OSA's Digital Library

Chinese Optics Letters

Chinese Optics Letters

| PUBLISHED MONTHLY BY CHINESE LASER PRESS AND DISTRIBUTED BY OSA

 • Vol. 5, Iss. 4 — Apr. 10, 2007
 • pp: 187–248
Click for help

Articles Sorted by Page Range

 • Chinese Optics Letters, Vol. 5, Iss. 4, pp. 187–190 (2007)
 • Feng Gao, Chuanlu Yang, and Yongmian Dong

 • Chinese Optics Letters, Vol. 5, Iss. 4, pp. 191–193 (2007)
 • Yi Dong, Xiaoqiang Yu, Yuming Sun, Yufei Li, Xueyuan Hou, and Xian Zhang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 5, Iss. 4, pp. 194–196 (2007)
 • Yani Zhang, Liyong Ren, Kang Li, Hanyi Wang, Wei Zhao, Lili Wang, Runcai Miao, Maryanne C. J. Large, and Martijn A. van Eijkelenborg

 • Chinese Optics Letters, Vol. 5, Iss. 4, pp. 197–200 (2007)
 • Bo Liang and Weibiao Chen

 • Chinese Optics Letters, Vol. 5, Iss. 4, pp. 201–203 (2007)
 • Qiang Li, Sheng Liao, Honggang Wei, and Mangzuo Shen

 • Chinese Optics Letters, Vol. 5, Iss. 4, pp. 204–207 (2007)
 • Lei Yang and Jiuqiang Han

 • Chinese Optics Letters, Vol. 5, Iss. 4, pp. 208–210 (2007)
 • Zhiping Zhang, Zhaogu Cheng, Zhaoyu Qin, and Jianqiang Zhu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 5, Iss. 4, pp. 211–214 (2007)
 • Guotian He, Xiangzhao Wang, Aijun Zeng, Feng Tang, and Bingjie Huang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 5, Iss. 4, pp. 215–217 (2007)
 • Zhiyong Li, Jinzhong Yu, Shaowu Chen, Jingwei Liu, and Jinsong Xia

 • Chinese Optics Letters, Vol. 5, Iss. 4, pp. 218–220 (2007)
 • Xiaopeng Dong and Yong Chen

 • Chinese Optics Letters, Vol. 5, Iss. 4, pp. 221–222 (2007)
 • Libo Li, Qihong Lou, Jun Zhou, Jingxing Dong, Yunrong Wei, and Jinyan Li

 • Chinese Optics Letters, Vol. 5, Iss. 4, pp. 223–225 (2007)
 • Sui Chen, Wenxiong Lin, Fei Shi, Jianhong Huang, Jinhui Li, Hui Zheng, Jipeng Lin, and Canhua Xu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 5, Iss. 4, pp. 226–228 (2007)
 • Xiaodong Yang, Yong Bo, Qinjun Peng, Qianjin Cui, Aicong Geng, Dafu Cui, and Zuyan Xu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 5, Iss. 4, pp. 229–231 (2007)
 • Jingren Qian, Jue Su, Xuxu Wang, and Bing Zhu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 5, Iss. 4, pp. 232–234 (2007)
 • Shuang Zhao, Fuquan Wu, Haifeng Wang, Weigang Zhong, Xiuzhen Li, Hengjing Tang, Meng Shi, and Hongyan Deng

 • Chinese Optics Letters, Vol. 5, Iss. 4, pp. 235–237 (2007)
 • Xianzeng Zhang, Shusen Xie, Qing Ye, and Zhenlin Zhan

 • Chinese Optics Letters, Vol. 5, Iss. 4, pp. 238–240 (2007)
 • Afshan Shirkavand, Saeed Sarkar, Marjaneh Hejazi, Leila Ataie-Fashtami, and Mohammad Reza Alinaghizadeh

 • Chinese Optics Letters, Vol. 5, Iss. 4, pp. 241–244 (2007)
 • Zhishan Gao, Meimei Kong, Rihong Zhu, and Lei Chen

 • Chinese Optics Letters, Vol. 5, Iss. 4, pp. 245–248 (2007)
 • Mingjun Wang, Zhensen Wu, and Yingle Li
Click for help

Browse Journals / Lookup Meetings

Browse by Journal and Year


   


Lookup Conference Papers

Close Browse Journals / Lookup Meetings

Announcements

More News