OSA's Digital Library

Chinese Optics Letters

Chinese Optics Letters

| PUBLISHED MONTHLY BY CHINESE LASER PRESS AND DISTRIBUTED BY OSA

 • Vol. 8, Iss. 8 — Aug. 1, 2010
 • pp: 721–814
Click for help

Articles Sorted by Page Range

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 8, pp. 721–725 (2010)
 • Tingwei Cui, Jie Zhang, Junwu Tang, Yi Ma, and Song Qing

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 8, pp. 726–731 (2010)
 • Lei Tang, Zhifeng Shu, Jihui Dong, Guocheng Wang, Yongtao Wang, Wenjing Xu, Dongdong Hu, Tingdi Chen, Xiankang Dou, Dongsong Sun, and Hyunki Cha

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 8, pp. 732–734 (2010)
 • Zongming Tao, Qingze Zhang, Ke'e Yuan, Decheng Wu, Kaifa Cao, Shunxing Hu, and Huanling Hu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 8, pp. 735–737 (2010)
 • Desheng Lv, Bin Wang, Tang Li, and Liang Liu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 8, pp. 738–740 (2010)
 • Haobin Zheng, Yanlan He, Jichun Tan, Daoyi Ding, Yixing Liu, Xiaoyan Yu, Guangwei Zheng, Xiao Wang, and Xiaodong Wang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 8, pp. 741–744 (2010)
 • Nan Jia, Tangjun Li, Kangping Zhong, Muguang Wang, Ming Chen, Dan Lu, Wanjing Peng, and Jianfeng Chi

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 8, pp. 745–748 (2010)
 • He Chen, Shilin Xiao, Min Zhu, Jie Shi, and Meihua Bi

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 8, pp. 749–752 (2010)
 • Hongliang Ren, Yali Qin, Kai Liu, Zhefu Wu, Weisheng Hu, Chun Jiang, and Yaohui Jin

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 8, pp. 753–756 (2010)
 • Zhijian Qu, Yuefeng Ji, Lin Bai, Yongmei Sun, and Jia Fu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 8, pp. 757–760 (2010)
 • Xi Xiao, Haihua Xu, Liang Zhou, Zhiyong Li, Yuntao Li, Yude Yu, and Jinzhong Yu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 8, pp. 761–763 (2010)
 • Cuilian Liu, Zhixiang Tang, Huiming Dong, Dongmo Song, Zhaoming Luo, Xiaohui Ling, and Shiming Cao

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 8, pp. 764–767 (2010)
 • Xing Chen, Wenguang Liu, and Zongfu Jiang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 8, pp. 768–770 (2010)
 • Panzheng Zhang, Wei Fan, Xiaochao Wang, and Zunqi Lin

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 8, pp. 771–772 (2010)
 • Jing Chen, Rongqing Tan, Jin Wu, Yuantian Lu, Cheng Xu, and Yufeng Zhu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 8, pp. 773–775 (2010)
 • Yuan Feng, Lifeng Hou, Yongqin Hao, Changling Yan, Yingjie Zhao, Yuxia Wang, and Jingchang Zhong

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 8, pp. 776–779 (2010)
 • Hongxiang Sun, Baiqiang Xu, Guidong Xu, and Chenguang Xu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 8, pp. 780–783 (2010)
 • Xinyang Huang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 8, pp. 784–786 (2010)
 • Shulian Wu, Hui Li, and Xiaoman Zhang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 8, pp. 787–790 (2010)
 • Pingqiao Ruan, Feng Gao, Fang Yang, and Huijuan Zhao

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 8, pp. 791–794 (2010)
 • Keya Zhou, Zhongyi Guo, and Shutian Liu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 8, pp. 795–799 (2010)
 • Xiang'an Yan, Liqiang Wang, Baoyin Yin, and Jianping Song

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 8, pp. 800–803 (2010)
 • Meng Zheng, Qibo Feng, Zhan Gao, Shuangyun Shao, and Keqing Ding

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 8, pp. 804–806 (2010)
 • Lixia Xi, Xiaoguang Zhang, Xianfeng Tang, Xuan Weng, and Feng Tian

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 8, pp. 807–810 (2010)
 • Ji Xu, Chen Cheng, Zhu Zheng, Jing Chen, Qiang Bai, Cong Liu, and Huitian Wang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 8, pp. 811–814 (2010)
 • Hongjun Su and Yehua Sheng
Click for help

Browse Journals / Lookup Meetings

Browse by Journal and Year


   


Lookup Conference Papers

Close Browse Journals / Lookup Meetings