OSA's Digital Library

Chinese Optics Letters

Chinese Optics Letters

| PUBLISHED MONTHLY BY CHINESE LASER PRESS AND DISTRIBUTED BY OSA

 • Vol. 3, Iss. S1 — Aug. 28, 2005
 • pp: S1–S376
Click for help

Articles Sorted by Page Range

 • Chinese Optics Letters, Vol. 3, Iss. S1, pp. S1–S4 (2005)
 • A. A. Krasnovsky Jr., N. N. Drozdova, Ya. V. Roumbal, A. V. Ivanov, and R. V. Ambartzumian

 • Chinese Optics Letters, Vol. 3, Iss. S1, pp. S5–S8 (2005)
 • Wei Jiang, Yongqiang Jiang, Lanlan Gu, Xiaonan Chen, Yihong Chen, Xiaolong Wang, Weiping Bai, and Ray T. Chen

 • Chinese Optics Letters, Vol. 3, Iss. S1, pp. S9–S11 (2005)
 • V. A. Orlovich, P. A. Apanasevich, A. S. Grabtchikov, V. A. Lisinetskii, A. A. Demidovich, I. A. Khodasevich, A. N. Kuzmin, and A. V. Kachynski

 • Chinese Optics Letters, Vol. 3, Iss. S1, pp. S12–S16 (2005)
 • Songhao Liu, Hao Wang, Gucheng Zeng, Yangzhe Wu, Jiye Cai, Guanghan Fan, and Changjun Liao

 • Chinese Optics Letters, Vol. 3, Iss. S1, pp. S17–S22 (2005)
 • Hans Agren, Yaoquan Tu, and Yi Luo

 • Chinese Optics Letters, Vol. 3, Iss. S1, pp. S23–S25 (2005)
 • Marek Samoc, Mark G. Humphrey, and Marie P. Cifuentes

 • Chinese Optics Letters, Vol. 3, Iss. S1, pp. S26–S27 (2005)
 • Honglian Guo, Chunxiang Liu, Chunhua Xu, E Qu, Ming Yuan, Zhaolin Li, Bingying Cheng, and Daozhong Zhang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 3, Iss. S1, pp. S28–S30 (2005)
 • Suguru Mototani, Shizuyasu Ochiai, Goro Sawa, Yoshiyuki Uchida, Asao Ohashi, Kenzo Kojima, and Teruyoshi Mizutani

 • Chinese Optics Letters, Vol. 3, Iss. S1, pp. S31–S33 (2005)
 • Changjun Liao, Jindong Wang, Hua Lu, Xiaodong Peng, Jianping Guo, Rihao Li, Zhengjun Wei, Jinyun Zhou, Jinyuan Feng, and Songhao Liu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 3, Iss. S1, pp. S34–S37 (2005)
 • Wenfang Sun and Fengqi Guo

 • Chinese Optics Letters, Vol. 3, Iss. S1, pp. S38–S40 (2005)
 • Yuejuan He, Rihong Zhu, Zhonghua Shen, Jian Lu, and Xiaowu Ni

 • Chinese Optics Letters, Vol. 3, Iss. S1, pp. S41–S43 (2005)
 • Nadeer Aljaroudi and Taiju Tsuboi

 • Chinese Optics Letters, Vol. 3, Iss. S1, pp. S44–S46 (2005)
 • Taiju Tsuboi and Nadeer Aljaroudi

 • Chinese Optics Letters, Vol. 3, Iss. S1, pp. S47–S49 (2005)
 • Qiguang Yang, Seong Min Ma, Jae Tae Seo, Bagher Tabibi, Huitian Wang, and S. S. Jung

 • Chinese Optics Letters, Vol. 3, Iss. S1, pp. S50–S52 (2005)
 • Jin Xu, Lin Xia, Chang Liu, Peipei Sun, Guohua Hu, and Yiping Cui

