OSA's Digital Library

Chinese Optics Letters

Chinese Optics Letters

| PUBLISHED MONTHLY BY CHINESE LASER PRESS AND DISTRIBUTED BY OSA

 • Vol. 6, Iss. 7 — Jul. 1, 2008
 • pp: 469–546
Click for help

Articles Sorted by Page Range

 • Chinese Optics Letters, Vol. 6, Iss. 7, pp. 469–471 (2008)
 • Qifang Li and Ye Kuang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 6, Iss. 7, pp. 472–475 (2008)
 • Jianjun Li, Xiaobing Zheng, Yunjun Lu, Peng Zou, and Wei Zhang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 6, Iss. 7, pp. 476–478 (2008)
 • Yingji He, Jinping Tian, Guosheng Zhou, Wenrui Xue, Yan Xiao, and Hezhou Wang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 6, Iss. 7, pp. 479–482 (2008)
 • Yongqing Lei, Jue Wei, Xiaofeng Xu, and Yajuan Li

 • Chinese Optics Letters, Vol. 6, Iss. 7, pp. 483–486 (2008)
 • Xue Feng and Xiaoming Liu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 6, Iss. 7, pp. 487–490 (2008)
 • Xueyi Ye, Zhiwei He, and Zhijing Zhao

 • Chinese Optics Letters, Vol. 6, Iss. 7, pp. 491–494 (2008)
 • Jianxin Pang, Rong Zhang, Hui Zhang, Xuan Huang, and Zhengkai Liu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 6, Iss. 7, pp. 495–498 (2008)
 • Lijun Jiang, Yongxing Luo, Jun Zhao, and Tiange Zhuang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 6, Iss. 7, pp. 499–501 (2008)
 • Wenhai Zou, Haisong Xu, Bing Han, and Dusik Park

 • Chinese Optics Letters, Vol. 6, Iss. 7, pp. 502–504 (2008)
 • Chunyu Yu, Benkang Chang, and Dianxiu Wei

 • Chinese Optics Letters, Vol. 6, Iss. 7, pp. 505–509 (2008)
 • Lili Ai, Feng Yuan, and Zhenliang Ding

 • Chinese Optics Letters, Vol. 6, Iss. 7, pp. 510–512 (2008)
 • Jiapeng Wang, Shurong Wang, and Guanyu Lin

 • Chinese Optics Letters, Vol. 6, Iss. 7, pp. 513–516 (2008)
 • Qing Li and Youqing Wang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 6, Iss. 7, pp. 517–519 (2008)
 • Ning Jiang, Wei Pan, Bin Luo, Weili Zhang, and Di Zheng

 • Chinese Optics Letters, Vol. 6, Iss. 7, pp. 520–522 (2008)
 • Baoquan Yao, Xiaoming Duan, Yufeng Li, Liangliang Zheng, Yuezhu Wang, Guangjun Zhao, and Jun Xu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 6, Iss. 7, pp. 523–525 (2008)
 • Pu Zhou, Zilun Chen, Xiaolin Wang, Xiao Li, Zejin Liu, Xiaojun Xu, Jing Hou, and Zongfu Jiang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 6, Iss. 7, pp. 526–529 (2008)
 • Jichun Zhu, Yanhui Zhang, Liangping Wu, Zugeng Wang, and Zhenrong Sun

 • Chinese Optics Letters, Vol. 6, Iss. 7, pp. 530–532 (2008)
 • Jiangang Wang, Guiying Wang, and Zhizhan Xu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 6, Iss. 7, pp. 533–535 (2008)
 • Shanliang Liu and Hongjun Zheng

 • Chinese Optics Letters, Vol. 6, Iss. 7, pp. 536–540 (2008)
 • Jitendra Nath Roy, Goutam Kumar Maity, Dilip Kumar Gayen, and Tanay Chattopadhyay

 • Chinese Optics Letters, Vol. 6, Iss. 7, pp. 541–543 (2008)
 • Fuqi Si, Pinhua Xie, Cheng Liu, Jianguo Liu, Yujun Zhang, Ke Dou, and Wenqing Liu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 6, Iss. 7, pp. 544–546 (2008)
 • Xiaoyong Fu, Kui Yi, Jianda Shao, and Zhengxiu Fan
Click for help

Browse Journals / Lookup Meetings

Browse by Journal and Year


   


Lookup Conference Papers

Close Browse Journals / Lookup Meetings