OSA's Digital Library

Chinese Optics Letters

Chinese Optics Letters

| PUBLISHED MONTHLY BY CHINESE LASER PRESS AND DISTRIBUTED BY OSA

 • Vol. 8, Iss. 1 — Jan. 1, 2010
 • pp: 1–125
Click for help

Articles Sorted by Page Range

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 1, pp. 1–3 (2010)
 • Yuerong Qi, Hong Gao, and and Shougang Zhang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 1, pp. 4–6 (2010)
 • Feng Tu, Deming Liu, Jie Luo, Xinwei Qian, Chen Yang, and Tao Deng

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 1, pp. 7–10 (2010)
 • Qinfeng Xu, Qing Ye, Zhengqing Pan, Zujie Fang, Haiwen Cai, and Ronghui Qu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 1, pp. 14–17 (2010)
 • Fenfen Dai, Yonghao Xu, and Xianfeng Chen

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 1, pp. 18–21 (2010)
 • Wei Li, Baiquan Tang, Xinzheng Zhang, Feng Gao, Longchang Liu, Qiang Wu, Leiting Pan, Cibo Lou, Shangyu Guo, Romano A. Rupp, and Jingjun Xu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 1, pp. 22–23 (2010)
 • Qionghua Wang, Yuhong Tao, Wuxiang Zhao, and Dahai Li

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 1, pp. 24–28 (2010)
 • He Deng, Jianguo Liu, and Zhong Chen

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 1, pp. 29–32 (2010)
 • Seongah Chin and Chung-Yeon Lee

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 1, pp. 33–37 (2010)
 • Haihua Cui, Wenhe Liao, Xiaosheng Cheng, Ning Dai, and Tianran Yuan

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 1, pp. 38–40 (2010)
 • Wei Jia, Bin Zhou, Xun Li, Lu Chai, Ruobing Zhang, and Chingyue Wang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 1, pp. 41–44 (2010)
 • Xiaofeng Liu, Dawei Li, Yuan'an Zhao, Xiao Li, Xiulan Ling, and Jianda Shao

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 1, pp. 45–47 (2010)
 • Kun Gao, Lixin Xu, Rui Zheng, Guoliang Chen, Huan Zheng, and Hai Ming

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 1, pp. 48–51 (2010)
 • Xinyan Fan, Jingjiao Liu, Jinsheng Liu, and Jingli Wu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 1, pp. 52–54 (2010)
 • Zhengqing Pan, Haiwen Cai, Li Meng, Jianxin Geng, Qing Ye, Zujie Fang, and Ronghui Qu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 1, pp. 55–58 (2010)
 • Peng Wang, Xu Xiao, Zimiao Zhang, and Changku Sun

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 1, pp. 59–62 (2010)
 • Jinghe Yuan

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 1, pp. 63–65 (2010)
 • Haiyan Peng, Kun Zhang, Lianhan Zhang, Yin Hang, Jianqiu Xu, Yulong Tang, Yan Cheng, Jing Xiong, Chengchun Zhao, Guangzhu Chen, and Xiaoming He

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 1, pp. 66–69 (2010)
 • Chenxia Li, Shiqing Xu, Renguang Ye, Shilong Zhao, Degang Deng, and Songlin Zhuang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 1, pp. 70–73 (2010)
 • Tiefeng Xu, Feifei Chen, Shixun Dai, Qiuhua Nie, Xiang Shen, and Xunsi Wang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 1, pp. 74–77 (2010)
 • Tingyu Liu, Feinan Yan, Jun Chen, and Liping Liang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 1, pp. 78–81 (2010)
 • Meng Wang, Guonian Wang, Lixia Yi, Shunguang Li, Lili Hu, and Junjie Zhang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 1, pp. 82–85 (2010)
 • Daifa Wang, Xin Liu, Yanping Chen, and Jing Bai

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 1, pp. 86–88 (2010)
 • Buhong Li, Huiyun Lin, Defu Chen, Min Wang, and Shusen Xie

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 1, pp. 89–92 (2010)
 • Jie Feng, Wencheng Xu, Weici Liua, and Songhao Liu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 1, pp. 93–98 (2010)
 • Peide Zhao, Yong Zhang, Wenxia Bao, Zhongya Zhang, Dayun Wang, Ming Liu, and Zhidong Zhang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 1, pp. 99–102 (2010)
 • Kai Tong, Fei Wu, and Zhibin Wang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 1, pp. 103–106 (2010)
 • Xueyong Zhang, Jianguo Ma, Rongsheng Lu, Yibao Li, Zhen Tang, and Guohong Liu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 1, pp. 107–110 (2010)
 • Luming Zhao and Qida Zhao

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 1, pp. 111–114 (2010)
 • Jianqi Shen, Haitao Yu, and Jindeng Lu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 1, pp. 115–118 (2010)
 • Chunfang Wang, Jing Cheng, and Shensheng Han

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 1, pp. 119–122 (2010)
 • Ming Fang, Dafei Hu, and Jianda Shao

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 1, pp. 123–125 (2010)
 • Yi Xu, Yuxin Leng, Lihuang Lin, Wenyao Wang, Yansui Huang, Ruxin Li, and Zhizhan Xu
Click for help

Browse Journals / Lookup Meetings

Browse by Journal and Year


   


Lookup Conference Papers

Close Browse Journals / Lookup Meetings