OSA's Digital Library

Chinese Optics Letters

Chinese Optics Letters

| PUBLISHED MONTHLY BY CHINESE LASER PRESS AND DISTRIBUTED BY OSA

 • Vol. 9, Iss. 6 — Jun. 10, 2011
 • pp: 61101–63301
Click for help

Articles Sorted by Page Range

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 6, pp. 060101– (2011)
 • Youwen Sun, Wenqing Liu, Shimei Wang, Shuhua Huang, and Xiaoman Yu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 6, pp. 060102– (2011)
 • Zhishen Liu and Yan Zhou

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 6, pp. 060201– (2011)
 • Jicheng Wang, Yueyuan Wang, Yueke Wang, Guangyu Fang, and Shutian Liu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 6, pp. 060401– (2011)
 • Baomei Chen, Baosheng Zhao, Huijun Hu, Qiurong Yan, and Lizhi Sheng

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 6, pp. 060501– (2011)
 • Ji Xu, Chen Cheng, Qiang Bai, Jing Chen, and Jianping Ding

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 6, pp. 060601– (2011)
 • Xueqin Wang, Chunxi Zhang, Jing Jin, and Ningfang Song

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 6, pp. 060602– (2011)
 • Zhao Zhou, Shilin Xiao, Min Zhu, and Meihua Bi

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 6, pp. 060603– (2011)
 • Peiguang Yan, Jian Zhao, Shuangchen Ruan, Junqing Zhao, Geguo Du, Huifeng Wei, Xiang Li, and Shengping Chen

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 6, pp. 060604– (2011)
 • Lujiao Li, Yaojun Qiao, and Yuefeng Ji

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 6, pp. 060901– (2011)
 • Wen Xiao, Jing Zhang, Lu Rong, Feng Pan, Shuo Liu, Fanjing Wang, and Aga He

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 6, pp. 061001– (2011)
 • Xiangzeng Liu, Zheng Tian, Weidong Yan, and Xifa Duan

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 6, pp. 061002– (2011)
 • Mingjian Sun, Naizhang Feng, Yi Shen, Jiangang Li, Liyong Ma, and Zhenghua Wu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 6, pp. 061101– (2011)
 • Xiuda Zhang, Huimin Yan, and Qin Zhou

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 6, pp. 061201– (2011)
 • Ning Li and Chunsheng Weng

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 6, pp. 061202– (2011)
 • Jing Bu, Guanghui Yuan, Yuyang Sun, Siwei Zhu, and Xiaocong Yuan

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 6, pp. 061401– (2011)
 • Zining Yang, Yuandong Li, Hongyan Wang, Qisheng Lu, and Xiaojun Xu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 6, pp. 061402– (2011)
 • Lei Yang, Wei Pan, Bin Luo, ShuiYing Xiang, and Ning Jiang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 6, pp. 061403– (2011)
 • Yuefeng Peng, Xingbin Wei, and Weimin Wang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 6, pp. 061404– (2011)
 • Wanhong Guo, Junqi Liu, Jianyan Chen, Lu Li, Lijun Wang, Fengqi Liu, and Zhanguo Wang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 6, pp. 061405– (2011)
 • Shizhen Xu, Xiaotao Zu, and Xiaodong Yuan

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 6, pp. 061406– (2011)
 • Lei Zhang, Jinzhong Lu, Yongkang Zhang, Kaiyu Luo, Fengze Dai, Chengyun Cui, Xiaoming Qian, and Junwei Zhong

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 6, pp. 061407– (2011)
 • N. S. Shahabuddin, Z. Yusoff, H. Ahmad, and S. W. Harun

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 6, pp. 062001– (2011)
 • Dilip Kumar Gayen, Tanay Chattopadhyay, Rajat Kumar Pal, and Jitendra Nath Roy

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 6, pp. 062801– (2011)
 • Ruifeng Zhao, Li Pei, Zhuoxuan Li, Tigang Ning, Linyong Fan, and Weiwei Jiang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 6, pp. 062802– (2011)
 • Bo Zhou, Yong Ma, Kun Liang, Zhiqiang Tu, and Hongyuan Wang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 6, pp. 062901– (2011)
 • Jun Li, Xinzheng Zhang, Fan Shi, Yan Xu, Pidong Wang, Xuanyi Yu, and Jingjun Xu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 6, pp. 063001– (2011)
 • Huiliang Jin, Bo Wang, and Feihu Zhang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 6, pp. 063201– (2011)
 • Guanglong Chen, Yunjiu Cao, and Dong Eon Kim

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 6, pp. 063202– (2011)
 • Jingli Wang, Lin Zhang, Binjie Xin, Xinmei Wang, and Hong Liu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 6, pp. 063301– (2011)
 • Binyu Wang, Haisong Xu, M. Ronnier Luo, and Jinyi Guo
Click for help

Browse Journals / Lookup Meetings

Browse by Journal and Year


   


Lookup Conference Papers

Close Browse Journals / Lookup Meetings

Announcements

More News