 • Chinese Optics Letters, Vol. 3, Iss. S1, pp. S53–S54 (2005)
 • Fengying Xu, Fan Sun, Fushi Zhang, Fuqun Zhao, Xuedong Liu, and Guifang Fan

 • Chinese Optics Letters, Vol. 3, Iss. S1, pp. S55–S56 (2005)
 • Binfeng Yun, Yiping Wang, and Yiping Cui

 • Chinese Optics Letters, Vol. 3, Iss. S1, pp. S57–S59 (2005)
 • Yudong Li, Wataru Watanabe, Qian Sun, Takayuki Tamaki, Junji Nishii, and Kazuyoshi Itoh

 • Chinese Optics Letters, Vol. 3, Iss. S1, pp. S60–S61 (2005)
 • Jianping Shi, Haiying Li, Xunan Chen, Haofei Shi, Changtao Wang, and Chunlei Du

 • Chinese Optics Letters, Vol. 3, Iss. S1, pp. S62–S64 (2005)
 • Changjun Liao, Hua Lv, Xiaodong Peng, Jianping Guo, Zhengjun Wei, Jinyun Zhou, Jinyuan Feng, and Songhao Liu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 3, Iss. S1, pp. S65–S67 (2005)
 • Xiaoyou Shan, Huijuan Tian, and Ying Liu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 3, Iss. S1, pp. S68–S70 (2005)
 • Shihong Ma, Mei Yan, Wencheng Wang, Jinglan Sun, Xiangjian Meng, and Junhao Chu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 3, Iss. S1, pp. S71–S73 (2005)
 • Xin Huo, Shi Pan, Shifa Wu, and Wei Sun

 • Chinese Optics Letters, Vol. 3, Iss. S1, pp. S74–S76 (2005)
 • Weili Cui, Zhenwei Zhang, Guozhong Zhao, Yan Zhang, and Cunlin Zhang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 3, Iss. S1, pp. S77–S78 (2005)
 • Li Zhu, Ding'an Chen, Yonghong Hu, Lingling Xu, and Yiping Cui

 • Chinese Optics Letters, Vol. 3, Iss. S1, pp. S79–S81 (2005)
 • Shunquan Wang, Changhe Zhou, Huayi Ru, and Yanyan Zhang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 3, Iss. S1, pp. S82–S83 (2005)
 • Changhe Zhou

 • Chinese Optics Letters, Vol. 3, Iss. S1, pp. S84–S85 (2005)
 • Weihua Pei, Kai Li, Hongda Chen, Xiaohong Sui, Jinbin Liu, Jun Tang, Lin Lu, Xiaofeng Hu, Huijuan Wu, Jinghua Chen, and Xiaoxin Li

 • Chinese Optics Letters, Vol. 3, Iss. S1, pp. S86–S87 (2005)
 • Zhuyuan Wang, Fang Wang, and Yiping Cui

 • Chinese Optics Letters, Vol. 3, Iss. S1, pp. S88–S90 (2005)
 • Ying Liu, Rongqing Li, Xiufeng Lan, Zhonghua Shen, Jian Lu, and Xiaowu Ni

 • Chinese Optics Letters, Vol. 3, Iss. S1, pp. S91–S93 (2005)
 • Juan Liu, Shangqi Wang, Morteza Bagherzadeh, Adolf Friedrich Fercher, and Shuisheng Jian

 • Chinese Optics Letters, Vol. 3, Iss. S1, pp. S94–S95 (2005)
 • Lili Wang, Yani Zhang, Liyong Ren, Xuezhong Wang, Tonghai Li, Baowen Hu, Yulin Li, Wei Zhao, and Xinghua Chen

 • Chinese Optics Letters, Vol. 3, Iss. S1, pp. S96–S99 (2005)
 • Yinbo Nan, Yanfu Yang, Caiyun Lou, and Jianping Wang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 3, Iss. S1, pp. S100–S102 (2005)
 • Hongchao Zhang, Jian Lu, Xiaowu Ni, and Zhonghua Shen

