OSA's Digital Library

Chinese Optics Letters

Chinese Optics Letters

| PUBLISHED MONTHLY BY CHINESE LASER PRESS AND DISTRIBUTED BY OSA

 • Editor: Zhizhan Xu
 • Vol. 12, Iss. 7 — Jul. 1, 2014
 • pp: 070401–073501

Topics in this Issue

 
 • Detectors
 • Diffraction and Gratings
 • Fiber Optics and Optical Communications
 • Geometrical optics
 • Imaging Systems
 • Instrumentation, Measurement, and Metrology
 • Integrated Optics
 • Lasers and Laser Optics
 • Materials
 • Medical Optics and Biotechnology
 • Microscopy
 • Optical Design and Fabrication
 • Optical Devices
 • Optics at Surfaces
 • Other Areas of Optics
 • Quantum Optics
 • Remote Sensing and Sensors
 • Scattering
Click for help

Sort By: Topics | Page Range

REGULAR PAPERS

Detectors

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 7, pp. 070401– (2014)
 • Zhiyong Tan, Li Gu, Tianhong Xu, Tao Zhou, and Juncheng Cao

Diffraction and Gratings

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 7, pp. 070501– (2014)
 • Wei Huang, Jianyong Ma, Feng Zhu, Jin Wang, and Changhe Zhou

Fiber Optics and Optical Communications

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 7, pp. 070601– (2014)
 • Yongli Zhao and Jie Zhang

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 7, pp. 070602– (2014)
 • Le Xu, Weina Han, Peng Wang, and Sumei Wang

Geometrical optics

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 7, pp. 070801– (2014)
 • Mansour Bacha and Abderrahmane Belghoraf

Imaging Systems

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 7, pp. 071101– (2014)
 • Yongchao Zhu, Jianhong Shi, Hu Li, and Guihua Zeng

Instrumentation, Measurement, and Metrology

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 7, pp. 071201– (2014)
 • Tong Zhang, Qibo Feng, Cunxing Cui, and Bin Zhang

Integrated Optics

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 7, pp. 071301– (2014)
 • Haibin Chen, Guohui Wang, Honglu Hou, and Hui Wang

Lasers and Laser Optics

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 7, pp. 071401– (2014)
 • Meixin Lei, Kaijun Che, Changlei Guo, Saiyu Luo, and Zhiping Cai

Materials

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 7, pp. 071601– (2014)
 • Qinghua Zhang, Lian Zhou, Wei Yang, Haohao Hui, Jian Wang, and Qiao Xu

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 7, pp. 071602– (2014)
 • Jin He, Yan Wang, Rihong Li, Xinqiang Yuan, and Long Zhang

Medical Optics and Biotechnology

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 7, pp. 071701– (2014)
 • Lili Zhu, Wenming Xie, Zhifang Li, and Hui Li

Microscopy

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 7, pp. 071801– (2014)
 • Liang Xue, Shouyu Wang, Keding Yan, Nan Sun, Zhenhua Li, and Fei Liu

Optical Design and Fabrication

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 7, pp. 072201– (2014)
 • Juguang Hu, Qiwen Li, Xiaodong Lin, Yi Liu, Jinghua Long, Liuyang Wang, and Huabin Tang

Optical Devices

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 7, pp. 072301– (2014)
 • Jinhua Hu, Yongqing Huang, Xiaomin Ren, Xiaofeng Duan, Yehong Li, and Yang Luo

Optics at Surfaces

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 7, pp. 072401– (2014)
 • Aiping Liu, Xiao Xiong, Xifeng Ren, and Guangcan Guo

Quantum Optics

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 7, pp. 072701– (2014)
 • Deyang Duan, Shaojiang Du, Li Yan, Shengshan Jiang, Yuanyuan Liu, Lu Zhang, and Yunjie Xia

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 7, pp. 072702– (2014)
 • Haibin Du, Yan Liang, Shengxiang Zhang, Xiuliang Chen, Lin Zhao, Jie Chen, and Heping Zeng

Remote Sensing and Sensors

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 7, pp. 072801– (2014)
 • Weifeng Diao, Xin Zhang, Jiqiao Liu, Xiaopeng Zhu, Yuan Liu, Decang Bi, and Weibiao Chen

Scattering

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 7, pp. 072901– (2014)
 • Xiaodong Hu, Weike Wang, Qiang Hu, Xing Lei, Qing Wei, Yuanzheng Liu, and Jiliang Wang

Other Areas of Optics

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 7, pp. 073501– (2014)
 • Yi Zhang, Song Sun, Rui Kang, Jun Zhang, Mengjiao Wang, Wei Xie, Wenhao Yan, Jianjun Ding, Jun Bao, and Chen Gao
Click for help

Sort By: Topics | Page Range

Browse Journals / Lookup Meetings

Browse by Journal and Year


   


Lookup Conference Papers

Close Browse Journals / Lookup Meetings