OSA's Digital Library

Chinese Optics Letters

Chinese Optics Letters

| PUBLISHED MONTHLY BY CHINESE LASER PRESS AND DISTRIBUTED BY OSA

 • Vol. 8, Iss. 2 — Feb. 1, 2010
 • pp: 127–252
Click for help

Articles Sorted by Page Range

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 2, pp. 127–129 (2010)
 • Xiaomei Lu, Yuesong Jiang, Xuguo Zhang, Bo Zhou, and Jun Ou

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 2, pp. 130–133 (2010)
 • Kaifa Cao, Bo Zhao, Xin Fang, Shaolin Wang, Min Wang, and Shunxing Hu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 2, pp. 134–137 (2010)
 • Yunfeng Ma, Zhongwei Fan, Jisi Qiu, Chengyong Feng, Tianzhuo Zhao, and Weiran Lin

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 2, pp. 138–141 (2010)
 • Jing Li, Tigang Ning, Li Pei, and Chunhui Qi

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 2, pp. 142–145 (2010)
 • Lianxing Hou, Yueming Lu, Junhua Wang, Yuefeng Ji, and Yiqiang Hua

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 2, pp. 146–150 (2010)
 • Yan Chen, Weiqi Jin, Lingxue Wang, and Xia Wang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 2, pp. 151–154 (2010)
 • Zongju Peng, Mei Yu, Gangyi Jiang, Feng Shao, Yun Zhang, and You Yang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 2, pp. 155–158 (2010)
 • Xiaorui Wang, Honggang Bai, and Jianqi Zhang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 2, pp. 159–161 (2010)
 • Qinxiao Liu, Tingyu Zhao, Yanping Chen, Wenzi Zhang, and Feihong Yu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 2, pp. 162–166 (2010)
 • Yuntao He, Yuesong Jiang, Yuedong Zhang, and Guoli Fan

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 2, pp. 167–169 (2010)
 • Jae-Ho Han, Xuan Liu, Jin U. Kang, and Chul Gyu Song

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 2, pp. 170–172 (2010)
 • Yuxuan Ren, Jianguang Wu, Mincheng Zhong, and Yinmei Li

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 2, pp. 173–176 (2010)
 • Chenxi Li, Huijuan Zhao, Qiuyin Wang, and Kexin Xu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 2, pp. 177–180 (2010)
 • Shaoqing Wang and Xiangzhao Wang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 2, pp. 181–183 (2010)
 • Zhimeng Wei, Xingwu Long, and Kaiyong Yang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 2, pp. 184–186 (2010)
 • Xia Liu, Songtao Du, Jun Zhou, Jingxing Dong, Yunrong Wei, Zhijun Yuan, Wei Wang, Zhouping Su, and Qihong Lou

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 2, pp. 187–189 (2010)
 • Yanfei Lv, Jing Xia, Junguang Wang, Anfeng Zhang, Xihe Zhang, Lin Bao, Hui Quan, and Xiaodong Yin

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 2, pp. 190–193 (2010)
 • Suya Feng, Fei Luan, Shunguang Li, Li Chen, Biao Wang, Wei Chen, Lili Hu, Y. Guyot, and G. Boulon

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 2, pp. 194–196 (2010)
 • Changjun Zhu, Junfang He, Xuejun Zhai, Bing Xue, and Chonghui Zhang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 2, pp. 197–198 (2010)
 • Chunlei Yu, Dongbing He, Guonian Wang, Junjie Zhang, and Lili Hu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 2, pp. 199–201 (2010)
 • Dunhua Cao, Guangjun Zhao, Qin Dong, Jianyu Chen, Yan Cheng, Yuchong Ding, and Jun Zou

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 2, pp. 202–205 (2010)
 • Minghui Chen, Zhihua Ding, Lei Xu, Tong Wu, Chuan Wang, Guohua Shi, and Yudong Zhang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 2, pp. 206–209 (2010)
 • Yiwen Ma, Feng Gao, Pingqiao Ruan, Fang Yang, and Huijuan Zhao

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 2, pp. 210–212 (2010)
 • Yanli Zhang, Xiaoyan Li, Yan Zhang, Pingping Sun, and Jianqiang Zhu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 2, pp. 213–216 (2010)
 • Pu Xu, Eleanor Kable, Colin J. R. Sheppard, and Guy Cox

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 2, pp. 217–220 (2010)
 • Fuling Zhang, Yanhai Wang, Meizhi Sun, Qunyu Bi, Xinglong Xie, and Zunqi Lin

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 2, pp. 221–223 (2010)
 • Baicheng Li, Dawei Zhang, Yuanshen Huang, Zhengji Ni, and Songlin Zhuang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 2, pp. 224–227 (2010)
 • Fengguang Luo and Liangjia Zong

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 2, pp. 228–230 (2010)
 • Jiangming Lin, Lanwen Ouyang, Bin Zhang, and Zhirong Zhong

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 2, pp. 231–235 (2010)
 • Feng Han and Yunjie Xia

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 2, pp. 236–240 (2010)
 • Yan Zhang, Xingming Wang, Dan Fei, Na Zhao, Tingting Zhao, Haifeng Zhu, and Lisheng Ding

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 2, pp. 241–243 (2010)
 • Haiyuan Li, Huai Xiong, and Yongxing Tang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 2, pp. 244–247 (2010)
 • Junjie Xu, Han Xu, Hui Xiong, Ya Cheng, Zhizhan Xu, Weiwei Liu, and See Leang Chin

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 2, pp. 248–252 (2010)
 • Huan Zheng, Anting Wang, Lixin Xu, Kun Gao, and Hai Ming
Click for help

Browse Journals / Lookup Meetings

Browse by Journal and Year


   


Lookup Conference Papers

Close Browse Journals / Lookup Meetings