OSA's Digital Library

Chinese Optics Letters

Chinese Optics Letters

| PUBLISHED MONTHLY BY CHINESE LASER PRESS AND DISTRIBUTED BY OSA

 • Vol. 6, Iss. 11 — Nov. 1, 2008
 • pp: 797–874
Click for help

Articles Sorted by Page Range

 • Chinese Optics Letters, Vol. 6, Iss. 11, pp. 797–799 (2008)
 • Jing Chen, Yong Ai, and Ying Tan

 • Chinese Optics Letters, Vol. 6, Iss. 11, pp. 800–803 (2008)
 • Guiyin Zhang and Yidong Jin

 • Chinese Optics Letters, Vol. 6, Iss. 11, pp. 804–806 (2008)
 • Liang Liang, Chao Zhou, and Ling Zhang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 6, Iss. 11, pp. 807–811 (2008)
 • Amit Kumar Garg and R. S. Kaler

 • Chinese Optics Letters, Vol. 6, Iss. 11, pp. 812–814 (2008)
 • Tiecheng Wang, Shoufeng Lan, Junfeng Jiang, and Tiegen Liu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 6, Iss. 11, pp. 815–817 (2008)
 • Xueguang Qiao, Qian Zhang, Haiwei Fu, and Dakuan Yu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 6, Iss. 11, pp. 818–820 (2008)
 • Ou Xu, Shaohua Lu, Suchun Feng, and Shuisheng Jian

 • Chinese Optics Letters, Vol. 6, Iss. 11, pp. 821–823 (2008)
 • Shuqin Lou, Hong Fang, Honglei Li, Tieying Guo, Lei Yao, Liwen Wang, Weiguo Chen, and Shuisheng Jian

 • Chinese Optics Letters, Vol. 6, Iss. 11, pp. 824–826 (2008)
 • Fenghua Wang, Xianghua Yao, and Jiuqiang Han

 • Chinese Optics Letters, Vol. 6, Iss. 11, pp. 827–829 (2008)
 • Li Li, Qingshuang Zeng, and Fanfeng Meng

 • Chinese Optics Letters, Vol. 6, Iss. 11, pp. 830–832 (2008)
 • Jingang Zhong, Xianhua Zhang, and Zhixiang Ju

 • Chinese Optics Letters, Vol. 6, Iss. 11, pp. 833–836 (2008)
 • Song Li, Bei Tang, and Hui Zhou

 • Chinese Optics Letters, Vol. 6, Iss. 11, pp. 837–840 (2008)
 • Ling Yuan, Gang Yan, Zhonghua Shen, Hangwei Xu, Xiaowu Ni, and Jian Lu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 6, Iss. 11, pp. 841–844 (2008)
 • Yanhai Wang, Jiangfeng Wang, You'en Jiang, Yan Bao, Xuechun Li, and Zunqi Lin

 • Chinese Optics Letters, Vol. 6, Iss. 11, pp. 845–847 (2008)
 • Pan Ou, Yudong Jia, Bin Cao, Chunxi Zhang, Shuling Hu, and Di Feng

 • Chinese Optics Letters, Vol. 6, Iss. 11, pp. 848–851 (2008)
 • Youhua Jia, Biao Zhong, and Jianping Yin

 • Chinese Optics Letters, Vol. 6, Iss. 11, pp. 852–854 (2008)
 • Hong Cai, Jun Zhou, Hongming Zhao, Yunfeng Qi, Qihong Lou, Jingxing Dong, and Yunrong Wei

 • Chinese Optics Letters, Vol. 6, Iss. 11, pp. 855–857 (2008)
 • Yuqi Zhou, Dapeng Zhao, Yajuan Li, and Qingxin Yang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 6, Iss. 11, pp. 858–860 (2008)
 • Yayun Feng and Zhihua Ling

 • Chinese Optics Letters, Vol. 6, Iss. 11, pp. 861–863 (2008)
 • Qingdian Kong, Lianke Song, Handong Peng, Hailong Wang, Lihua Kong, Congmin Wang, and Lan Wang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 6, Iss. 11, pp. 864–867 (2008)
 • Haifeng Yang, Ming Zhou, Juan Dai, Jianke Di, and Enlan Zhao

 • Chinese Optics Letters, Vol. 6, Iss. 11, pp. 868–870 (2008)
 • Bingjie Wang, Yuncai Wang, Lingqin Kong, and Anbang Wang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 6, Iss. 11, pp. 871–874 (2008)
 • Huarui Wang and Jianqi Shen
Click for help

Browse Journals / Lookup Meetings

Browse by Journal and Year


   


Lookup Conference Papers

Close Browse Journals / Lookup Meetings