 • Chinese Optics Letters, Vol. 3, Iss. S1, pp. S103–S105 (2005)
 • Yannan Yang, Xiaowu Ni, and Bo Yang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 3, Iss. S1, pp. S106–S108 (2005)
 • Changshun Wang and Cunying Sung

 • Chinese Optics Letters, Vol. 3, Iss. S1, pp. S109–S114 (2005)
 • Diethelm Schmieder and Pieter L. Swart

 • Chinese Optics Letters, Vol. 3, Iss. S1, pp. S115–S116 (2005)
 • Wenjun Liu, Changhe Zhou, Yanyan Zhang, and Wei Wang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 3, Iss. S1, pp. S117–S119 (2005)
 • Lantao Guo, Liangliang Zhang, Xiaohong Wang, Ying Hu, and Cunlin Zhang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 3, Iss. S1, pp. S120–S121 (2005)
 • Yiping Wang, Anmin Li, and Yiping Cui

 • Chinese Optics Letters, Vol. 3, Iss. S1, pp. S122–S124 (2005)
 • Wei Wang, Changhe Zhou, Enwen Dai, and Wenjun Liu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 3, Iss. S1, pp. S125–S127 (2005)
 • Xin Wang, Yu Zhang, Gang Wang, Chunxiu Zhang, Degang Fu, Yaochun Shen, Zuhong Lu, Yiping Cui, Shizuyasu Ochiai, Yoshiyuki Uchida, Kenzo Kojima, and Asao Ohashi

 • Chinese Optics Letters, Vol. 3, Iss. S1, pp. S128–S130 (2005)
 • Jing Zhu, Xin Wang, Changgui Lv, Yiping Cui, Chaozhi Zhang, and Guoyuan Lu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 3, Iss. S1, pp. S131–S133 (2005)
 • Shufeng Wang, Fengming Li, and Qihuang Gong

 • Chinese Optics Letters, Vol. 3, Iss. S1, pp. S134–S135 (2005)
 • Zhixin Yao, Jianwei Zhong, Bailiang Pan, and Gang Chen

 • Chinese Optics Letters, Vol. 3, Iss. S1, pp. S136–S137 (2005)
 • Changgui Lv, Lihua Ye, Na Chen, Li Zhu, Guohua Hu, Yuan Zhong, Guang S. He, and Yiping Cui

 • Chinese Optics Letters, Vol. 3, Iss. S1, pp. S138–S140 (2005)
 • Na Chen, Binfeng Yun, and Yiping Cui

 • Chinese Optics Letters, Vol. 3, Iss. S1, pp. S141–S142 (2005)
 • Yanyan Zhang, Changhe Zhou, Shunquan Wang, and Huayi Ru

 • Chinese Optics Letters, Vol. 3, Iss. S1, pp. S143–S146 (2005)
 • Hong Yu, Debra Birch, Junior Te'o, Ewa Goldys, and Helena Nevalainen

 • Chinese Optics Letters, Vol. 3, Iss. S1, pp. S147–S149 (2005)
 • D. X. Hou, B. K. A. Ngoi, S. T. Hoh, Z. W. Jiang, and L. H. K. Koh

 • Chinese Optics Letters, Vol. 3, Iss. S1, pp. S150–S152 (2005)
 • Timon Chengyi Liu, Xiaoyang Xu, Liping Cui, Xiaoyuan Deng, and Songhao Liu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 3, Iss. S1, pp. S153–S155 (2005)
 • Xiaozhou Li, Junxiu Lin, Jianhua Ding, Deli Wang, Yue Wang, and Xinyu Li

 • Chinese Optics Letters, Vol. 3, Iss. S1, pp. S156–S158 (2005)
 • Wanrong Gao, Maohai Hu, Qian Chen, Xin Yue, Qi Jiang, Peng Li, Jianhui Fu, Jingli Zhu, Xiaochun Yang, and Lianfa Bo

