OSA's Digital Library

Chinese Optics Letters

Chinese Optics Letters

| PUBLISHED MONTHLY BY CHINESE LASER PRESS AND DISTRIBUTED BY OSA

 • Vol. 8, Iss. 10 — Oct. 1, 2010
 • pp: 926–1018
Click for help

Articles Sorted by Page Range

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 10, pp. 926–930 (2010)
 • James A. Levitt, Marina K. Kuimova, Gokhan Yahioglu, Pei-Hua Chung, Klaus Suhling, and David Phillips

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 10, pp. 931–933 (2010)
 • Tatyana Buryakina, Pin-Tzu Su, Vladimir Gukassyan, Wan-Jr Syu, and Fu-Jen Kao

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 10, pp. 934–936 (2010)
 • Heng Li, Yonghong Shao, Yan Wang, Junle Qu, and Hanben Niu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 10, pp. 937–939 (2010)
 • Yanzhou Zhou, Qingruo Wang, Jingsong He, and Lerong Lin

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 10, pp. 940–943 (2010)
 • Danni Chen, Gaixia Xu, Bahi Ahmed Ali, Ken-Tye Yong, Cuihong Zhou, Xiaomei Wang, Junle Qu, Paras N. Prasad, and Hanben Niu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 10, pp. 944–946 (2010)
 • Yonghong Shao, Heng Li, Qiao Wen, Yan Wang, Junle Qu, and Hanben Niu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 10, pp. 947–949 (2010)
 • Huaina Yu, Tongsheng Chen, and Junle Qu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 10, pp. 950–952 (2010)
 • Min Chen, Yingying Lu, Tongsheng Chen, and Junle Qu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 10, pp. 953–956 (2010)
 • Yan Li, Zhichao Fan, Jin Guo, Guangda Liu, Xiaoying Tan, Cheng Wang, Zhengqin Gu, and Xunbin Wei

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 10, pp. 957–959 (2010)
 • Q. L. Chen, H. P. Ho, K. L. Cheung, S. K. Kong, Y. K. Suen, Y. W. Kwan, and C. K. Wong

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 10, pp. 960–963 (2010)
 • Baiheng Ma, Baoli Yao, Shaohui Yan, Fei Peng, Junwei Min, Ming Lei, and Tong Ye

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 10, pp. 964–965 (2010)
 • Dayong Gu, Weidong Xie, Zhen Li, Weiping Lu, Yuanguo Zhou, and Minghui Ji

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 10, pp. 966–968 (2010)
 • Changhui Rao, Lei Zhu, Xuejun Rao, Chunlin Guan, Donghong Chen, Jun Lin, and Zizhong Liu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 10, pp. 969–971 (2010)
 • Baodong Zhang, Shiqiao Qin, and Xingshu Wang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 10, pp. 972–975 (2010)
 • Min Zhu, Shilin Xiao, Wei Guo, Weisheng Hu, and Benoit Geller

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 10, pp. 976–978 (2010)
 • Yong Feng, He Wen, Hanyi Zhang, and Xiaoping Zheng

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 10, pp. 979–982 (2010)
 • Jia Ye, Lianshan Yan, Anlin Yi, Wei Pan, Bin Luo, Zhen Guo, and X. Steve Yao

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 10, pp. 983–985 (2010)
 • Xiurong Ma and Ying Zhu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 10, pp. 986–988 (2010)
 • Weiguo Chen, Shuqin Lou, Liwen Wang, and Shuisheng Jian

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 10, pp. 989–992 (2010)
 • Hongwei Yi, Hui Zhao, Yingcai Li, and Desheng Wen

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 10, pp. 993–995 (2010)
 • Dong Hou, Peng Li, Peng Xi, Jianye Zhao, and Zhigang Zhang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 10, pp. 996–999 (2010)
 • Baoquan Yao, Yi Tian, Wei Wang, Gang Li, and Yuezhu Wang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 10, pp. 1000–1003 (2010)
 • Jian Liu, Jian Lu, Xiaowu Ni, Gang Dai, and Liang Zhang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 10, pp. 1004–1007 (2010)
 • Xiapaketi Wushouer, Haijuan Yu, Ping Yan, and Mali Gong

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 10, pp. 1008–1009 (2010)
 • Xiaoming Lu, Xiaoyan Liang, Yuxin Leng, Wenyao Wang, Cheng Wang, Dingjun Yin, Haihe Lu, Ruxin Li, and Zhizhan Xu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 10, pp. 1010–1014 (2010)
 • Jinchao Feng, Kebin Jia, Chenghu Qin, Shouping Zhu, Xin Yang, and Jie Tian

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 10, pp. 1015–1018 (2010)
 • Yule Xiong, Anpei Ye, Cheng Wen, and Yong Zhang
Click for help

Browse Journals / Lookup Meetings

Browse by Journal and Year


   


Lookup Conference Papers

Close Browse Journals / Lookup Meetings