OSA's Digital Library

Chinese Optics Letters

Chinese Optics Letters

| PUBLISHED MONTHLY BY CHINESE LASER PRESS AND DISTRIBUTED BY OSA

 • Vol. 6, Iss. 12 — Dec. 1, 2008
 • pp: 875–952
Click for help

Articles Sorted by Page Range

 • Chinese Optics Letters, Vol. 6, Iss. 12, pp. 876–878 (2008)
 • Ilko K. Ilev, Robert W. Faaland, Do-Hyun Kim, Robert H. James, and Don Calogero

 • Chinese Optics Letters, Vol. 6, Iss. 12, pp. 879–881 (2008)
 • Xiaochao Qu, Jing Wang, Cuiping Yao, and Zhenxi Zhang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 6, Iss. 12, pp. 882–885 (2008)
 • Hanping Liu, Zhengfei Zhuang, Lingling Zhao, Junle Qu, and Xiaoyuan Deng

 • Chinese Optics Letters, Vol. 6, Iss. 12, pp. 886–888 (2008)
 • Haijing Niu, Ping Guo, Xiaodong Song, and Tianzi Jiang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 6, Iss. 12, pp. 889–892 (2008)
 • Feng Gao, Limin Zhang, Jiao Li, and Huijuan Zhao

 • Chinese Optics Letters, Vol. 6, Iss. 12, pp. 893–895 (2008)
 • Kun Bi, Xiaochun Xu, Lei Xi, Shaoqun Zeng, and Qingming Luo

 • Chinese Optics Letters, Vol. 6, Iss. 12, pp. 896–898 (2008)
 • Zhenlin Zhan, Xianzeng Zhang, Qing Ye, and Shusen Xie

 • Chinese Optics Letters, Vol. 6, Iss. 12, pp. 899–901 (2008)
 • Xuan Liu, Xiaolu Li, Do-Hyun Kim, Ilko Ilev, and Jin U. Kang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 6, Iss. 12, pp. 902–904 (2008)
 • Kai Wang and Zhihua Ding

 • Chinese Optics Letters, Vol. 6, Iss. 12, pp. 905–909 (2008)
 • Qiang Gong, Chuanmao Fan, Fan Zhang, and Jianquan Yao

 • Chinese Optics Letters, Vol. 6, Iss. 12, pp. 910–912 (2008)
 • Utkarsh Sharma and Jin U. Kang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 6, Iss. 12, pp. 913–915 (2008)
 • Jin Fan, Kun Yang, Chuanqing Zhou, Xinyu Chai, and Qiushi Ren

 • Chinese Optics Letters, Vol. 6, Iss. 12, pp. 916–918 (2008)
 • Zheng Zheng, Xin Zhao, Jinsong Zhu, and Jim Diamond

 • Chinese Optics Letters, Vol. 6, Iss. 12, pp. 919–921 (2008)
 • Ming Zhou, Haifeng Yang, Jianke Di, and Enlan Zhao

 • Chinese Optics Letters, Vol. 6, Iss. 12, pp. 922–924 (2008)
 • Zhongchen Bai, Shuijie Qin, Jing Li, Dashun Huang, and Xin Zhang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 6, Iss. 12, pp. 925–927 (2008)
 • Xiaoling Wang, Naiguang Lü, Qiaofeng Tan, and Guofan Jin

 • Chinese Optics Letters, Vol. 6, Iss. 12, pp. 928–931 (2008)
 • Shusen Xie, Hongqin Yang, Zhouyi Guo, Hui Li, and Songhao Liu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 6, Iss. 12, pp. 932–934 (2008)
 • Ping Sun, Yu Wang, Xiaoli Mo, and Jinghui Xie

 • Chinese Optics Letters, Vol. 6, Iss. 12, pp. 935–937 (2008)
 • Huijuan Zhao, Xiaoqing Zhou, Julan Liang, and Shunqi Zhang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 6, Iss. 12, pp. 938–940 (2008)
 • Changmei Cai, Rong Chen, Juqiang Lin, Yongzeng Li, and Shangyuan Feng

 • Chinese Optics Letters, Vol. 6, Iss. 12, pp. 941–943 (2008)
 • Jun Liu, Jun Chu, Hongyu Zhu, Lingling Xu, Zhihong Zhang, Shaoqun Zeng, and Zhenli Huang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 6, Iss. 12, pp. 944–946 (2008)
 • Huijuan Yin, Yingxin Li, Zhaohui Zou, Wentao Qiao, Xue Yao, Yang Su, and Hongyan Guo

 • Chinese Optics Letters, Vol. 6, Iss. 12, pp. 947–949 (2008)
 • Zhaohui Zou, Ping Gao, Huijuan Yin, and Yingxin Li

 • Chinese Optics Letters, Vol. 6, Iss. 12, pp. 950–952 (2008)
 • Xuan Yang and Jihong Pei
Click for help

Browse Journals / Lookup Meetings

Browse by Journal and Year


   


Lookup Conference Papers

Close Browse Journals / Lookup Meetings