 • Chinese Optics Letters, Vol. 3, Iss. S1, pp. S159–S160 (2005)
 • Jiang Liu, Timon Chengyi Liu, Xiaoyang Xu, Liping Cui, Jian Lu, Shuxun Deng, and Songhao Liu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 3, Iss. S1, pp. S161–S163 (2005)
 • Kun Liu, Shifa Wu, Yi Zhang, and Hui Liu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 3, Iss. S1, pp. S164–S166 (2005)
 • Meimei Kong, Zhishan Gao, Xinhua Li, Changzheng Huang, Ru Zhang, and Weihong Xiao

 • Chinese Optics Letters, Vol. 3, Iss. S1, pp. S167–S169 (2005)
 • Zhiyu Qian and Yueqing Gu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 3, Iss. S1, pp. S170–S172 (2005)
 • Hongqin Yang, Shusen Xie, Qinghong Lu, and Zukang Lu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 3, Iss. S1, pp. S173–S175 (2005)
 • Rudi Irawan, Swee Chuan Tjin, Dianwen Zhang, and Xiaoqin Fang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 3, Iss. S1, pp. S176–S178 (2005)
 • Xiaozhou Li, Junxiu Lin, Jianhua Ding, Deli Wang, Yue Wang, and Xinyu Li

 • Chinese Optics Letters, Vol. 3, Iss. S1, pp. S179–S181 (2005)
 • Yueqing Gu, Yulin Song, and Anca Constantinescu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 3, Iss. S1, pp. S182–S184 (2005)
 • Xianqiang Mi, Jiyao Chen, Rong Chen, Shen Zheng, and Luwei Zhou

 • Chinese Optics Letters, Vol. 3, Iss. S1, pp. S185–S187 (2005)
 • Chengyin Wu, Yonggang He, and Wei Kong

 • Chinese Optics Letters, Vol. 3, Iss. S1, pp. S188–S190 (2005)
 • Wenli Chen, Da Xing, Weigui Chen, and Yingliang Li

 • Chinese Optics Letters, Vol. 3, Iss. S1, pp. S191–S193 (2005)
 • Timon Chengyi Liu, Rui Duan, Liping Cui, Hua Jin, and Songhao Liu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 3, Iss. S1, pp. S194–S195 (2005)
 • Xingsheng Xu, Hongda Chen, and Daozhong Zhang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 3, Iss. S1, pp. S196–S197 (2005)
 • Yuzhou Zhao, Yao Zhang, and Baojun Li

 • Chinese Optics Letters, Vol. 3, Iss. S1, pp. S198–S199 (2005)
 • Guobin Yu, Tingwen Xing, and Hanmin Yao

 • Chinese Optics Letters, Vol. 3, Iss. S1, pp. S200–S202 (2005)
 • Yan Li, Hongbing Jiang, Hong Yang, and Qihuang Gong

 • Chinese Optics Letters, Vol. 3, Iss. S1, pp. S203–S204 (2005)
 • Wei Ji, Yingli Qu, Jun Mi, Yuangang Zheng, and Jackie Y. Ying

 • Chinese Optics Letters, Vol. 3, Iss. S1, pp. S205–S207 (2005)
 • Juhong Zou, Zheng Liang, and Zongjun Shi

 • Chinese Optics Letters, Vol. 3, Iss. S1, pp. S208–S209 (2005)
 • Jiong Ma, Jiyao Chen, Jia Guo, Changchun Wang, Lei Xu, and Peinan Wang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 3, Iss. S1, pp. S210–S212 (2005)
 • Hairong Liu, Min Yan, Ping Shum, Xinliang Zhang, and Deming Liu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 3, Iss. S1, pp. S213–S215 (2005)
 • Daijian Chen, Peng Liu, Si Xiao, Sha Ding, and Ququan Wang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 3, Iss. S1, pp. S216–S217 (2005)
 • Qingguang Ren, Jiyao Chen, Jia Guo, Wuli Yang, Lei Xu, Peinan Wang, and Luwei Zhou

