OSA's Digital Library

Chinese Optics Letters

Chinese Optics Letters

| PUBLISHED MONTHLY BY CHINESE LASER PRESS AND DISTRIBUTED BY OSA

 • Vol. 5, Iss. 9 — Sep. 10, 2007
 • pp: 497–558
Click for help

Articles Sorted by Page Range

 • Chinese Optics Letters, Vol. 5, Iss. 9, pp. 497–500 (2007)
 • Ping Yang, Yuan Liu, Wei Yang, Minwu Ao, Shijie Hu, Bing Xu, and Wenhan Jiang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 5, Iss. 9, pp. 501–503 (2007)
 • Y. Benachour and N. Paraire

 • Chinese Optics Letters, Vol. 5, Iss. 9, pp. 504–506 (2007)
 • Hong Li and Dongning Wang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 5, Iss. 9, pp. 507–508 (2007)
 • Wentao Zhang, Lihui Liu, Fang Li, and Yuliang Liu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 5, Iss. 9, pp. 509–512 (2007)
 • Yutong Li and Yue Zhou

 • Chinese Optics Letters, Vol. 5, Iss. 9, pp. 513–515 (2007)
 • Songshan Xiao and Yongxing Wu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 5, Iss. 9, pp. 516–518 (2007)
 • Chaojun Yan, Wenbiao Peng, and Haijun Li

 • Chinese Optics Letters, Vol. 5, Iss. 9, pp. 519–521 (2007)
 • Ying Gao, Daru Chen, and Shiming Gao

 • Chinese Optics Letters, Vol. 5, Iss. 9, pp. 522–523 (2007)
 • Hongming Zhao, Qihong Lou, Jun Zhou, Fangpei Zhang, Jingxing Dong, Yunrong Wei, Libo Li, and Zhijiang Wang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 5, Iss. 9, pp. 524–526 (2007)
 • Libo Li, Qihong Lou, Jun Zhou, Jingxing Dong, Yunrong Wei, Bing He, and Jinyan Li

 • Chinese Optics Letters, Vol. 5, Iss. 9, pp. 527–530 (2007)
 • J. W. Haus, M. Siraj, P. Prasad, and P. Markowicz

 • Chinese Optics Letters, Vol. 5, Iss. 9, pp. 531–533 (2007)
 • Ying Zhu, Zhihua Ding, and Martial Geiser

 • Chinese Optics Letters, Vol. 5, Iss. 9, pp. 534–537 (2007)
 • Xianqiong Zhong and Anping Xiang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 5, Iss. 9, pp. 538–539 (2007)
 • Qiuguo Wang, Bojun Yang, Lan Zhang, Hu Zhang, and Li He

 • Chinese Optics Letters, Vol. 5, Iss. 9, pp. 540–542 (2007)
 • Zuoren Dong, Qing Ye, Ronghui Qu, and Zujie Fang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 5, Iss. 9, pp. 543–545 (2007)
 • Liang Chen, James De Leon, and Xiaomin Jin

 • Chinese Optics Letters, Vol. 5, Iss. 9, pp. 546–548 (2007)
 • Caifeng Wang, Qingshan Li, Lei Lu, Lichun Zhang, and Hongxia Qi

 • Chinese Optics Letters, Vol. 5, Iss. 9, pp. 549–551 (2007)
 • Jianfeng Sun, Qi Li, Wei Lu, and Qi Wang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 5, Iss. 9, pp. 552–555 (2007)
 • Yuntao Wang, Haiwen Cai, Jianxin Geng, Zhengqing Pan, Dijun Chen, and Zujie Fang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 5, Iss. 9, pp. 556–558 (2007)
 • Jianke Yao, Zhengxiu Fan, Hongbo He, and Jianda Shao
Click for help

Browse Journals / Lookup Meetings

Browse by Journal and Year


   


Lookup Conference Papers

Close Browse Journals / Lookup Meetings