence and Statistical Optics

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 4, pp. 040301– (2014)
 • Junmin Leng, Xinzhu Sang, and Binbin Yan

Detectors

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 4, pp. 040401– (2014)
 • Feng Lan, Ziqiang Yang, Limei Qi, and Zongjun Shi

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 4, pp. 040402– (2014)
 • Chao Wang, Junqiang Shao, Zelin Mu, Wenming Liu, and Gang Ni

Fiber Optics and Optical Communications

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 4, pp. 040601– (2014)
 • Chao Li, Ming Luo, Xiao Xiao, Jie Li, Zhixue He, Qi Yang, Zhu Yang, and Shaohua Yu

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 4, pp. 040602– (2014)
 • Ramesh P. G. V. and Prita Nair

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 4, pp. 040603– (2014)
 • Hao He, Jun Li, Meihua Bi, and Weisheng Hu

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 4, pp. 040604– (2014)
 • Dingxin Xie, Jing He, Lin Chen, Jin Tang, and Ming Chen

Imaging Systems

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 4, pp. 041101– (2014)
 • Jiancong Du, Suhui Deng, Shangguo Hou, Lingling Qiao, Jianfang Chen, Qing Huang, Chunhai Fan, Ya Cheng, and Yun Zhao

Lasers and Laser Optics

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 4, pp. 041401– (2014)
 • An-Chung Chiang and Yen-Yin Lin

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 4, pp. 041402– (2014)
 • Yujie Peng, Jiangfeng Wang, Zhixiang Zhang, Dajie huang, Wei Fan, and Xuechun Li

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 4, pp. 041403– (2014)
 • Peng Xu, Heng Ju, Chengxin Lin, Chaoyu Zhou, and Dewei Pan

Materials

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 4, pp. 041601– (2014)
 • Min Zhong

Nonlinear Optics

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 4, pp. 041901– (2014)
 • Lili Hao, Chunfeng Hou, and Qiang Wang

Physical Optics

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 4, pp. 042601– (2014)
 • Lida Ebrahimi Zohravi and Mohammad Mahmoudi

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 4, pp. 042602– (2014)
 • Zhaoyang Jiao, Yanli Zhang, Junyong Zhang, and Jianqiang Zhu

Remote Sensing and Sensors

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 4, pp. 042801– (2014)
 • Woo-Hu Tsai, Kuen-Cherng Lin, Shu-Ming Yang, Yu-Chia Tsao, and Ping-Jing Ho

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 4, pp. 042802– (2014)
 • Xiaoping Tao and Feng Yan

Spectroscopy

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 4, pp. 043001– (2014)
 • Jiang Yue, Jing Han, Yi Zhang, and Lianfa Bai

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 4, pp. 043002– (2014)
 • Faizar Abdurrahman, Norhana Arsad, and Harry Ramza
Click for help

Sort By: Topics | Page Range

Browse Journals / Lookup Meetings

Browse by Journal and Year


   


Lookup Conference Papers

Close Browse Journals / Lookup Meetings