 • Chinese Optics Letters, Vol. 3, Iss. S1, pp. S218–S220 (2005)
 • Xiaoyun Zhang, Zheng Liang, and Zongjun Shi

 • Chinese Optics Letters, Vol. 3, Iss. S1, pp. S221–S222 (2005)
 • Baoqiang Xu, Minghao Su, and Zhengrong Tong

 • Chinese Optics Letters, Vol. 3, Iss. S1, pp. S223–S225 (2005)
 • Xianzhong Chen, Tingwen Xing, Chunlei Du, and Hanmin Yao

 • Chinese Optics Letters, Vol. 3, Iss. S1, pp. S226–S228 (2005)
 • Lijuan Dai, Zhiyu Qian, and Huinan Wang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 3, Iss. S1, pp. S229–S231 (2005)
 • Chun Huang, Zhiyu Qian, Mingsheng Ling, Qiong Wu, Rong Li, and Xinwen Liu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 3, Iss. S1, pp. S232–S234 (2005)
 • Yinchun Liu and Huaming You

 • Chinese Optics Letters, Vol. 3, Iss. S1, pp. S235–S236 (2005)
 • Xiufeng Lan, Ying Liu, Xiaosen Luo, Zhonghua Shen, Jian Lu, and Xiaowu Ni

 • Chinese Optics Letters, Vol. 3, Iss. S1, pp. S237–S238 (2005)
 • Weitao Li, Zhiyu Qian, Huinan Wang, and Xinwen Liu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 3, Iss. S1, pp. S239–S241 (2005)
 • Meihong Lu, Yan zhang, Jinhai Sun, Sijia Chen, Ning Li, Guozhong Zhao, and Jingling Shen

 • Chinese Optics Letters, Vol. 3, Iss. S1, pp. S242–S243 (2005)
 • Zhifeng Pan, Yifang Yuan, and Qingshan Li

 • Chinese Optics Letters, Vol. 3, Iss. S1, pp. S244–S245 (2005)
 • Hongbo Yang, Zhongyuan Yu, Yumin Liu, and Shiqi Zheng

 • Chinese Optics Letters, Vol. 3, Iss. S1, pp. S246–S247 (2005)
 • Da You, Qingxue Wang, and Haimei Gong

 • Chinese Optics Letters, Vol. 3, Iss. S1, pp. S248–S250 (2005)
 • Bei Cao, Yundong Zhang, Honggang Zhang, and Junjie Zhu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 3, Iss. S1, pp. S251–S252 (2005)
 • Zhenghua Li, Yuntuan Fang, Tinggen Shen, Min Zhu, and Bingchuan Xie

 • Chinese Optics Letters, Vol. 3, Iss. S1, pp. S253–S255 (2005)
 • Weibiao Wang, Yuxue Xia, Ming Chen, Jingqiu Liang, Lili Liu, Song Chen, and Da Lei

 • Chinese Optics Letters, Vol. 3, Iss. S1, pp. S256–S258 (2005)
 • Qin Yu, Chen Wang, Li Liu, and Guiying Wang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 3, Iss. S1, pp. S259–S260 (2005)
 • Zhenning Chen, Chunni Dong, and Xinrong Liu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 3, Iss. S1, pp. S261–S262 (2005)
 • Jian Shen, Jiayu Zhang, Xudong Han, Ziyao Wang, Li Shen, and Yiping Cui

 • Chinese Optics Letters, Vol. 3, Iss. S1, pp. S263–S265 (2005)
 • Hui Zhou, Kaifeng Zhou, Xusheng Lin, and Sheng Lan

 • Chinese Optics Letters, Vol. 3, Iss. S1, pp. S266–S268 (2005)
 • Heming Chen, Sujuan Gao, and Wei Peng

