OSA's Digital Library

Chinese Optics Letters

Chinese Optics Letters

| PUBLISHED MONTHLY BY CHINESE LASER PRESS AND DISTRIBUTED BY OSA

 • Vol. 7, Iss. 10 — Oct. 1, 2009
 • pp: 879–970
Click for help

Articles Sorted by Page Range

 • Chinese Optics Letters, Vol. 7, Iss. 10, pp. 879–881 (2009)
 • Kazuaki Sakoda, Takashi Kuroda, Naoki Ikeda, Takaaki Mano, Yoshimasa Sugimoto, Tetsuyuki Ochiai, Keiji Kuroda, Shunsuke Ohkouchi, Nobuyuki Koguchi, and Kiyoshi Asakawa

 • Chinese Optics Letters, Vol. 7, Iss. 10, pp. 882–885 (2009)
 • Y. Yao, T. Ochiai, T. Mano, T. Kuroda, T. Noda, N. Koguchi, and K. Sakoda

 • Chinese Optics Letters, Vol. 7, Iss. 10, pp. 886–890 (2009)
 • Hongju Guo, Lichun Wang, Yueping Niu, Shiqi Jin, and Shangqing Gong

 • Chinese Optics Letters, Vol. 7, Iss. 10, pp. 891–893 (2009)
 • Xia Fu, Dongxian Zhang, and Haijun Zhang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 7, Iss. 10, pp. 894–897 (2009)
 • Jing Yang, Hong Wang, Zhuyuan Wang, Xuebin Tan, Chunyuan Song, Ruohu Zhang, Jin Li, and Yiping Cui

 • Chinese Optics Letters, Vol. 7, Iss. 10, pp. 898–900 (2009)
 • Cuiping Yao, Xiaochao Qu, and Zhenxi Zhang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 7, Iss. 10, pp. 901–903 (2009)
 • X. H. Zeng, J. Plain, S. Jradi, P. Renaud Goud, R. Deturche, P. Royer, and R. Bachelot

 • Chinese Optics Letters, Vol. 7, Iss. 10, pp. 904–908 (2009)
 • Ki Young Kim

 • Chinese Optics Letters, Vol. 7, Iss. 10, pp. 909–911 (2009)
 • Jie Yan, Yonghua Lu, Pei Wang, Chun Gu, Rongsheng Zheng, Yong Chen, Hai Ming, and Qiwen Zhan

 • Chinese Optics Letters, Vol. 7, Iss. 10, pp. 912–914 (2009)
 • Hongmei Liu, Xinping Zhang, Jingjuan Li, and Jiaoyang Song

 • Chinese Optics Letters, Vol. 7, Iss. 10, pp. 915–917 (2009)
 • Ailun Zhao, Ming Fu, Yinglei Tao, Lier Deng, Dawei He, and Yongsheng Wang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 7, Iss. 10, pp. 918–920 (2009)
 • Hongwei Liu, Qiang Kan, Chunxia Wang, Feng Yu, Xingsheng Xu, and Hongda Chen

 • Chinese Optics Letters, Vol. 7, Iss. 10, pp. 921–923 (2009)
 • Weimin Sun, Xiaoqi Liu, Quan Chai, Jianzhong Zhang, Fenghua Fu, Yu Jiang, and Tim A. Birks

 • Chinese Optics Letters, Vol. 7, Iss. 10, pp. 924–925 (2009)
 • Mengxia Zhu, Zhiping Zhou, and Dingshan Gao

 • Chinese Optics Letters, Vol. 7, Iss. 10, pp. 926–930 (2009)
 • Dehua Wang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 7, Iss. 10, pp. 931–933 (2009)
 • Xin Wang, Lei Liu, and Zhenmin Tang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 7, Iss. 10, pp. 934–937 (2009)
 • Jing Ma, Yunsong Li, Chengke Wu, and Dong Chen

 • Chinese Optics Letters, Vol. 7, Iss. 10, pp. 938–940 (2009)
 • Zhehai Zhou, Qiaofeng Tan, and Guofan Jin

 • Chinese Optics Letters, Vol. 7, Iss. 10, pp. 941–944 (2009)
 • Tong Wu, Zhihua Ding, Kai Wang, and Chuan Wang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 7, Iss. 10, pp. 945–948 (2009)
 • Wei Wang, Shenghai Zhang, Xingzhong Qian, and Yanbin Wang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 7, Iss. 10, pp. 949–952 (2009)
 • Zhengle Mao, Lingling Qiao, Fei He, Yang Liao, Chen Wang, and Ya Cheng

 • Chinese Optics Letters, Vol. 7, Iss. 10, pp. 953–955 (2009)
 • Linhua Xu, Hua Shen, Xiangyin Li, and Rihong Zhu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 7, Iss. 10, pp. 956–959 (2009)
 • Fanming Meng, Ling Cao, Xueping Song, and Zhaoqi Sun

 • Chinese Optics Letters, Vol. 7, Iss. 10, pp. 960–963 (2009)
 • Shan Jiang, Lei Dong, Ruikang Zhang, and Shizhong Xie

 • Chinese Optics Letters, Vol. 7, Iss. 10, pp. 964–966 (2009)
 • Zhaoqi Sun, Lei Xiao, Ling Cao, Xueping Song, and Daming Sun

 • Chinese Optics Letters, Vol. 7, Iss. 10, pp. 967–970 (2009)
 • Xiudi Xiao, Guoping Dong, Hongbo He, Hongji Qi, Zhengxiu Fan, and Jianda Shao
Click for help

Browse Journals / Lookup Meetings

Browse by Journal and Year


   


Lookup Conference Papers

Close Browse Journals / Lookup Meetings