OSA's Digital Library

Chinese Optics Letters

Chinese Optics Letters

| PUBLISHED MONTHLY BY CHINESE LASER PRESS AND DISTRIBUTED BY OSA

 • Editor: Zhizhan Xu
 • Vol. 12, Iss. 8 — Aug. 1, 2014
 • pp: 080101–083401

Topics in this Issue

 
 • Atmospheric and Oceanic Optics
 • Coherence and Statistical Optics
 • Detectors
 • Diffraction and Gratings
 • Fiber Optics and Optical Communications
 • Holography
 • Instrumentation, Measurement, and Metrology
 • Lasers and Laser Optics
 • Materials
 • Optics at Surfaces
 • Optics in Computing
 • Optoelectronics
 • Remote Sensing and Sensors
 • Spectroscopy
 • Thin Films
 • Ultrafast Optics
 • X-ray Optics
Click for help

Sort By: Topics | Page Range

REGULAR PAPERS

Atmospheric and Oceanic Optics

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 8, pp. 080101– (2014)
 • Chaoyi Shi, Yujun Zhang, Gaofang Yin, Nanjing Zhao, Jingbo Duan, Xiaoya Yu, Xue Xiao, Tingting Gan, Li Fang, and Wenqing Liu

Coherence and Statistical Optics

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 8, pp. 080301– (2014)
 • Qian Xu, Zhiwei Sun, Jianfeng Sun, Yu Zhou, Zhiyong Lu, Xiaoping Ma, and Liren Liu

Detectors

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 8, pp. 080401– (2014)
 • Yang Gao, Xingshu Wang, Chunsheng Hu, Zongsheng Huang, and Dejun Zhan

Diffraction and Gratings

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 8, pp. 080501– (2014)
 • Feng Zhu, Jianyong Ma, Wei Huang, Jin Wang, and Changhe Zhou

Fiber Optics and Optical Communications

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 8, pp. 080601– (2014)
 • Dan Zou, Xiaoping Zheng, Shangyuan Li, Hanyi Zhang, and Bingkun Zhou

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 8, pp. 080602– (2014)
 • Chongde Huang, Dijun Chen, Haiwen Cai, Ronghui Qu, and Weibiao Chen

Holography

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 8, pp. 080901– (2014)
 • Xuemei Cao, Xinzhu Sang, Zhidong Chen, Ying Zhang, Junmin Leng, Nan Guo, Binbin Yan, Jinhui Yuan, Kuiru Wang, and Chongxiu Yu

Instrumentation, Measurement, and Metrology

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 8, pp. 081201– (2014)
 • Zhilong Li, Zhijun Wu, Ya Gao, Huifeng Gong, Weidi Huang, Minjing Zhu, and Liguang Li

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 8, pp. 081202– (2014)
 • Zhigang Han, Zhi Xu, and Lei Chen

Lasers and Laser Optics

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 8, pp. 081401– (2014)
 • Liu Han, Baoquan Yao, Xiaoming Duan, Shang Li, Tongyu Dai, Youlun Ju, and Yuezhu Wang

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 8, pp. 081402– (2014)
 • Liqiang Yu, Yan Li, Jizhao Zang, Dan Lu, Biwei Pan, and Lingjuan Zhao

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 8, pp. 081403– (2014)
 • Mingxiang Ma, Zhengliang Hu, Pan Xu, Wei Wang, and Yongming Hu

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 8, pp. 081404– (2014)
 • B. A. Mamedov

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 8, pp. 081405– (2014)
 • Jun Wang, Lihua Huang, Liying Hou, Guojun He, Qiang Song, and Huijie Huang

Materials

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 8, pp. 081601– (2014)
 • Chenshuo Ma, Jianbei Qiu, Dacheng Zhou, Zhengwen Yang, and Zhiguo Song

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 8, pp. 081602– (2014)
 • Guoxing Zheng, Zile Li, Guishan Yuan, Ruiying Zhang, Ping'an He, Xiaochun Dong, Jun Cui, Jiangnan Zhao, Jianping Yun, and Song Li

Optics in Computing

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 8, pp. 082001– (2014)
 • Daisy Williams, Xiaoyi Bao, and Liang Chen

Optics at Surfaces

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 8, pp. 082401– (2014)
 • Oubo You, Benfeng Bai, and Xiaowei Li

Optoelectronics

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 8, pp. 082501– (2014)
 • Tao Li, Dongxiao Yang, and Jian Wang

Remote Sensing and Sensors

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 8, pp. 082801– (2014)
 • Fang Yang, Xin Zhang, Yan He, and Weibiao Chen

Spectroscopy

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 8, pp. 083001– (2014)
 • Junyu Mo, Yuqi Chen, Runhua Li, Qi Zhou, and Yang Lou

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 8, pp. 083002– (2014)
 • Liancun Xiu, Chunxia Chen, Zhizhong Zheng, Liang Yin, Zhengkui Yu, Junjie Huang, Bin Huang, Qiuning Zhang, Xiaoxu Xiu, and Yang Gao

Thin Films

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 8, pp. 083101– (2014)
 • Jie Liu, Weili Zhang, Hui Cui, Jian Sun, Hao Li, Kui Yi, and Meiping Zhu

Ultrafast Optics

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 8, pp. 083201– (2014)
 • Ji Zhao, Liangliang Zhang, Yiman Luo, Tong Wu, Cunlin Zhang, and Yuejin Zhao

X-ray Optics

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 8, pp. 083401– (2014)
 • Shengzhen Yi, Baozhong Mu, Jingtao Zhu, Xin Wang, Wenbin Li, Zhanshan Wang, Pengfei He, Wei Wang, Zhiheng Fang, and Sizu Fu
Click for help

Sort By: Topics | Page Range

Browse Journals / Lookup Meetings

Browse by Journal and Year


   


Lookup Conference Papers

Close Browse Journals / Lookup Meetings

Announcements

More News