 • Chinese Optics Letters, Vol. 3, Iss. S1, pp. S269–S271 (2005)
 • Yongcheng Ou and Zhiming Zhang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 3, Iss. S1, pp. S272–S274 (2005)
 • Dong Yang, Han Zhang, and Hanzhuang Zhang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 3, Iss. S1, pp. S275–S276 (2005)
 • Caihui Di and Changhe Zhou

 • Chinese Optics Letters, Vol. 3, Iss. S1, pp. S277–S279 (2005)
 • Geguo Du, Min Zhang, Hongwei Li, Huihui Lu, Shuangchen Ruan, and Qin Zhu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 3, Iss. S1, pp. S280–S283 (2005)
 • Weiqing Wu, Xiongwen Chen, Hui Zhou, Kaifeng Zhou, Xusheng Lin, and Sheng Lan

 • Chinese Optics Letters, Vol. 3, Iss. S1, pp. S284–S285 (2005)
 • Haiying Li, Jianping Shi, Xiangang Luo, and Xunan Chen

 • Chinese Optics Letters, Vol. 3, Iss. S1, pp. S286–S289 (2005)
 • Youbang Zhan

 • Chinese Optics Letters, Vol. 3, Iss. S1, pp. S290–S292 (2005)
 • Mahua Wang, Yonghong Wu, Yang Ji, Yiping Cui, and Tong Zhang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 3, Iss. S1, pp. S293–S294 (2005)
 • Xueyuan Feng, Jiayu Zhang, Chunxiang Xu, Chang Liu, Guangcai Lv, Zhenning Tang, and Yiping Cui

 • Chinese Optics Letters, Vol. 3, Iss. S1, pp. S295–S297 (2005)
 • Youwen Liu, Kenji Kitamura, Shunji Takekawa, Ganesan Ravi, Masaru Nakamura, and Hideki Hatano

 • Chinese Optics Letters, Vol. 3, Iss. S1, pp. S298–S300 (2005)
 • Rongxiang Zhang, Xiaowei Li, Jixian Zhang, Weidong Lai, and Xiaodong Tian

 • Chinese Optics Letters, Vol. 3, Iss. S1, pp. S301–S302 (2005)
 • Fengxian Qiu, Yan Jiang, Yuming Zhou, Juzheng Liu, and Xuping Zhang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 3, Iss. S1, pp. S303–S305 (2005)
 • Lin Xia, Jin Xu, and Yiping Cui

 • Chinese Optics Letters, Vol. 3, Iss. S1, pp. S306–S307 (2005)
 • Chaozhi Zhang, Zhu Bai, Guoyuan Lu, Fang Liu, Changgui Lv, Xin Wang, Jing Zhu, and Yiping Cui

 • Chinese Optics Letters, Vol. 3, Iss. S1, pp. S308–S310 (2005)
 • Jijun Wang, Zhonghua Shen, Baiqiang Xu, Xiaowu Ni, Jianfei Guan, and Jian Lu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 3, Iss. S1, pp. S311–S312 (2005)
 • Jixian Zhang, Weidong Lai, Rongxiang Zhang, Wei Zhang, and Xiaowei Li

 • Chinese Optics Letters, Vol. 3, Iss. S1, pp. S313–S315 (2005)
 • Jian Zhang, Yinli Li, Gaoshu Jian, Ping Zhou, and Shifa Wu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 3, Iss. S1, pp. S316–S317 (2005)
 • Yinli Li, Jian Zhang, Shifa Wu, Pengfei Li, and Shi Pan

 • Chinese Optics Letters, Vol. 3, Iss. S1, pp. S318–S321 (2005)
 • Wenxia Chen, Fanrong Xiao, Li Liu, and Guiying Wang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 3, Iss. S1, pp. S322–S323 (2005)
 • Longjiang Zheng, Li Wei, and Yuhong Zhang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 3, Iss. S1, pp. S324–S326 (2005)
 • Xinwen Liu, Zhiyu Qian, Huinan Wang, and Lijuan Dai

