OSA's Digital Library

Chinese Optics Letters

Chinese Optics Letters

| PUBLISHED MONTHLY BY CHINESE LASER PRESS AND DISTRIBUTED BY OSA

 • Vol. 7, Iss. 11 — Nov. 1, 2009
 • pp: 971–1064
Click for help

Articles Sorted by Page Range

 • Chinese Optics Letters, Vol. 7, Iss. 11, pp. 971–974 (2009)
 • Guiyin Zhang and Yidong Jin

 • Chinese Optics Letters, Vol. 7, Iss. 11, pp. 975–977 (2009)
 • Qiaofeng Tan, Yan Zhang, and Guofan Jin

 • Chinese Optics Letters, Vol. 7, Iss. 11, pp. 978–982 (2009)
 • Yiqiang Hua, Yueming Lu, Tong Zhao, Yuefeng Ji, and Baoquan Rao

 • Chinese Optics Letters, Vol. 7, Iss. 11, pp. 983–985 (2009)
 • Xin Liu, Yuefeng Ji, Lin Bai, Hongxiang Wang, and Yongmei Sun

 • Chinese Optics Letters, Vol. 7, Iss. 11, pp. 986–989 (2009)
 • Yingji He, Li Luo, Weiling Zhu, and Hezhou Wang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 7, Iss. 11, pp. 990–992 (2009)
 • Shiguang Wang, Hongwei Chen, Minghua Chen, and Shizhong Xie

 • Chinese Optics Letters, Vol. 7, Iss. 11, pp. 993–995 (2009)
 • Xiangqiao Mao, Fengping Yan, Yongjun Fu, Lin Wang, Jian Peng, Lisong Liu, and Shuisheng Jian

 • Chinese Optics Letters, Vol. 7, Iss. 11, pp. 996–1000 (2009)
 • Chengcai Leng, Zheng Tian, Jing Li, and Mingtao Ding

 • Chinese Optics Letters, Vol. 7, Iss. 11, pp. 1001–1003 (2009)
 • Xiaoping Ouyang, Xiaoyan Li, Yanli Zhang, Zhaoyang Li, Guang Xu, Tao Wang, Baoqiang Zhu, and Jianqiang Zhu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 7, Iss. 11, pp. 1004–1006 (2009)
 • Xuan Huang, Rong Zhang, and Jianxin Pang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 7, Iss. 11, pp. 1007–1009 (2009)
 • Shanshan Wang, Qiudong Zhu, Weirui Zhao, Lin Li, and Genrui Cao

 • Chinese Optics Letters, Vol. 7, Iss. 11, pp. 1010–1011 (2009)
 • Xin Fu, Hongming Zhang, Meng Yan, and Minyu Yao

 • Chinese Optics Letters, Vol. 7, Iss. 11, pp. 1012–1014 (2009)
 • Hongcheng Dong, Xiao Li, Chaoyang Wei, Hongbo He, Yuanan Zhao, Jianda Shao, and Zhengxiu Fan

 • Chinese Optics Letters, Vol. 7, Iss. 11, pp. 1015–1017 (2009)
 • Yuxian Shi, Sumei Wang, Qinan Li, Jing Zhang, Dongxiang Zhang, Baohua Feng, Zhiguo Zhang, and Shiwen Zhang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 7, Iss. 11, pp. 1018–1021 (2009)
 • Bing Lei and Ying Feng

 • Chinese Optics Letters, Vol. 7, Iss. 11, pp. 1022–1023 (2009)
 • Yanlong Shen, Chun Gu, Lixin Xu, Anting Wang, Hai Ming, Yang Liu, and Xiaobing Wang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 7, Iss. 11, pp. 1024–1027 (2009)
 • Yongji Yu, Guangyong Jin, Chao Wang, Xinyu Chen, Jiaxi Guo, and Yibo Wang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 7, Iss. 11, pp. 1028–1030 (2009)
 • Jinping He, Xiaoyan Liang, Lihe Zheng, Liangbi Su, Jun Xu, and Zhizhan Xu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 7, Iss. 11, pp. 1031–1034 (2009)
 • Lihua Huang, Youbao Zhang, Chengke Xie, Jianfeng Qu, Huijie Huang, and Xiangzhao Wang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 7, Iss. 11, pp. 1035–1037 (2009)
 • Meng Wang, Lixia Yi, Liyan Zhang, Guonian Wang, Lili Hu, and Junjie Zhang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 7, Iss. 11, pp. 1038–1040 (2009)
 • Linzhong Xia, Hong Su, and Shuangchen Ruan

 • Chinese Optics Letters, Vol. 7, Iss. 11, pp. 1041–1044 (2009)
 • Jingtao Zhou, Huajun Shen, Huihui Zhang, and Xinyu Liu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 7, Iss. 11, pp. 1045–1047 (2009)
 • Yongsheng Xiao, Jianjiang Zhou, Shujing Li, Lizhen Huang, Dingshan Gao, and Huaming Wu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 7, Iss. 11, pp. 1048–1050 (2009)
 • Xiaosong Lu, Qunfeng Chen, Baosen Shi, and Guangcan Guo

 • Chinese Optics Letters, Vol. 7, Iss. 11, pp. 1051–1054 (2009)
 • Zhishen Liu, Zhigang Li, Bingyi Liu, and Rongzhong Li

 • Chinese Optics Letters, Vol. 7, Iss. 11, pp. 1055–1057 (2009)
 • Shangyuan Feng, Weiwei Chen, Wei Huang, Min Cheng, Juqiang Lin, Yongzeng Li, and Rong Chen

 • Chinese Optics Letters, Vol. 7, Iss. 11, pp. 1058–1060 (2009)
 • Jun Wang, Guoqing Chen, Tuo Zhu, Shumei Gao, Bailin Wei, and Linna Bi

 • Chinese Optics Letters, Vol. 7, Iss. 11, pp. 1061–1064 (2009)
 • Chunxian Tao, Yuanan Zhao, Hongbo He, Dawei Li, Jianda Shao, and Zhengxiu Fan
Click for help

Browse Journals / Lookup Meetings

Browse by Journal and Year


   


Lookup Conference Papers

Close Browse Journals / Lookup Meetings