OSA's Digital Library

Chinese Optics Letters

Chinese Optics Letters

| PUBLISHED MONTHLY BY CHINESE LASER PRESS AND DISTRIBUTED BY OSA

 • Vol. 5, Iss. 11 — Nov. 10, 2007
 • pp: 621–682
Click for help

Articles Sorted by Page Range

 • Chinese Optics Letters, Vol. 5, Iss. 11, pp. 621–623 (2007)
 • Zengke Fang and Xiaoguang Ma

 • Chinese Optics Letters, Vol. 5, Iss. 11, pp. 624–627 (2007)
 • Liping Chang, Wei Fan, Jialin Chen, Li Wang, Bai Chen, and Zunqi Lin

 • Chinese Optics Letters, Vol. 5, Iss. 11, pp. 628–631 (2007)
 • Weimin Jin and Yupei Zhang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 5, Iss. 11, pp. 632–635 (2007)
 • Guoping Zeng and Ruizhen Zhao

 • Chinese Optics Letters, Vol. 5, Iss. 11, pp. 636–638 (2007)
 • Gang Liu, Xueqin Lv, and Guohong Huang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 5, Iss. 11, pp. 639–641 (2007)
 • Yongqing Qi, Zhongliang Jing, and Shiqiang Hu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 5, Iss. 11, pp. 642–644 (2007)
 • Peng Xiao, Jingmin Dai, and Qingwei Wang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 5, Iss. 11, pp. 645–647 (2007)
 • Xiaokun Wang, Lihui Wang, Longhai Yin, Binzhi Zhang, Di Fan, and Xuejun Zhang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 5, Iss. 11, pp. 648–650 (2007)
 • Yutong Feng, Junqing Meng, and Weibiao Chen

 • Chinese Optics Letters, Vol. 5, Iss. 11, pp. 651–653 (2007)
 • Sergei Popov, Sebastien Ricciardi, Ari T. Friberg, and Sergey Sergeyev

 • Chinese Optics Letters, Vol. 5, Iss. 11, pp. 654–656 (2007)
 • Yanbin Chen, Xiaosong Feng, and Liqun Li

 • Chinese Optics Letters, Vol. 5, Iss. 11, pp. 657–659 (2007)
 • Xinping Zhang, Baoquan Sun, Hongcang Guo, Jinrong Tian, Yanrong Song, and Li Wang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 5, Iss. 11, pp. 660–661 (2007)
 • Xiaoqiu Li, Jianmin Zhou, and Jinsong Gao

 • Chinese Optics Letters, Vol. 5, Iss. 11, pp. 662–664 (2007)
 • Xiaopeng Shen, Kui Han, Xianqing Yang, Yifeng Shen, Haipeng Li, Gang Tang, and Zhitian Guo

 • Chinese Optics Letters, Vol. 5, Iss. 11, pp. 665–667 (2007)
 • Xia Li, Wei Xue, Yurong Jiang, Huaqing Wang, and Zhinong Yu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 5, Iss. 11, pp. 668–670 (2007)
 • Xiaowei Wu, Yunfeng Xiao, Yong Yang, Chunhua Dong, Zhengfu Han, and Guangcan Guo

 • Chinese Optics Letters, Vol. 5, Iss. 11, pp. 671–673 (2007)
 • Gong-Ru Lin

 • Chinese Optics Letters, Vol. 5, Iss. 11, pp. 674–676 (2007)
 • Huaping Gong, Zhiwei Lv, Dianyang Lin, and Songjiang Liu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 5, Iss. 11, pp. 677–679 (2007)
 • Wang Zhang, Zhiying Wu, and Qingxu Yu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 5, Iss. 11, pp. 680–682 (2007)
 • Yun Cui, Hua Yu, Yuanan Zhao, Yunxia Jin, Hongbo He, and Jianda Shao
Click for help

Browse Journals / Lookup Meetings

Browse by Journal and Year


   


Lookup Conference Papers

Close Browse Journals / Lookup Meetings