OSA's Digital Library

Chinese Optics Letters

Chinese Optics Letters

| PUBLISHED MONTHLY BY CHINESE LASER PRESS AND DISTRIBUTED BY OSA

 • Vol. 8, Iss. 6 — Jun. 1, 2010
 • pp: 533–626
Click for help

Articles Sorted by Page Range

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 6, pp. 533–536 (2010)
 • Wei Gong, Jinye Zhang, Feiyue Mao, and Jun Li

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 6, pp. 537–540 (2010)
 • Chao Liu, Yong Yao, Yunxu Sun, and Xinhui Zhao

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 6, pp. 541–545 (2010)
 • Peitao Zhao, Yinchao Zhang, Wei Li, Shunxing Hu, Kaifa Cao, Shaolin Wang, and Huanling Hu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 6, pp. 546–548 (2010)
 • Xufeng Huang, Yang Bu, and Xiangzhao Wang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 6, pp. 549–552 (2010)
 • Chunyan Shi, Rong Wei, Zichao Zhou, Desheng Lv, Tang Li, and Yuzhu Wang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 6, pp. 553–556 (2010)
 • Dehua Wang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 6, pp. 557–559 (2010)
 • Tianyu Sun, Yunxia Jin, Jianda Shao, and Zhengxiu Fan

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 6, pp. 560–563 (2010)
 • Xufeng Kou, Guillaume Vienne, and Guanghui Wang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 6, pp. 564–568 (2010)
 • Hao Ruan and Chaoqin Gan

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 6, pp. 569–572 (2010)
 • Baolin Du, Lin Li, and Yifan Huang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 6, pp. 573–576 (2010)
 • Qi Zeng, Liu Liu, and Jianxun Li

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 6, pp. 577–579 (2010)
 • Qiang Li, Yan'an Zeng, Xiaojun Peng, and Kuntao Yang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 6, pp. 580–583 (2010)
 • Jun Luo, Li Sun, Kesong Wu, Weimin Chen, and Li Fu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 6, pp. 584–587 (2010)
 • Xiaolei Wang, Pei Wang, Chunchong Chen, Junxue Chen, Yonghua Lu, Hai Ming, and Qiwen Zhan

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 6, pp. 588–590 (2010)
 • Junyi Li, Junming An, Yuanda Wu, Jianguang Li, Hongjie Wang, and Xiongwei Hu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 6, pp. 591–594 (2010)
 • Jianlei Wang, Liang Yin, Xiangchun Shi, Xiuhua Ma, Lei Li, and Xiaolei Zhu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 6, pp. 595–597 (2010)
 • Changling Yan, Guoguang Lu, and Li Qin

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 6, pp. 598–600 (2010)
 • Xiao Li, Xiaofeng Liu, Yuan'an Zhao, Jianda Shao, and Zhengxiu Fan

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 6, pp. 601–605 (2010)
 • Tao Jin, Hongzhi Jia, Wenmei Hou, Ryo Yamamoto, Norihiro Nagai, Yusaku Fujii, Koichi Maru, Naoya Ohta, and Kazuhito Shimada

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 6, pp. 606–608 (2010)
 • Rihong Li, Bin Tang, Youyu Fan, Jintai Fan, and Long Zhang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 6, pp. 609–611 (2010)
 • Xiaoquan Yang, Xin Cai, Konstantin Maslov, Lihong Wang, and Qingming Luo

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 6, pp. 612–614 (2010)
 • Shunxing Tang, Xiaoping Ouyang, Lailin Ji, Chong Liu, Yanli Zhang, Xiaoyan Li, Kuixi Huang, Baoqiang Zhu, Jianqiang Zhu, and Zunqi Lin

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 6, pp. 615–617 (2010)
 • Xiao Li, Yuan'an Zhao, Xiaofeng Liu, Jianda Shao, and Zhengxiu Fan

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 6, pp. 618–620 (2010)
 • Xiaoyi Lv, Junwei Hou, Mei Xiang, Zhenhong Jia, and Furu Zhong

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 6, pp. 621–623 (2010)
 • Ning Wang, Jianda Shao, Kui Yi, and Chaoyang Wei

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 6, pp. 624–626 (2010)
 • Meiping Zhu, Kui Yi, Weili Zhang, Zhengxiu Fan, Hongbo He, and Jianda Shao
Click for help

Browse Journals / Lookup Meetings

Browse by Journal and Year


   


Lookup Conference Papers

Close Browse Journals / Lookup Meetings

Announcements

More News