OSA's Digital Library

Chinese Optics Letters

Chinese Optics Letters

| PUBLISHED MONTHLY BY CHINESE LASER PRESS AND DISTRIBUTED BY OSA

 • Vol. 6, Iss. 10 — Oct. 1, 2008
 • pp: 703–796
Click for help

Articles Sorted by Page Range

 • Chinese Optics Letters, Vol. 6, Iss. 10, pp. 704–708 (2008)
 • Yidong Huang, Xiaoyu Mao, Chao Zhang, Lei Cao, Kaiyu Cui, Wei Zhang, and Jiangde Peng

 • Chinese Optics Letters, Vol. 6, Iss. 10, pp. 709–712 (2008)
 • Yifeng Shen, Jian Sun, Xiaopeng Shen, Juan Wang, Lulu Sun, Kui Han, and Guozhong Wang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 6, Iss. 10, pp. 713–714 (2008)
 • M. Djavid, F. Monifi, A. Ghaffari, and M. S. Abrishamian

 • Chinese Optics Letters, Vol. 6, Iss. 10, pp. 715–717 (2008)
 • Weimin Sun, Xiaoqi Liu, Fenghua Fu, and Jianzhong Zhang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 6, Iss. 10, pp. 718–723 (2008)
 • Yasuhiko Arakawa, Satoshi Iwamoto, Satoshi Kako, Masahiro Nomura, and Denis Guimard

 • Chinese Optics Letters, Vol. 6, Iss. 10, pp. 724–726 (2008)
 • D. Bimberg, C. Meuer, M. Lammlin, S. Liebich, J. Kim, A. Kovsh, I. Krestnikov, and G. Eisenstein

 • Chinese Optics Letters, Vol. 6, Iss. 10, pp. 727–731 (2008)
 • Jun Yang, Pallab Bhattacharya, Zetian Mi, Guoxuan Qin, and Zhenqiang Ma

 • Chinese Optics Letters, Vol. 6, Iss. 10, pp. 732–735 (2008)
 • Man Wu, Weiqing Huang, and Lingling Wang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 6, Iss. 10, pp. 736–742 (2008)
 • Piotr Konrad Kondratko, Akira Matsudaira, Shu-Wei Chang, and Shun Lien Chuang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 6, Iss. 10, pp. 743–747 (2008)
 • Markus-Christian Amann and Werner Hofmann

 • Chinese Optics Letters, Vol. 6, Iss. 10, pp. 748–754 (2008)
 • Zhilong Rao, Sonny Vo, and James S. Harris

 • Chinese Optics Letters, Vol. 6, Iss. 10, pp. 755–762 (2008)
 • Fumio Koyama

 • Chinese Optics Letters, Vol. 6, Iss. 10, pp. 763–766 (2008)
 • Chunhua Xu, Runping Jia, Chunfa Ouyang, Xia Wang, and Guoying Yao

 • Chinese Optics Letters, Vol. 6, Iss. 10, pp. 767–769 (2008)
 • Yun Zou, Yiyou Nie, Ziyun Di, Dongchen Zhang, Minghuang Sang, and Xianfeng Chen

 • Chinese Optics Letters, Vol. 6, Iss. 10, pp. 770–772 (2008)
 • Yue Wang and Qun Wu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 6, Iss. 10, pp. 773–775 (2008)
 • Congjuan Wang, Zhaoxia Han, Yunxia Jin, Jianda Shao, and Zhengxiu Fan

 • Chinese Optics Letters, Vol. 6, Iss. 10, pp. 776–778 (2008)
 • Dawei Zhang, Limeng Yuan, Jiabi Chen, Songlin Zhuang, and Hongbo He

 • Chinese Optics Letters, Vol. 6, Iss. 10, pp. 779–781 (2008)
 • Bin Tang, Yi Jin, Meiping Jiang, and Xingfang Jiang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 6, Iss. 10, pp. 782–784 (2008)
 • Baowu Zhang, Tongbao Li, and Yan Ma

 • Chinese Optics Letters, Vol. 6, Iss. 10, pp. 785–787 (2008)
 • K. B. Rajesh and P. M. Anbarasan

 • Chinese Optics Letters, Vol. 6, Iss. 10, pp. 788–790 (2008)
 • Xiaomin Jin, Bei Zhang, Tao Dai, Wei Wei, Xiangning Kang, Guoyi Zhang, Simeon Trieu, and Fei Wang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 6, Iss. 10, pp. 791–793 (2008)
 • Gongli Xiao, Xiang Yao, Xinming Ji, Jia Zhou, Zongming Bao, and Yiping Huang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 6, Iss. 10, pp. 794–796 (2008)
 • Yuan Zhang, Yurong Jiang, Xia Li, and Wei Xue
Click for help

Browse Journals / Lookup Meetings

Browse by Journal and Year


   


Lookup Conference Papers

Close Browse Journals / Lookup Meetings