OSA's Digital Library

Chinese Optics Letters

Chinese Optics Letters

| PUBLISHED MONTHLY BY CHINESE LASER PRESS AND DISTRIBUTED BY OSA

 • Vol. 5, Iss. 12 — Dec. 10, 2007
 • pp: 683–729
Click for help

Articles Sorted by Page Range

 • Chinese Optics Letters, Vol. 5, Iss. 12, pp. 683–686 (2007)
 • Lei Yang and Jiuqiang Han

 • Chinese Optics Letters, Vol. 5, Iss. 12, pp. 687–689 (2007)
 • Lina Shen, Jun Li, and Hongsen Chang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 5, Iss. 12, pp. 690–692 (2007)
 • Tianbao Yu, Xiaoqing Jiang, Qinghua Liao, Wei Qi, Jianyi Yang, and Minghua Wang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 5, Iss. 12, pp. 693–695 (2007)
 • Ziyou Zhou, Xiaoyue Huang, Raghav Vanga, and Rong Li

 • Chinese Optics Letters, Vol. 5, Iss. 12, pp. 696–699 (2007)
 • Zhenghua Li, Tinggen Shen, Xuehua Song, Junfeng Ma, Yong Sheng, and Gang Wang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 5, Iss. 12, pp. 700–702 (2007)
 • Yuanshan Liu, Jianguo Zhang, and Wei Zhao

 • Chinese Optics Letters, Vol. 5, Iss. 12, pp. 703–705 (2007)
 • Wei Wei, Xiaowei Wu, Shaojun Fu, Yong Wang, Yuanji Pei, Yunfeng Xiao, and Zhengfu Han

 • Chinese Optics Letters, Vol. 5, Iss. 12, pp. 706–708 (2007)
 • Wenliang Chen, Kexin Xu, Yu Li, and Yun Chen

 • Chinese Optics Letters, Vol. 5, Iss. 12, pp. 709–711 (2007)
 • Weibin Chen and Qiwen Zhan

 • Chinese Optics Letters, Vol. 5, Iss. 12, pp. 712–714 (2007)
 • Hongxiang Song and Chengxun Wu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 5, Iss. 12, pp. 715–716 (2007)
 • Hongyan Jia, Jinsong Gao, Xiaoguo Feng, and Qingwen Meng

 • Chinese Optics Letters, Vol. 5, Iss. 12, pp. 717–719 (2007)
 • Shan Zhang, Fuquan Wu, Wendi Wu, and Haifeng Wang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 5, Iss. 12, pp. 720–723 (2007)
 • Linxing Shi, Liyong Jiang, Hailin Wang, and Xiangyin Li

 • Chinese Optics Letters, Vol. 5, Iss. 12, pp. 724–726 (2007)
 • Jianke Yao, Weiqiang Zeng, Zhengxiu Fan, Hongbo He, and Jianda Shao

 • Chinese Optics Letters, Vol. 5, Iss. 12, pp. 727–729 (2007)
 • Cheng Xu, Jianke Yao, Jianyong Ma, Yunxia Jin, and Jianda Shao
Click for help

Browse Journals / Lookup Meetings

Browse by Journal and Year


   


Lookup Conference Papers

Close Browse Journals / Lookup Meetings