OSA's Digital Library

Chinese Optics Letters

Chinese Optics Letters

| PUBLISHED MONTHLY BY CHINESE LASER PRESS AND DISTRIBUTED BY OSA

 • Vol. 8, Iss. 11 — Nov. 1, 2010
 • pp: 1019–1112
Click for help

Articles Sorted by Page Range

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 11, pp. 1019–1021 (2010)
 • Kai Wei, Xuejun Zhang, Hao Xian, Wenli Ma, Ang Zhang, Luchun Zhou, Chunlin Guan, Mei Li, Donghong Chen, Shanqiu Chen, Zhou Liao, Changhui Rao, and Yudong Zhang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 11, pp. 1022–1024 (2010)
 • Jerry Barretto and Clark Kendrick Go

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 11, pp. 1024–1027 (2010)
 • Zizheng Cao, Jianjun Yu, Qi Tang, Guanjun Zeng, and Lin Chen

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 11, pp. 1028–1031 (2010)
 • Liang Fang, Jianlin Zhao, and Xuetao Gan

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 11, pp. 1032–1036 (2010)
 • Jianfeng Dong and Jie Li

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 11, pp. 1037–1039 (2010)
 • Tianliang Wang, Hongwei Chen, Shizhong Xie, Bouchaib Hraimel, Luo Ma, and Xiupu Zhang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 11, pp. 1040–1042 (2010)
 • Cheng Hong, Cheng Zhang, Jun Duan, Weiwei Hu, Anshi Xu, and Zhangyuan Chen

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 11, pp. 1043–1046 (2010)
 • Huifeng Bai, Yueming Lu, and Yuefeng Ji

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 11, pp. 1047–1049 (2010)
 • Aihong Wang, Qionghua Wang, Yuhong Tao, and Dahai Li

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 11, pp. 1050–1052 (2010)
 • Jing Li, Long Xue, Muhua Liu, Xiao Wang, and Chunsheng Luo

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 11, pp. 1053–1056 (2010)
 • Fuling Zhang, Xiaoping Ouyang, Meizhi Sun, Qunyu Bi, Xinglong Xie, and Zunqi Lin

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 11, pp. 1057–1060 (2010)
 • Jianqiang Gu, Zhen Tian, Qirong Xing, Changlei Wang, Yanfeng Li, Feng Liu, Lu Chai, and Chingyue Wang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 11, pp. 1061–1063 (2010)
 • Xingbin Wei, Yuefeng Peng, Weimin Wang, and Xingwu Chen

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 11, pp. 1064–1066 (2010)
 • Yulei Wang, Zhiwei Lv, Qi Guo, Peng Wu, Zhenxing Zheng, and Weiming He

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 11, pp. 1067–1070 (2010)
 • Chao Xu and Jianfeng Dong

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 11, pp. 1071–1074 (2010)
 • Qishu Fang, Hongbing Chen, Fang Xu, Sujing Wang, Zhe Liang, and Chengyong Jiang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 11, pp. 1075–1078 (2010)
 • Jianwei Fu, Xiaoquan Yang, Guotao Quan, and Hui Gong

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 11, pp. 1079–1081 (2010)
 • Jiangang Wang, Qing Xiao, Ying Zheng, Jie Yang, and Shaoqun Zeng

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 11, pp. 1082–1084 (2010)
 • Jun Chang, Meifang Zou, Ruirui Wang, Shulong Feng, and M. M. Talha

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 11, pp. 1085–1089 (2010)
 • Lingjiang Kong, Ying Zhu, Yan Song, and Jianyu Yang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 11, pp. 1090–1094 (2010)
 • Guoxin He and Lihong Zheng

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 11, pp. 1095–1097 (2010)
 • Guoqing Yang, Xi Chen, Jin Wang, and Mingsheng Zhan

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 11, pp. 1098–1101 (2010)
 • Bo Tao, Xisheng Ye, Zhiyun Hu, Lirong Zhang, and Jingru Liu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 11, pp. 1102–1105 (2010)
 • Hongfei Jiao, Tao Ding, Xinbin Cheng, Bin Ma, Pengfei He, and Yonggang Wu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 11, pp. 1106–1109 (2010)
 • Jinyi Guo, Haisong Xu, and M. Ronnier Luo

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 11, pp. 1110–1111 (2010)
 • Lifeng Li

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 11, pp. 1112–1112 (2010)
 • Zhehai Zhou
Click for help

Browse Journals / Lookup Meetings

Browse by Journal and Year


   


Lookup Conference Papers

Close Browse Journals / Lookup Meetings