OSA's Digital Library

Chinese Optics Letters

Chinese Optics Letters

| PUBLISHED MONTHLY BY CHINESE LASER PRESS AND DISTRIBUTED BY OSA

 • Vol. 9, Iss. 1 — Jan. 10, 2011
 • pp: 010200–013102
Click for help

Articles Sorted by Page Range

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 1, pp. 010201– (2011)
 • Zhuanxian Xiong, Yun Long, Huixing Xiao, Xi Zhang, Lingxiang He, and Baolong Lv

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 1, pp. 010202– (2011)
 • Lihua Bai, Yuheng Liu, Tingting Cui, Yan Wang, Dongmei Deng, and Huifang Zhang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 1, pp. 010203– (2011)
 • Lihua Bai, Tingting Cui, Yuheng Liu, Yan Wang, Dongmei Deng, and Jihui Tao

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 1, pp. 010204– (2011)
 • Zhenghe Zhu and Yongjian Tang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 1, pp. 010401– (2011)
 • Xiaoqing Du, Benkang Chang, Yunsheng Qian, and Pin Gao

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 1, pp. 010402– (2011)
 • Peng Zhou, Changjun Liao, Zhengjun Wei, Chunfei Li, and Shuqiong Yuan

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 1, pp. 010601– (2011)
 • Baojian Wu, Chongzhen Li, Kun Qiu, and Liwei Cheng

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 1, pp. 010602– (2011)
 • Yanfei Xing and Caiyun Lou

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 1, pp. 010603– (2011)
 • Hang Ye, Hongwei Chen, Chao Tang, Minghua Chen, and Shizhong Xie

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 1, pp. 011001– (2011)
 • Weidong Yan, Zheng Tian, Lulu Pan, and Jinhuan Wen

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 1, pp. 011002– (2011)
 • Xiaoyong Bian, Tianxu Zhang, and Xiaolong Zhang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 1, pp. 011003– (2011)
 • Kun Tan and Peijun Du

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 1, pp. 011101– (2011)
 • Yihui Yuan, Junju Zhang, Benkang Chang, Hui Xu, and Yiyong Han

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 1, pp. 011201– (2011)
 • Chen-Tai Tan, Yuan-Sheng Chan, Zhen-Chin Lin, and Ming-Hung Chiu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 1, pp. 011301– (2011)
 • Hong Wu, Liyong Jiang, Haipeng Li, Wei Jia, Gaige Zheng, Haixia Qiang, and Xiangyin Li

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 1, pp. 011401– (2011)
 • Hongyan Huang and Youqing Wang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 1, pp. 011402– (2011)
 • Jiannong Chen, Yongjiang Yu, and Feifei Wang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 1, pp. 011601– (2011)
 • Jing Wen, Chunying Zuo, and Cheng Zhong

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 1, pp. 011602– (2011)
 • Huiyong Deng, Qiwei Wang, Ping Ren, Jie Wu, Junchao Tao, Xin Chen, and Ning Dai

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 1, pp. 011901– (2011)
 • Hui Lu, Candong Liu, Shitong Zhao, and Peng Liu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 1, pp. 012301– (2011)
 • Xionggui Tang, Jinkun Liao, Heping Li, Lin Zhang, Rongguo Lu, and Yongzhi Liu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 1, pp. 012801– (2011)
 • Xiaofeng Jin, Jianfeng Sun, Yi Yan, Yu Zhou, and Liren Liu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 1, pp. 013101– (2011)
 • Suyong Wu, Xingwu Long, Kaiyong Yang, and Yun Huang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 1, pp. 013102– (2011)
 • Cheng Xu, Yulong Zhao, Yinghuai Qiang, Yabo Zhu, Litong Guo, and Jianda Shao
Click for help

Browse Journals / Lookup Meetings

Browse by Journal and Year


   


Lookup Conference Papers

Close Browse Journals / Lookup Meetings