 • Chinese Optics Letters, Vol. 3, Iss. S1, pp. S327–S328 (2005)
 • Zonghui Gao, Ying Liu, Lijun Wang, and Xiaoyou Shan

 • Chinese Optics Letters, Vol. 3, Iss. S1, pp. S329–S331 (2005)
 • Gang Yan, Zhonghua Shen, Jian Lu, and Xiaowu Ni

 • Chinese Optics Letters, Vol. 3, Iss. S1, pp. S332–S334 (2005)
 • Jianfei Guan, Zhonghua Shen, Jian Lu, Xiaowu Ni, Jijun Wang, and Baiqiang Xu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 3, Iss. S1, pp. S335–S337 (2005)
 • Zhonghua Shen, Jianfei Guan, Jian Lu, and Xiaowu Ni

 • Chinese Optics Letters, Vol. 3, Iss. S1, pp. S338–S339 (2005)
 • Enwen Dai and Changhe Zhou

 • Chinese Optics Letters, Vol. 3, Iss. S1, pp. S340–S342 (2005)
 • Haijian He, Tuo Zhu, Ruipeng Yu, Zhengbiao Gu, and Hui Xu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 3, Iss. S1, pp. S343–S345 (2005)
 • Zhihui Gao, Qingyun Gan, Junkang Wan, and Lexing Chen

 • Chinese Optics Letters, Vol. 3, Iss. S1, pp. S346–S347 (2005)
 • Ran Liao, Hongyi Zhu, Yada Huang, and Jun Lv

 • Chinese Optics Letters, Vol. 3, Iss. S1, pp. S348–S349 (2005)
 • Changgui Lv and Yiping Cui

 • Chinese Optics Letters, Vol. 3, Iss. S1, pp. S350–S350 (2005)
 • Cunying Sun, Xu Pan, Hongtao Xu, Changshun Wang, and Shaomin Wang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 3, Iss. S1, pp. S351–S353 (2005)
 • Yan Kong and Tuo Zhu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 3, Iss. S1, pp. S354–S355 (2005)
 • Baohua Fan, Yundong Zhang, and Ping Yuan

 • Chinese Optics Letters, Vol. 3, Iss. S1, pp. S356–S357 (2005)
 • Sumei Zhou, Changhe Zhou, Bing He, Hongxin Luo, Yunqing Lu, Jingxing Dong, Qihong Lou, and Dianyuan Fan

 • Chinese Optics Letters, Vol. 3, Iss. S1, pp. S358–S360 (2005)
 • Yunqing Lu, Changhe Zhou, and Hongxin Luo

 • Chinese Optics Letters, Vol. 3, Iss. S1, pp. S361–S363 (2005)
 • Bo Yang, Xiao Chen, Rongqing Xu, Jian Lu, and Xiaowu Ni

 • Chinese Optics Letters, Vol. 3, Iss. S1, pp. S364–S365 (2005)
 • Zhonghua Shen, Sen Yuan, Jianfei Guan, Jian Lu, and Xiaowu Ni

 • Chinese Optics Letters, Vol. 3, Iss. S1, pp. S366–S368 (2005)
 • Xiaosen Luo, Chunkan Tao, Xiufeng Lan, Zhonghua Shen, Jian Lu, and Xiaowu Ni

 • Chinese Optics Letters, Vol. 3, Iss. S1, pp. S369–S371 (2005)
 • Weihuan Ding, Zhonghua Shen, Jian Lu, and Xiaowu Ni

 • Chinese Optics Letters, Vol. 3, Iss. S1, pp. S372–S374 (2005)
 • Yan Qian, Rongqing Xu, Jian Lu, and Xiaowu Ni

 • Chinese Optics Letters, Vol. 3, Iss. S1, pp. S375–S376 (2005)
 • Zhiyun Hou, Guiyao Zhou, and Lantian Hou
Click for help

Browse Journals / Lookup Meetings

Browse by Journal and Year


   


Lookup Conference Papers

Close Browse Journals / Lookup Meetings