OSA's Digital Library

Chinese Optics Letters

Chinese Optics Letters

| PUBLISHED MONTHLY BY CHINESE LASER PRESS AND DISTRIBUTED BY OSA

 • Vol. 8, Iss. 12 — Dec. 10, 2010
 • pp: 1113–1206
Click for help

Articles Sorted by Page Range

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 12, pp. 1113–1116 (2010)
 • Junqi Bai, Qian Chen, Weixian Qian, and Xianya Wang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 12, pp. 1117–1119 (2010)
 • Huajun Zhao and Dairong Yuan

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 12, pp. 1120–1123 (2010)
 • Zichun Le, Zhijun Zhu, Minglei Fu, and Jun Chen

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 12, pp. 1124–1126 (2010)
 • Wei Chen and Zhou Meng

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 12, pp. 1127–1130 (2010)
 • Pengcheng Wen, Xiangjun Wang, and Hong Wei

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 12, pp. 1131–1134 (2010)
 • Shengnan He, Ying Liu, Keqiang Qiu, Hongjun Zhou, Tonglin Huo, and Shaojun Fu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 12, pp. 1135–1138 (2010)
 • Xingwu Long and Jie Yuan

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 12, pp. 1139–1141 (2010)
 • Yunqiao Wu, Zhanduo Qiao, Mingjiang Zhang, Zhuoqun Jin, and Lingzhen Yang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 12, pp. 1142–1143 (2010)
 • Hua Shu, Sizu Fu, Xiuguang Huang, Guo Jia, Huazhen Zhou, Jiang Wu, Junjian Ye, and Yuan Gu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 12, pp. 1144–1146 (2010)
 • Yuanbin Wang, Baoshan Wang, Yong Bo, Jialin Xu, Song Song, Qinjun Peng, Zuyan Xu, Wenbin Liu, Yubai Pan, and Jinghe Liu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 12, pp. 1147–1149 (2010)
 • Senlin Yan

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 12, pp. 1150–1151 (2010)
 • Min Zhu, Shilin Xiao, Meihua Bi, He Chen, and Weisheng Hu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 12, pp. 1152–1155 (2010)
 • Runping Jia and Yingqiang Zhang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 12, pp. 1156–1159 (2010)
 • Xin Liu, Fei Liu, Daifa Wang, and Jing Bai

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 12, pp. 1160–1162 (2010)
 • Bing Wang, Xiuqing Wu, and Jianfa Qian

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 12, pp. 1163–1166 (2010)
 • Quan Sun, Kelly He, and Edmond Cretu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 12, pp. 1167–1170 (2010)
 • Jihong Zheng, Guoqiang Sun, Ken Wen, Tingting Wang, Songlin Zhuang, Yanjun Liu, and Stuart Yin

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 12, pp. 1171–1174 (2010)
 • Wenjiang Ye, Hongyu Xing, Zhi Ren, Zhidong Zhang, Yubao Sun, and Guoying Chen

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 12, pp. 1175–1177 (2010)
 • Huaxin Zhu, Jinsong Gao, Jingli Zhao, Tongtong Wang, Xiaoguo Feng, Fengchao Liang, Yansong Wang, and Xin Chen

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 12, pp. 1178–1181 (2010)
 • Zhehai Zhou, Qiaofeng Tan, and Guofan Jin

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 12, pp. 1182–1186 (2010)
 • Jupeng Ding, Zhitong Huang, and Yuefeng Ji

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 12, pp. 1187–1190 (2010)
 • Zhenqing Zhang, Zhengdong Liu, Shuncai Zhao, and Jun Zheng

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 12, pp. 1191–1194 (2010)
 • Qinghong Liao, Guangyu Fang, Yueyuan Wang, M. A. Ahmad, and Shutian Liu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 12, pp. 1195–1198 (2010)
 • Xiubo Ma and Enbang Li

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 12, pp. 1199–1202 (2010)
 • Keyong Chen, Xue Feng, and Yidong Huang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 12, pp. 1203–1206 (2010)
 • Yi Zhang, Xin Jia, Pingxin Xiong, and Tianqing Jia
Click for help

Browse Journals / Lookup Meetings

Browse by Journal and Year


   


Lookup Conference Papers

Close Browse Journals / Lookup Meetings