OSA's Digital Library

Chinese Optics Letters

Chinese Optics Letters

| PUBLISHED MONTHLY BY CHINESE LASER PRESS AND DISTRIBUTED BY OSA

 • Vol. 7, Iss. 7 — Jul. 1, 2009
 • pp: 549–658
Click for help

Articles Sorted by Page Range

 • Chinese Optics Letters, Vol. 7, Iss. 7, pp. 549–552 (2009)
 • Chao Hang and Guoxiang Huang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 7, Iss. 7, pp. 553–555 (2009)
 • Xiaoqi Li, Jingqiu Liang, Degui Sun, Wei Li, and Zhongzhu Liang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 7, Iss. 7, pp. 556–559 (2009)
 • Fuxiang Qin, Honggang Li, Wande Fan, and and Qiuqin Sheng

 • Chinese Optics Letters, Vol. 7, Iss. 7, pp. 560–563 (2009)
 • Lei Zhang, Xue Feng, Wei Zhang, and Xiaoming Liu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 7, Iss. 7, pp. 564–567 (2009)
 • Lin Wu, Dechao Zhang, Fan Zhang, Zhangyuan Chen, and Anshi Xu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 7, Iss. 7, pp. 568–571 (2009)
 • Xiulin Wang, Wencai Huang, Huiying Xu, and Zhiping Cai

 • Chinese Optics Letters, Vol. 7, Iss. 7, pp. 572–575 (2009)
 • Wenyu Wu, Dong Yin, Rong Zhang, Yan Liu, and Jia Pan

 • Chinese Optics Letters, Vol. 7, Iss. 7, pp. 576–579 (2009)
 • Fanglin Wang, Erqi Liu, Jie Yang, Shengyang Yu, and Yue Zhou

 • Chinese Optics Letters, Vol. 7, Iss. 7, pp. 580–584 (2009)
 • Shaomin Zhu and Jianming Liu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 7, Iss. 7, pp. 585–589 (2009)
 • Chunsuo Xin, Jingmin Dai, and Xiaowa He

 • Chinese Optics Letters, Vol. 7, Iss. 7, pp. 590–592 (2009)
 • Baiping Lei, Fan Wu, and Chenbo Zhou

 • Chinese Optics Letters, Vol. 7, Iss. 7, pp. 593–597 (2009)
 • Fahua Shen, Hyunki Cha, Jihui Dong, Dukhyeon Kim, Dongsong Sun, and Sung Ok Kwon

 • Chinese Optics Letters, Vol. 7, Iss. 7, pp. 598–600 (2009)
 • Zhixuan Xia, Huaxiang Yi, Yao Chen, and Zhiping Zhou

 • Chinese Optics Letters, Vol. 7, Iss. 7, pp. 601–604 (2009)
 • Gang Dai, Yanbei Chen, Jian Lu, Zhonghua Shen, and Xiaowu Ni

 • Chinese Optics Letters, Vol. 7, Iss. 7, pp. 605–607 (2009)
 • Wei Zhang, Xue Feng, Fei Huang, and Xiaoming Liu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 7, Iss. 7, pp. 608–610 (2009)
 • Zongfu Hu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 7, Iss. 7, pp. 611–613 (2009)
 • Cunxiao Gao, Shaolan Zhu, Wei Zhao, Zongying Cao, and Zhi Yang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 7, Iss. 7, pp. 614–616 (2009)
 • Ludong Jin, Yan Wu, Jie Tian, Heyu Huang, and Xiaochao Qu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 7, Iss. 7, pp. 617–620 (2009)
 • Liang Jia, Fan Zhang, Ming Li, Yuliang Liu, and Zhangyuan Chen

 • Chinese Optics Letters, Vol. 7, Iss. 7, pp. 621–623 (2009)
 • Chengming Li, Yong Zhou, Nan Zong, Zuyan Xu, Xiaoyang Wang, and Yong Zhu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 7, Iss. 7, pp. 624–626 (2009)
 • Ashish Pal and Sourangshu Mukhopadhyay

 • Chinese Optics Letters, Vol. 7, Iss. 7, pp. 627–631 (2009)
 • Hongyu Li, Wei Zhang, and Guoyu Yu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 7, Iss. 7, pp. 632–639 (2009)
 • H. L. Saadon, M. A. Rahma, Ali F. Marhoon, N. Thofanous, and M. Aillerie

 • Chinese Optics Letters, Vol. 7, Iss. 7, pp. 640–642 (2009)
 • Yuanyuan Li, Jintao Bai, Li Li, Yanpeng Zhang, and Xun Hou

 • Chinese Optics Letters, Vol. 7, Iss. 7, pp. 643–645 (2009)
 • Ping Ma, Feng Pan, Songlin Chen, Zhen Wang, Jianping Hu, Qinghua Zhang, and Jianda Shao

 • Chinese Optics Letters, Vol. 7, Iss. 7, pp. 646–649 (2009)
 • Han Shen, Hui Wang, Jie Liu, Yong Shen, Jinwang Huang, and Liangnian Ji

 • Chinese Optics Letters, Vol. 7, Iss. 7, pp. 650–652 (2009)
 • Weifeng Jin, Ming Zhou, Changlong Liu, Hui Wang, Huixia Liu, and Naifei Ren

 • Chinese Optics Letters, Vol. 7, Iss. 7, pp. 653–655 (2009)
 • Tengfei Wu, Changhe Zhou, Enwen Dai, and Jin Xie

 • Chinese Optics Letters, Vol. 7, Iss. 7, pp. 656–658 (2009)
 • Bo L, Taorong Gong, Ming Chen, Muguang Wang, Tangjun Li, Genxiang Chen, and Shuisheng Jian
Click for help

Browse Journals / Lookup Meetings

Browse by Journal and Year


   


Lookup Conference Papers

Close Browse Journals / Lookup Meetings