OSA's Digital Library

Chinese Optics Letters

Chinese Optics Letters

| PUBLISHED MONTHLY BY CHINESE LASER PRESS AND DISTRIBUTED BY OSA

 • Vol. 6, Iss. 8 — Aug. 10, 2008
 • pp: 622–549
Click for help

Articles Sorted by Page Range

 • Chinese Optics Letters, Vol. 6, Iss. 8, pp. 547–549 (2008)
 • Ruizhong Rao

 • Chinese Optics Letters, Vol. 6, Iss. 8, pp. 550–552 (2008)
 • Junming Gao, Qingjiang Chang, Tao Wang, and Yikai Su

 • Chinese Optics Letters, Vol. 6, Iss. 8, pp. 553–557 (2008)
 • Xuan Luo, Yaohui Jin, Qingji Zeng, Weiqiang Sun, Wei Guo, and Weisheng Hu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 6, Iss. 8, pp. 558–560 (2008)
 • Qin Luo, Zheng Tian, and Zhixiang Zhao

 • Chinese Optics Letters, Vol. 6, Iss. 8, pp. 561–563 (2008)
 • Xiaoxia Zhao, Yongjun Xie, and Wei Zhao

 • Chinese Optics Letters, Vol. 6, Iss. 8, pp. 564–567 (2008)
 • Zhe Li, Zhenliang Ding, and Feng Yuan

 • Chinese Optics Letters, Vol. 6, Iss. 8, pp. 568–571 (2008)
 • Kun Yang, Aijun Zeng, Xiangzhao Wang, Hua Wang, and Feng Tang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 6, Iss. 8, pp. 572–574 (2008)
 • Jianjun Chen, Zhaofeng Li, Zhongchao Fan, and Fuhua Yang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 6, Iss. 8, pp. 575–577 (2008)
 • Yingmao Xie and Zhengdong Liu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 6, Iss. 8, pp. 578–579 (2008)
 • Nan Xiao, Zongfu Jiang, Weihong Hua, and Shengfu Yuan

 • Chinese Optics Letters, Vol. 6, Iss. 8, pp. 580–582 (2008)
 • Ping Yan, Shupeng Yin, and Mali Gong

 • Chinese Optics Letters, Vol. 6, Iss. 8, pp. 583–585 (2008)
 • Yulong Tang, Yong Yang, and Jianqiu Xu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 6, Iss. 8, pp. 586–587 (2008)
 • Ailin Guo, Qingwei Yang, Fuling Zhang, Meizhi Sun, Xinglong Xie, Jun Kang, Qi Gao, Meirong Li, and Jianqiang Zhu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 6, Iss. 8, pp. 588–590 (2008)
 • Fei Huang, Xue Feng, and Xiaoming Liu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 6, Iss. 8, pp. 591–593 (2008)
 • Xiaoming Duan, Baoquan Yao, Yunjun Zhang, Chengwei Song, Youlun Ju, and Yuezhu Wang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 6, Iss. 8, pp. 594–596 (2008)
 • Chunting Wu, Youlun Ju, Yufeng Li, Zhenguo Wang, and Yuezhu Wang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 6, Iss. 8, pp. 597–599 (2008)
 • Yongxing Jin and Zhongxing Shao

 • Chinese Optics Letters, Vol. 6, Iss. 8, pp. 600–602 (2008)
 • Qingbao Song, Cheng Wen, Yan Zhang, Guangfu Wang, and Anpei Ye

 • Chinese Optics Letters, Vol. 6, Iss. 8, pp. 603–606 (2008)
 • Jiangang Wang and Rainer Koning

 • Chinese Optics Letters, Vol. 6, Iss. 8, pp. 607–610 (2008)
 • Xia Tan, Yanling Yang, Dianmin Tong, and Xijun Fan

 • Chinese Optics Letters, Vol. 6, Iss. 8, pp. 611–614 (2008)
 • Hong Li and D. N. Wang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 6, Iss. 8, pp. 615–618 (2008)
 • Junqin Zhang, Yintang Yang, Lifei Lou, and Yan Zhao

 • Chinese Optics Letters, Vol. 6, Iss. 8, pp. 619–621 (2008)
 • Zehua Han, Changhe Zhou, and Enwen Dai

 • Chinese Optics Letters, Vol. 6, Iss. 8, pp. 622–624 (2008)
 • Jun Shi, Shali Xiao, Hongjian Wang, Xianbin Huang, Libing Yang, and Shenye Liu
Click for help

Browse Journals / Lookup Meetings

Browse by Journal and Year


   


Lookup Conference Papers

Close Browse Journals / Lookup Meetings