OSA's Digital Library

Chinese Optics Letters

Chinese Optics Letters

| PUBLISHED MONTHLY BY CHINESE LASER PRESS AND DISTRIBUTED BY OSA

 • Vol. 7, Iss. 8 — Aug. 1, 2009
 • pp: 659–752
Click for help

Articles Sorted by Page Range

 • Chinese Optics Letters, Vol. 7, Iss. 8, pp. 659–662 (2009)
 • Hongju Guo, Lichun Wang, Yueping Niu, Shiqi Jin, and Shangqing Gong

 • Chinese Optics Letters, Vol. 7, Iss. 8, pp. 663–666 (2009)
 • Xinqiang Wang, Chuanlu Yang, Tao Su, Fengjuan Bai, and Meishan Wang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 7, Iss. 8, pp. 667–670 (2009)
 • I. Abdulhalim

 • Chinese Optics Letters, Vol. 7, Iss. 8, pp. 671–674 (2009)
 • Shuang Chen, Ying Feng, and Ling Wang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 7, Iss. 8, pp. 675–678 (2009)
 • Yong Zhu, Hao Mei, Tao Zhu, Jie Zhang, and Shizhuo Yin

 • Chinese Optics Letters, Vol. 7, Iss. 8, pp. 679–682 (2009)
 • Wei Li, Yaojun Qiao, Qingsheng Han, and Huan Zhang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 7, Iss. 8, pp. 683–685 (2009)
 • Ming Chen, Taorong Gong, Muguang Wang, Tangjun Li, and Shuisheng Jian

 • Chinese Optics Letters, Vol. 7, Iss. 8, pp. 686–689 (2009)
 • Yuannan Xu, Liping Liu, Yuan Zhao, Chenfei Jin, and Xiudong Sun

 • Chinese Optics Letters, Vol. 7, Iss. 8, pp. 690–693 (2009)
 • Yingxin Wang, Ziran Zhao, Zhiqiang Chen, Li Zhang, and Kejun Kang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 7, Iss. 8, pp. 694–698 (2009)
 • Lihong Ma, Dongxian Zhang, Chao Liu, and Haijun Zhang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 7, Iss. 8, pp. 699–702 (2009)
 • Yue Liu, Wei Zhang, Xue Feng, and Xiaoming Liu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 7, Iss. 8, pp. 703–705 (2009)
 • Xiaodong Yang, Qinjun Peng, Yong Bo, Aicong Geng, and Zuyan Xu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 7, Iss. 8, pp. 706–708 (2009)
 • Weiwei Wang, Jie Liu, Fei Chen, Lei Li, and Yonggang Wang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 7, Iss. 8, pp. 709–711 (2009)
 • Lifeng Hou, Gang Zhong, Yingjie Zhao, Yongzhuang Yang, Yuxia Wang, Yongqin Hao, Yuan Feng, Xiaoguang Jiang, and Haorui Xie

 • Chinese Optics Letters, Vol. 7, Iss. 8, pp. 712–714 (2009)
 • Xiujiang Huang, Baoling Guo, Wenkui Yang, Guanghui Chen, Xinxian Gong, Yong Kong, Dong Li, Xin Li, Zhan Sui, Mingzhong Li, and Jianjun Wang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 7, Iss. 8, pp. 715–717 (2009)
 • Jin Xie, Changhe Zhou, Wei Wang, and Tengfei Wu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 7, Iss. 8, pp. 718–719 (2009)
 • Zhiqing Lü, Kun Zhao, Hao Liu, Na Zhou, Hui Zhao, Lei Gao, Songqing Zhao, and Aijun Wang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 7, Iss. 8, pp. 720–723 (2009)
 • Vidal F. Canales, Pedro J. Valle, Jose E. Oti, and Manuel P. Cagigal

 • Chinese Optics Letters, Vol. 7, Iss. 8, pp. 724–727 (2009)
 • Xiang Wang, Jijun He, Xiangtao Pei, Peng Shao, Jiaru Chu, and Wenhao Huang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 7, Iss. 8, pp. 728–731 (2009)
 • Leihong Zhang, Yan Yang, Wenbing Xia, Xiaolei Zhu, Weibiao Chen, and Yutian Lu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 7, Iss. 8, pp. 732–733 (2009)
 • Jianhua Shang, Yan He, Dan Liu, Huaguo Zang, and Weibiao Chen

 • Chinese Optics Letters, Vol. 7, Iss. 8, pp. 734–737 (2009)
 • Jian Qi, Baoliang Liu, Yuntao Li, Dianyong Wu, and Weiyue Tang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 7, Iss. 8, pp. 738–740 (2009)
 • Min Dai, Zhong Zhang, Jingtao Zhu, Xiaoqiang Wang, Jing Xu, Xiuhua Fu, Liang Bai, Qiushi Huang, Zhanshan Wang, and Lingyan Chen

 • Chinese Optics Letters, Vol. 7, Iss. 8, pp. 741–743 (2009)
 • Lin Li, Guojun Liu, Zhanguo Li, Mei Li, Xiaohua Wang, Yi Qu, and Baoxue Bo

 • Chinese Optics Letters, Vol. 7, Iss. 8, pp. 744–747 (2009)
 • Lingjin Fu, Haisong Xu, M. Ronnier Luo, Guihua Cui, and Wei Ji

 • Chinese Optics Letters, Vol. 7, Iss. 8, pp. 748–752 (2009)
 • Weijun Han, Junsheng Shi, Ping He, and Lijun Yun
Click for help

Browse Journals / Lookup Meetings

Browse by Journal and Year


   


Lookup Conference Papers

Close Browse Journals / Lookup Meetings