OSA's Digital Library

Chinese Optics Letters

Chinese Optics Letters

| PUBLISHED MONTHLY BY CHINESE LASER PRESS AND DISTRIBUTED BY OSA

 • Vol. 9, Iss. 3 — Mar. 10, 2011
 • pp: 30101–33201
Click for help

Articles Sorted by Page Range

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 3, pp. 030101– (2011)
 • Wei Wei, Xiaohui Zhang, Jionghui Rao, and Wenbo Wang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 3, pp. 030501– (2011)
 • Guangwei Zheng, Benjian Shen, Jichun Tan, Yanlan He, and Xiao Wang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 3, pp. 030601– (2011)
 • Shuguang Li, Lei Zhang, Bo Fu, Yi Zheng, Ying Han, and Xingtao Zhao

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 3, pp. 030602– (2011)
 • Xuejun Liu, Yaojun Qiao, and Yuefeng Ji

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 3, pp. 030603– (2011)
 • Lilin Yi, Weisheng Hu, Hao He, Yi Dong, Yaohui Jin, and Weiqiang Sun

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 3, pp. 030604– (2011)
 • Hong Li and Dongning Wang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 3, pp. 030901– (2011)
 • Yunxin Wang, Dayong Wang, Jie Zhao, Yishu Yang, Xiangqian Xiao, and Huakun Cui

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 3, pp. 031001– (2011)
 • Shibiao Wei, Jing Bu, Siwei Zhu, and Xiaocong Yuan

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 3, pp. 031002– (2011)
 • Peijun Du, Wei Zhang, and Junshi Xia

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 3, pp. 031101– (2011)
 • Tiecheng Li, Huajun Feng, and Zhihai Xu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 3, pp. 031201– (2011)
 • Xiaocong Yuan, Yuquan Zhang, Rui Cao, Xing Zhao, Jing Bu, and Siwei Zhu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 3, pp. 031202– (2011)
 • Shengwei Ren, Shiping Gu, Guiyang Xu, Zhan Gao, and Qibo Feng

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 3, pp. 031203– (2011)
 • Gaoming Li, Shou Liu, Yishen Qiu, Hui Li, Yan Huang, and Lijuan Wang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 3, pp. 031401– (2011)
 • M. Ajiya, M. H. Al-Mansoori, and M. A. Mahdi

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 3, pp. 031402– (2011)
 • Chi Liu, Yunfeng Qi, Yaqian Ding, Jun Zhou, Jingxing Dong, Yunrong Wei, and Qihong Lou

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 3, pp. 031403– (2011)
 • Yize Huang, Yi Li, Haifang Wang, Xiaojing Yu, Hu Zhang, Wei Zhang, Huiqun Zhu, Sheng Zhou, Ruoxi Sun, and Yuming Zhang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 3, pp. 031404– (2011)
 • Yingying Zhang, Jianzhong Zhang, Mingjiang Zhang, and Yuncai Wang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 3, pp. 032201– (2011)
 • Jun Chang, Wubin He, Ruirui Wang, and Shulong Feng

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 3, pp. 032401– (2011)
 • Jingyue Fang, Xueao Zhang, Shiqiao Qin, and Shengli Chang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 3, pp. 032701– (2011)
 • Zhihui Yan, Yana Shang, Xiaojun Jia, and Changde Xie

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 3, pp. 032702– (2011)
 • Zhiwen Zhao, Yi Luo, Zhangji Zhao, and Haiming Long

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 3, pp. 032901– (2011)
 • Yiming Bai, Han Zhang, Jun Wang, Nuofu Chen, Jianxi Yao, Tianmao Huang, Xingwang Zhang, Zhigang Yin, and Zhen Fu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 3, pp. 033001– (2011)
 • Hongxia Zhao, Huansheng Cheng, Qinghui Li, and Fuxi Gan

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 3, pp. 033101– (2011)
 • Fan Zhang, Bo Yuan, and Lili Xu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 3, pp. 033201– (2011)
 • Shanhong You, Weidong Shao, Wenfeng Cai, Honglong Cao, and M. Kavehrad
Click for help

Browse Journals / Lookup Meetings

Browse by Journal and Year


   


Lookup Conference Papers

Close Browse Journals / Lookup Meetings