OSA's Digital Library

Chinese Optics Letters

Chinese Optics Letters

| PUBLISHED MONTHLY BY CHINESE LASER PRESS AND DISTRIBUTED BY OSA

 • Vol. 8, Iss. 4 — Apr. 1, 2010
 • pp: 345–438
Click for help

Articles Sorted by Page Range

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 4, pp. 345–347 (2010)
 • Dongying Zhang, Weining Yi, Jin Hong, Lili Du, Wei Fang, and Yanli Qiao

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 4, pp. 348–350 (2010)
 • Haixia Chen, Dezhi Xiong, Pengjun Wang, and Jing Zhang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 4, pp. 351–353 (2010)
 • Dezhi Xiong, Pengjun Wang, Haixia Chen, and Jing Zhang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 4, pp. 354–356 (2010)
 • Qinfeng Xu, Qing Ye, Ronghui Qu, and Zujie Fang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 4, pp. 357–360 (2010)
 • Xuebin Tan, Zhuyuan Wang, Hong Wang, Jing Yang, Jin Li, Chunyuan Song, Ruohu Zhang, and Yiping Cui

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 4, pp. 361–364 (2010)
 • Feifei Zhao, Baosheng Zhao, Xiaofeng Sai, Xinghua Zhang, Yonglin Wei, and Wei Zou

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 4, pp. 365–367 (2010)
 • Wei Chen, Keyan Wang, and Zhou Meng

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 4, pp. 368–371 (2010)
 • Yanqing Ding, Anbang Wang, Mingjiang Zhang, Hucheng He, Xiaochun Li, and Yuncai Wang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 4, pp. 372–376 (2010)
 • Lianxing Hou, Yueming Lu, Junhua Wang, and Yuefeng Ji

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 4, pp. 377–380 (2010)
 • Lin Cheng, He Wen, Xiaoping Zheng, Hanyi Zhang, and Yili Guo

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 4, pp. 381–383 (2010)
 • Weiyu Yu and Jing Tian

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 4, pp. 384–387 (2010)
 • Bin Liu, Weijie Liu, and Jiaxiong Peng

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 4, pp. 388–391 (2010)
 • Wenhai Zou, Haisong Xu, and Weige Lv

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 4, pp. 392–394 (2010)
 • Tao Hu, Yong Zhao, Xing Li, Jingjing Chen, and Zhiwei Lv

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 4, pp. 395–397 (2010)
 • Yu Rao, Shusheng Zang, and Chaoyi Wan

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 4, pp. 398–400 (2010)
 • Qing Ji, Xiurong Ma, Jing Sun, Hao Zhang, and Ying Yao

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 4, pp. 401–403 (2010)
 • Peng Zhang, Yanrong Song, Xinping Zhang, Jinrong Tian, and Zhigang Zhang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 4, pp. 404–406 (2010)
 • Baoyin Zhao, Kailang Duan, Wei Zhao, Cheng Li, and Yishan Wang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 4, pp. 407–410 (2010)
 • Xiaofeng Liu, Dawei Li, Yuan'an Zhao, Xiao Li, Xiulan Ling, and Jianda Shao

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 4, pp. 411–413 (2010)
 • Liang Miao, Duluo Zuo, Zhixian Jiu, Zuhai Cheng, Chunchao Qi, and Junzhu Wu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 4, pp. 414–417 (2010)
 • Hao Teng, Shengming Zhou, Hui Lin, Tingting Jia, Xiaorui Hou, and Jun Wang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 4, pp. 418–420 (2010)
 • Huiqing Zhong, Zude Zhang, Zhouyi Guo, Huajiang Wei, Hongqin Yang, Yonghong He, Shusen Xie, and Songhao Liu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 4, pp. 421–424 (2010)
 • Yue Yang, Wenliang Chen, Zhenzhi Shi, and Kexin Xu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 4, pp. 425–427 (2010)
 • Hong Su, Hang Zhou, Shixing Wang, Qiongzhou Chen, Huawei Liang, and Shuangchen Ruan

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 4, pp. 428–430 (2010)
 • Hongxia Li, Jiyang Fan, Fufang Su, Fuquan Wu, and Shining Zhu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 4, pp. 431–434 (2010)
 • Tingting Tang, Fushen Chen, and Bao Sun

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 4, pp. 435–438 (2010)
 • Jing Mao, Weidong Shen, Yi Yin, Yueguang Zhang, and Xu Liu
Click for help

Browse Journals / Lookup Meetings

Browse by Journal and Year


   


Lookup Conference Papers

Close Browse Journals / Lookup Meetings