OSA's Digital Library

Chinese Optics Letters

Chinese Optics Letters

| PUBLISHED MONTHLY BY CHINESE LASER PRESS AND DISTRIBUTED BY OSA

 • Editor: Zhizhan Xu
 • Vol. 9, Iss. 11 — Nov. 1, 2011
 • pp: 110002–112701

Topics in this Issue

 
 • Fiber Optics and Optical Communications
 • Integrated Optics
 • Lasers and Laser Optics
 • Metamaterials, plasmon polaritons, and waveguides in terahertz region
 • Quantum Optics
 • Sources and mechanisms of terahertz radiation
 • Spectroscopy, imaging, and sensing using terahertz radiation
Click for help

Sort By: Topics | Page Range

Special Issue on Terahertz Technologies and Applications

Sources and mechanisms of terahertz radiation

 • Chinese Optics Letters Vol. 9, Iss. 11, pp. 110003– (2011)
 • Sushil Kumar

 • Chinese Optics Letters Vol. 9, Iss. 11, pp. 110004– (2011)
 • Yujie J. Ding, Pu Zhao, Srinivasa Ragam, Da Li, and Ioulia B. Zotova

 • Chinese Optics Letters Vol. 9, Iss. 11, pp. 110005– (2011)
 • Feng Liu, Xiaokun Hu, Jiang Li, Changlei Wang, Yi Li, Yanfeng Li, Youjian Song, Bowen Liu, Minglie Hu, Lu Chai, Qirong Xing, Chingyue Wang, and Weili Zhang

Spectroscopy, imaging, and sensing using terahertz radiation

 • Chinese Optics Letters Vol. 9, Iss. 11, pp. 110006– (2011)
 • Qingli Zhou and Xicheng Zhang

 • Chinese Optics Letters Vol. 9, Iss. 11, pp. 110007– (2011)
 • Yiming Zhu and Songlin Zhuang

 • Chinese Optics Letters Vol. 9, Iss. 11, pp. 110008– (2011)
 • Wenhui Fan

 • Chinese Optics Letters Vol. 9, Iss. 11, pp. 110009– (2011)
 • Seongsin M. Kim, William Baughman, David S. Wilbert, Lee Butler, Michael Bolus, Soner Balci, and Patrick Kung

 • Chinese Optics Letters Vol. 9, Iss. 11, pp. 110010– (2011)
 • Lu Tian, Kun Zhao, Qingli Zhou, Yulei Shi, Dongmei Zhao, Cunlin Zhang, and Songqing Zhao

 • Chinese Optics Letters Vol. 9, Iss. 11, pp. 110011– (2011)
 • Huali Wang and Qiang Wang

Metamaterials, plasmon polaritons, and waveguides in terahertz region

 • Chinese Optics Letters Vol. 9, Iss. 11, pp. 110012– (2011)
 • Xueqian Zhang, Quan Li, Wei Cao, Weisheng Yue, Jianqiang Gu, Zhen Tian, Jiaguang Han, and Weili Zhang

 • Chinese Optics Letters Vol. 9, Iss. 11, pp. 110013– (2011)
 • P. Tannouri, M. Peccianti, P. L. Lavertu, F. Vidal, and R. Morandotti

 • Chinese Optics Letters Vol. 9, Iss. 11, pp. 110014– (2011)
 • Yichen Zhang, Audrey Berrier, and Jaime Gomez Rivas

 • Chinese Optics Letters Vol. 9, Iss. 11, pp. 110015– (2011)
 • Qiujiao Du, Jinsong Liu, and Hongwu Yang

REGULAR PAPERS

Fiber Optics and Optical Communications

 • Chinese Optics Letters Vol. 9, Iss. 11, pp. 110601– (2011)
 • Xueliang Zhang, Zhou Meng, and Zhengliang Hu

 • Chinese Optics Letters Vol. 9, Iss. 11, pp. 110602– (2011)
 • Yaqin Zhao, Danli Xu, and Xin Zhong

Integrated Optics

 • Chinese Optics Letters Vol. 9, Iss. 11, pp. 111301– (2011)
 • Wei Wang, Yongqing Huang, Xiaofeng Duan, Qiang Yan, Xiaomin Ren, Shiwei Cai, Jingwei Guo, and Hui Huang

Lasers and Laser Optics

 • Chinese Optics Letters Vol. 9, Iss. 11, pp. 111401– (2011)
 • Xinghua Lu, Jiangfeng Wang, Xiang Li, Youen Jiang, Wei Fan, and Xuechun Li

 • Chinese Optics Letters Vol. 9, Iss. 11, pp. 111402– (2011)
 • Nan Zong, Fangqin Li, Lin Han, Qinjun Peng, Dafu Cui, Zuyan Xu, Haohai Yu, Huaijin Zhang, and Jiyang Wang

 • Chinese Optics Letters Vol. 9, Iss. 11, pp. 111403– (2011)
 • Jianlei Wang, Zhenhua Zhang, Xiaojin Cheng, Lei Li, Xiangchun Shi, Xiaolei Zhu, and Weibiao Chen

 • Chinese Optics Letters Vol. 9, Iss. 11, pp. 111404– (2011)
 • Xiaolin Dong, Hu Xiao, Shanhui Xu, Zhiyong Pan, Yanxing Ma, Xiaolin Wang, Pu Zhou, and Zhongmin Yang

Quantum Optics

 • Chinese Optics Letters Vol. 9, Iss. 11, pp. 112701– (2011)
 • Li Deng, Yueping Niu, and Shangqing Gong
Click for help

Sort By: Topics | Page Range

Browse Journals / Lookup Meetings

Browse by Journal and Year


   


Lookup Conference Papers

Close Browse Journals / Lookup Meetings